Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elma-esiselvitys 2010: E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja

Elma-esiselvitys 2010: E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 653|Likes:
Published by Anne Rongas
Kari A. Hintikka ja Anne Rongas, toimeksiantajina Teknologiakeskus Innopark Oy, Digibusiness-klusteriohjelma ja Suomen eOppimiskeskus ry. Keskustelunavaus e-oppimisliiketoimintaan yhteisöllisen ja avoimen verkkosisällön aikakaudella.
Kari A. Hintikka ja Anne Rongas, toimeksiantajina Teknologiakeskus Innopark Oy, Digibusiness-klusteriohjelma ja Suomen eOppimiskeskus ry. Keskustelunavaus e-oppimisliiketoimintaan yhteisöllisen ja avoimen verkkosisällön aikakaudella.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Anne Rongas on Jun 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2012

pdf

text

original

 
Suomen eOppimiskeskus ryTeknologiakeskus Innopark OyDigibusiness-klusteriohjelma
Kari A. Hintikka ja Anne Rongas
E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja 
ELMA-esiselvitys 2010
 
E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja
2
SISÄLTÖ
1
ESIPUHE ......................................................................................................................................
32
TIIVISTELMÄ ..............................................................................................................................
53
JOHDANTO ...............................................................................................................................
7
 
3.1 avoitteet ja rajaukset ......................................................................113.2 Sisältö ..............................................................................................123.3 austaa ..............................................................................................124
NYKYINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ........................................................................
144.1 yönteon muutokset muuttavat oppimistavoitteita ..........................154.2 Millaisia ovat tulevaisuuden oppimissisällöt? ...................................174.3 Kaupallisten oppimistuotteiden ja -palveluiden kenttä ....................204.4 E-oppimistoimialan nykytila ..........................................................214.5 Oppimissisällön kokonaiskuva .........................................................214.6 Ostajat, tilaajat ja käyttäjät ...............................................................244.7 Esimerkki nykytilanteesta – case Second Life .................................255
ESIMERKKEJÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖN MURROKSESTA ...........
27
 
5.1 Ostajat tarjoajina ja käyttäjät tuottajina ...........................................275.2 Case: Kirjan monet mahdollisuudet .................................................285.3 Pedagoginen kalustesuunnittelu – case Innoaula .............................305.4 Case: Nettiopetusvideot ja Rockway ................................................315.5 Kansainvälistyminen ja esimerkkejä ulkomailta ...............................315.6 Lähitulevaisuuden näkymiä .............................................................336
UUSIA KANNATTAVIA SEKÄ MUOTOUTUVIALIIKETOIMINTAMALLEJA ..................................................................................................
37
 
6.1 Freeconomics – miten ilmainen on kannattavaa bisnestä ..................386.2 Sosiaalinen media ja versiointi .........................................................396.3 Avoin lähdekoodi (open source) ......................................................406.4 Käyttäjät ja crowdsourcing – case Star Wreck ..................................406.5 Avoimet sisällöt sekä hallinnon maksuton data ...............................426.6 Joukkoviestinnän ratkaisuja ilmaisuuteen .........................................436.7 Uusia toimintatapoja – case Elma-esiselvitys ...................................446.8 Sosiaalinen pelaaminen, verkostot ja synteettinen raha ....................457
ARVOVERKOSTON MURROS JA UUSIA ROOLEJA ..........................
477.1 Uusia toimijoita ...............................................................................487.2 Luonnos nykyisestä arvoverkostosta ................................................507.3 Nykyisten ja uusien toimijoiden mahdollisia rooleja ........................518
TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA .....................................................................................
54
 
8.1 Innovointi- ja sparraustyöpajat ........................................................548.2 Verkottaminen teollisuuden ja ympäristö-alan suuntaan .................54
 
8.3 oimialan sisäinen verkottaminen ....................................................558.4 Avoimien sisältöjen kartoittaminen ja pilotointi ..............................558.5 Ekosysteemiset liiketoimintamallit ja paketointi .............................558.6 Arvoverkoston kartoitus ...................................................................558.7 oimialan konsolidoitumisen ennakointi .........................................568.8 Sosiaalisen median käyttöönotto organisaatioiden sisällä ................568.9 Prototyypit ja käyttäjälähtöinen suunnittelu ....................................568.10 Oppilaat ja opettaja tasa-arvoisina oppijoina .................................568.11 Osaamisen johtaminen ja verkostojen osaamisen tunnistaminen ....57
SANASTO
....................................................................................................58
LIITE
..............................................................................................................62
 
E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja
3
 ämä esiselvitys
 Elma – oppimissisältöjen uudet liiketoimintamallit 
pyrkii vas-taamaan yritysten tarpeeseen ja nostamaan esille ajatuksia, joita yritykset voivat käyttää oman toimintansa uudistamiseen ja kehittämiseen. avoit-teena on luoda ymmärrystä aihealueesta. avoitteena on myös katalysoi-da muutosta oppimissisältöjen käyttäjien ja tuottajien parissa, niin yksilö-kuin organisaatiotasolla yksityisellä ja julkisella sektorilla. Esiselvityksessäon runsaasti esimerkkejä yhteisöllisyyden ja avoimuuden trendeistä ja poh-dinnan kohteina ovat muun muassa seuraavat kysymykset: Mitä ilmaisettai avoimet sisällöt tarkoittavat ja mahdollistavat yritystoiminnassa? Mitensuuntaus avoimiin sisältöihin vaikuttaa yritysten toimintaan ja ansaintaan?Millaista on oppimisalan yrityksen toiminta tulevaisuudessa? Miten uusiliiketoiminta syntyy? Millaisia muutossignaaleja on jo havaittavissa? avoitteena on käynnistää keskustelua e-oppimisliiketoiminnasta ja tuo-da aihetta laajempaan tietoisuuteen. Selvitystyön aikana on kerätty yhteenasiasta kiinnostuneita toimijoita. arkoituksena on käynnistää laajempi ke-hityshanke, jonka sisältö ja toimintatavat rakennetaan esiselvityksen havain-tojen pohjalle. Yhtenä pyrkimyksenä on myös omalta osalta olla mukana tu-kemassa ekesin käynnistämää oppimisympäristöt-ohjelmavalmistelua.Elma-esiselvityksen taustalla on muutostrendi kohti yhteisöllisyyttä jaavoimuutta. Avoimeen vertaistuotantoon, avoimeen dataan, ilmaiseen si-sältöön ja sosiaalisen median käyttöön liittyy yleinen hämmennys. Nämämuuttavat tapaa jolla yksilöt toimivat organisaatioissa. Samalla organisaati-oissa syntyy tarve tarkastella uudelleen perinteisiä käytäntöjä ja tapoja toi-mia. Avoimuuden ja yhteisöllisyyden muutostrendi asettaa haasteen yritys-ten olemassa oleville liiketoimintamalleille ja luo tilaa uudenlaisille toimi- joille. Monet yritykset ovat toivoneet selkeitä neuvoja ja toimintaohjeita lii-ketoimintansa kehittämiseen ja oman toimintansa tueksi. odellisuudessatarvittavan muutoksen läpivienti yrityksissä vaatii suurempaa mentaalista jaasenteellista muutosta.Esiselvitys on tehty Digibusiness-klusteriohjelman puitteissa eknolo-giakeskus Innopark Oy:n ja Suomen eOppimiskeskus ry:n yhteistyönä. Sel- vityksen käytännön toteuttajina ovat olleet Kari A. Hintikka (Nethunt Oy) ja Anne Rongas (Pedapoint: Oy). Selvityksen toteutuksessa pyrittiin avoi-muuteen ja osallistavuuteen.Digibusiness-klusteriohjelma on osa valtakunnallista työ- ja elinkein-oministeriön koordinoimaa Osaamiskeskusohjelmaa. Siinä eknologiakes-kus Innopark Oy vastaa Hämeen osaamiskeskuksen toiminnasta erityis-alueinaan e-oppimistoimialan ja liiketoiminnan kehittäminen, muuttuvattyönkuvat digitalisoituvassa maailmassa sekä käyttäjälähtöinen innovaatio-toiminta.Suomen eOppimiskeskus ry edistää valtakunnallisesti verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yri-tyksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Yhdistyksen tavoittee-na on luoda monimuotoisia toimintaedellytyksiä ja aktivoida jäseniä kor-kealaatuisten verkko-opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. Yhdistystoimii verkko-opetusta toteuttavien, käyttävien ja kehittävien yhteisöjen jahenkilöiden yhteistyöfoorumina.
1
ESIPUHE
Esiselvityksen kom-mentointiin, ideoin-tiin, haastatteluihin ja työpajoihin osallistuilähes sata ihmistä.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tiina Airaksinen added this note
Vielä, kun Scribdiin saisi pdf:ien annotointimahdollisuuden (vai onko jo!?). Varsinaiset keskustelut aiheista voi kyllä käydä muuallakin.
Kari A. Hintikka liked this
Tiina Airaksinen liked this
Mika_Auramo liked this
ritva liked this
vmlintu liked this
Anne Rongas liked this
jpousi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->