Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
98Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sf. Nicolae Cabasila - Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii

Sf. Nicolae Cabasila - Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii

Ratings:

4.2

(5)
|Views: 17,368|Likes:
Published by Apologetul Român
Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii
de Sfântul Nicolae Cabasila

Scrierea de faţă rămâne o lucrare de referinţă pentru telogia liturgică ortodoxă, alături de o alta lucrare a lui Nicolae Cabasila, Viaţa în Hristos. (Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii, P.G. 150, 398-492)

Prezenta versiune digitală a fost realizată după ediţiile din 1989 şi 1997, apărute la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Cartea este oferită în format pdf (285 k).

Detalii http://apologeticum.co.nr/ sau http://www.angelfire.com/space2/carti/
email: apologeticum2003@yahoo.com
Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii
de Sfântul Nicolae Cabasila

Scrierea de faţă rămâne o lucrare de referinţă pentru telogia liturgică ortodoxă, alături de o alta lucrare a lui Nicolae Cabasila, Viaţa în Hristos. (Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii, P.G. 150, 398-492)

Prezenta versiune digitală a fost realizată după ediţiile din 1989 şi 1997, apărute la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Cartea este oferită în format pdf (285 k).

Detalii http://apologeticum.co.nr/ sau http://www.angelfire.com/space2/carti/
email: apologeticum2003@yahoo.com

More info:

Published by: Apologetul Român on Apr 17, 2007
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
 Sf. Nicolae Cabasila
Tâlcuirea dumnezeiestii liturghii
Traducere din limba greac\ dePr. Prof. Dr. Ene Brani[teEdi]ia I: 1946Edi]ia II: 1989Edi]ia III: 1997iar acum pentru `ntâia oar\ `n format digitaldup\ edi]ia din 1997
Editura Arhiepiscopiei Bucure[tilor 1989
 
 
Tâlcuirea dumnezeie[tii Liturghii
2
 
Tâlcuirea dumnezeie[tii Liturghii
1
 
CAPITOLUL IDespre scopul Sfintei Liturghii în general
Savârsirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor îndumnezeiescul Trup si Sânge, iar ca scop sfintirea credinciosilor, care, prinacestea, dobândesc si înlesnesc împlinirea acelui efect si acelui scop, suntrugaciunile, cântarile, citirile din Sfânta Scriptura si, în general, toate cele ce sesavârsesc si se rostesc, cu Sfânta rânduiala, înainte si dupa sfintirea darurilor.Este adevarat ca Dumnezeu ne da în dar toate cele sfinte, fara ca noi sa-idam nimic în schimb; totusi, El ne cere neaparat sa ne facem vrednici de a le primi si a le pastra, caci nu face parte de sfintire decât celor ce s-au pregatit înfelul acesta. Asa se cuvine sa primim botezul si ungerea cu sfântul mir, a[a s\gust\m din osp\]ul infrico[atei Cine. Acest lucru l-a ar\tat Domnul în pildasemanatorului, când a spus: „Iesit-a semanatorul” nu ca sa are tarina, ci ca sa„semene”
2
, dându-ne sa întelegem ca aratura si toata pregatirea trebuie facutemai dinainte.Se cuvine deci ca, la primirea Sfintelor Taine, sa ne înfatisam pregatiti sicu vrednicie. De aceea, trebuie sa existe si în slujba Sfintei Liturghii mijloace de pregatire în acest scop: sunt rugaciunile, cântarile si tot ce se savârseste sau serosteste într-însa, dupa rînduiala sfânta. Acestea ne sfintesc si ne fac în stare, pede o parte ca sa primim cu vrednicie sfintirea, iar pe de alta ca sa o putem pastrasi sa ramânem cu ea.Ele ne sfintesc într-un îndoit schip.~n primul rând ne sfintesc prin însasi puterea pe care o au rugaciunile,cântarile si citirile. Astfel, rugaciunile ne întorc gândul catre Dumnezeu,mijlocindu-ne iertarea pacatelor; cântarile, de asemenea, îl fac sa Semilostiveasca si sa Se îndure de noi, precum ne spune Psalmistul: „~nalta luiDumnezeu jertfa de lauda (cântare)... si te voi izbavi si Ma vei preamari”;
3
însfârsit, citirile din Sfânta Scriptura, care ne învata atât bunatatea si iubirea deoameni a lui Dumnezeu cât si dreptatea si judecata Lui, sadesc si aprind însufletele noastre nu numai iubirea ci si teama fata de El, facându-ne astfel maizelosi întru pazirea poruncilor Sale. Iar toate la un loc, îmbunatatesc sufletul si
1
Migne, P.G., t. 150, col. 368 – 492.
2
Matei XIII, 3; Marcu IV, 3 [i Luca VIII, 5
3
Psalmul XLIX, 14-15
 
Nicolae Cabasila
3
apropie de Dumnezeu atât pe preot cât si pe popor, facând si pe unul si pecelalalt destoinici pentru primirea si pastrarea cinstitelor daruri care este scopulSfintei Liturghii. Dar ele pregatesc îndeosebi pe preot sa savârseasca cuvrednicie Jertfa (sfintirea darurilor), care este efectul Sfintei Liturghii, dupa cumam spus; de aceea vedem, în multe din rugaciunile sfintei slujbe, cum preotul seroaga în taina ca sa nu fie socotit nevrednic de a aduce Jertfa ci sa slujeascaTainei cu suflet curat, cu limba si mâini curate. Iata deci cum suntem pregatiti pentru lucrarea sfânta de însasi puterea cuvintelor rostite si cântate.~n al doilea rând, cântarile si toate cele ce se savârsesc în sfânta slujba,lucrarea si patimile Lui pentru noi. ~ntr-adevar, atât în cântari si în citire, cât si întoate cele savârsite de sfintii liturghisitori în cursul întregii slujbe, estesimbolizata lucrarea izbavitoare a Mântuitorului: partea întâi a sfintei slujbe nearata începutul acelei lucrari, cea de a doua pe cele urmatoare, iar cea de lasfârsit pe cele de dupa aceea. Asa încât, urmarind cu privirea aceste parti aleslujbei, putem avea în fata ochilor toata lucrarea mântuirii. Caci sfintireadarurilor — adica Jertfa însasi — aminteste moartea, învierea si înaltareaMântuitorului, deoarece cinstitele daruri se prefac în însusi dumnezeiescul Trup,cu care El a fost rastignit, a înviat si S-a înalta la cer; cele dinainte de Jertfaînchipuiesc cele petrecute înainte de moartea Domnului, adica întruparea, iesireala propovaduirea si aratarea cea deplina în lume; iar cele de dupa Jertfa arata„fagaduinta Tatalui”, cum a numit-o Domnul ~nsusi
4
, adica pogorârea SfântuluiDuh peste sfintii Apostoli si întoarcerea neamurilor la Dumnezeu si partasia lor cu El, printr-însii.Astfel, întreaga slujba este ca o icoana care ar înfatisa un singur trup allucrarii Mântuitorului în lume, facând sa se perinde pe dinaintea privirilor noastre toate partile ei, de la început pâna la sfârsit, dupa rânduiala si urmarealor fireasca. Asa de pilda, antifoanele care se cânta la începutul sfintei Liturghii, precum si cele ce se savârsesc si se rostesc mai înainte, la proscomidie,închipuiesc cea dintâi treapta din lucrarea mântuitoare a lui Hristos; iar cele dedupa antifoane, adica citirile din Sfânta Scriptura si celelalte, închipuiesc treaptaurmatoare.Dar s-ar putea sa spuna cineva ca aceste citiri si cântari ar avea un alt rostsi anume ca au fost alese ca sa ne îndemne spre virtute sau ca sa faca peDumnezeu îndurator spre noi. Totusi, nu le împiedica sa poata face si una si alta,adica pe de o parte s\ îndemne pe credinciosi spre virtute, iar pe de alta saînchipuie lucrarea mântuitoare a lui Hristos. E ca si cu hainele: acestea satisfacîn primul rând nevoia de îmbracaminte, acoperind trupul; dar, fiind croite într-unfel sau altul, ele oglindesc adesea si îndeletnicirea, felul de viata sau rangul celor ce le poarta. Tot asa si cu rânduiala Sfinte Liturghii: fireste ca Sfintele Scripturi,cuprinzând cuvinte de Dumnezeu insuflate si laude pentru Dumnezeu, îndeamnala virtute si sfintesc pe cei ce le citesc si le cânta; dar fiind alese si orânduite
4
Vezi Luca XXIV, 49 [i Fapte I, 4

Activity (98)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gabriela Gabytza liked this
Gabby Filipoiu liked this
boldurahoria2206 liked this
Mihai Michael liked this
roxanelbogdan liked this
roxanelbogdan liked this
Bunica Buni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->