Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
COORDONATE GENERALE ALE LITERATURITĂłII ÎN SECOLUL AL XIX LEA

COORDONATE GENERALE ALE LITERATURITĂłII ÎN SECOLUL AL XIX LEA

Ratings: (0)|Views: 1,127|Likes:
Published by Cristina Mocanu

More info:

Published by: Cristina Mocanu on Jun 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
ELEMENTE DE TEORIE LITERAR
Ă
 
Ş
I LITERATURA UNIVERSAL
Ă
 Prof. univ. dr. Andreea Lupu
Semestrul I
COORDONATE GENERALE ALE LITERATURIT
Ăł
IIÎN SECOLUL AL XIX LEA
I. DINAMICA LITERATURIT
Ăł
II SECOLULUI AL XIX LEA:DE LA CULTURAL LA LITERAR
Obiectivele
cursului vizeaz
ă
:
 
1. Prezentarea – în diacronie
ş
i în sincronie – a rela
Ń
iei dintre principalele crea
Ń
ii universale
ş
ieuropene din secolele al XIX-lea
ş
i al XX-lea.2. Explicarea
ş
i ilustrarea rela
Ń
iei dintre curentele literare
ş
i culturale din secolele XIX-XX
ş
i literaturauniversal
ă
anterioar
ă
.3. Integrarea literaturii române; eviden
Ń
ierea specificului na
Ń
ional
ş
i a individualit
ăŃ
ii scrisuluiautohton în contextul universal al ultimelor dou
ă
veacuri.Secolul curentelor literare (secolul al XIX lea) se deschide cu,
ş
i este într-un anumit sens sintetizat în
 Faust
(partea I 1808; partea a II a, 1833).
 - dep
ăş
e
ş
te limitele genurilor
respinge canoanele- oniric- fantastic- se deschide spre- na
Ń
ional- formele subiectivit
ăŃ
ii
cosmicul (spa
Ń
iu – timp)
tr
ă
irea (eul)- descoper
ă
 - în natur
ă
:
nocturnul
selenarul
pitorescul/ extremele- pledeaz
ă
pentru - ra
Ń
iune
ş
i echilibru spiritual
 sanc
Ń
ionarea patimilor- ra
Ń
ionalitate- perfec
Ń
iune formal
ă
 - armonie
evocarea de medii
critica
ş
i satira socio-politic
ă
 
   O   P   E   R   A 
- asociaz
ă
 
adev
ă
rul tr
ă
irilor
 t   a  s  e  a 
 ă   
  c  on t   u ui  l   e  vi  i   uni  i   e l   e m e n t   e  a n un
   Ń     ă   
 
R OMA NI   C CA S I   CRAI   S M U 
- Sintez
ă
a acumul
ă
rilor estetico-literare anterioare,
Faust
propune în viziunea noastr
ă
o nou
ă
 perspectiv
ă
asupra literaturit
ăŃ
ii, prin care anun
Ńă
spiritul secolului XIX:-
absorbirea
,
desprinderea de
 
ş
i
negarea
 
unei
atitudini estetice anterioare (
clasice
)-
promovarea
activ
ă
a
alteia noi
(
romantismul
)
 
-
dep
ăş
irea orient
ă
rii anun
Ń
ate
prin fermen
Ń
i difuzi, care prefigureaz
ă
un al II- lea nivel alnoului (
realismul
)Curentul literar se define
ş
te
ş
i delimiteaz
ă
numai din ra
Ń
iuni didactice
ş
i din nevoia deierarhizare ulterioar
ă
a faptelor estetice.
CURENTUL LITERAR CURENTUL CULTURAL
(în opozi
Ń
ie cu cel literar)1. Accep
Ń
ie l
ă
rgit
ă
:- element de viziune sau formal, prezent într-ooper
ă
ce apar
Ń
ine unui alt moment decât cel ceconsacr
ă
orientarea estetic
ă
pe care oreprezint
ă
.Ex. :
Odiseea/ Eneida
con
Ń
in elementeromantice-
Povestirile din Canterbury
– con
Ń
in elementede critic
ă
realist
ă
.2. Accep
Ń
ie specializat
ă
:Convergen
Ńă
a principiilor complexeideologico-filozofice într-o anumit
ă
perioad
ă
 printr-o viziune
ş
i estetic
ă
proprie- delimitat
ă
strict:-
clasicism
– secolele XVII-XVIII-
romantism
– I ½ a sec. al XIX lea-
realism
 
ş
i
parnasianism
– a II a ½ asecolului al XIX lea-
simbolism
 
ş
i
naturalism
– sfâr
ş
it de secolXIX- Este o manifestare ideologico-filozofic
ă
ă
r
ă
 o estetic
ă
proprie, riguros delimitat
ă
 - Se manifest
ă
pân
ă
în secolul al XIX lea careflex al domina
Ń
iei extraesteticului asupraesteticului.Ex. :
umanismul
are ca suport estetic modelulantichit
ăŃ
ii:
iluminismul
adopt
ă
clasicismul
se deschide spre romantismprin preromantism- În secolul XX se reactualizeaz
ă
prinintegrarea literaturii ca art
ă
autonom
ă
însistemul unitar
ş
i coerent al artelor, ca reflex alunor orient
ă
ri spre generalizarea tendin
Ń
elor
ş
ireducerea opozi
Ń
iilor la:-consacrat-explicit-exponen
Ń
ial-codificat-interpretabil-individual
TRADI
ł
IONALISMMODERNISM
II. STATUTUL SCRIITORULUI- Proclam
ă
literatura ca:1.art
ă
autonom
ă
fa
Ńă
de celelalte domenii ale spiritului2.oper
ă
a unui profesionist = scriitorul care ofer
ă
un „bun simbolic” prin care se reflect
ă
capersonalitate
ş
i î 
ş
i reflect
ă
epoca
modernitatea3. art
ă
destinat
ă
unei societ
ăŃ
i întregi,
ş
i nu unui cerc limitat
ş
i elitist
 spiritul veacului = preocuparea unanim
ă
pentru unitatea de viziune
ş
i limbaj
1. ROMANTISMUL
I. COORDONATE GENERALE1) Se dezvolt
ă
în spa
Ń
iul cultural european
ş
i american (1820-1850).2) Prefigurat de cristaliz
ă
ri teoretice
ş
i reac
Ń
ii estetice fa
Ńă
de clasicism, manifestate înc
ă
de lasfâr
ş
itul secolului al XVIII lea.3) Curent unitar ca viziuneformul
ă
estetic
ă
 -
 
se afirm
ă
diversificat în diferitele zone culturale:Fran
Ń
a -romantism- originar- doctrinar= sintez
ă
a viziunii
ş
i formulei estetice- surse
interne
J.J. Rousseau, Diderot, Voltaire
- reac
Ń
ie anticlasic
ă
 
 
externe
anglo-saxoneAnglia - difuz
ş
i retoric; f 
ă
r
ă
teoretiz
ă
ri
ş
i manifesteGermania - doctrinar; orientat spre fantastic
ş
i depresivItalia - militant patrioticRusia - angajat social
ş
i patriotic; de influen
Ńă
byronian
ă
 România - activ, militant
ş
i patriotic; influen
Ńă
francez
ă
(hugolian
ă
)America - expresie a c
ă
ut
ă
rii personalit
ăŃ
ii autohtoneII. MANIFESTELE CURENTULUI
Ş
I TEXTELE TEORETICE CARE DEFINESCESEN
ł
A MI
Ş
C
Ă
RII
1. Texte teoretice de prefigurare
în Fran
Ń
a
:
 Despre Germania
( Doamna de Staël - 1766-1817)-introduce termenul de romantism în cultura francez
ă
 -distinge în termeni înc
ă
valabili poezia clasic
ă
 
ş
i cea romantic
ă
 -preconizeaz
ă
trecerea de la sursa antic-meridional
ă
(clasic
ă
) la sursa nordic
ă
(romantic
ă
) aliteraturii
deschidere spre imagina
Ń
ie
ra
Ń
ional-subiectivitate
obiectivit
ăŃ
ii / individualitate
generaliz
ă
rii-abolirea normelor antice
total
ă
libertate esteticului-inspira
Ń
ia din istorie
ş
i credin
Ńă
literatur
ă
na
Ń
ional
ă
 
în Germania
:
 Istoria literaturii antice
 ş
i moderne,
de Friederich Schlegel (1772-1829)-distinge
arta clasic
ă
„greac
ă
de cea „
modern
ă
” (romantic
ă
)
frumosul= mijloc
ş
i scop opera geniului
obiectiv subiectiv
ă
 
generalizant
ă
particularizant
ă
 
impersonal
ă
personal
ă
 
adresat
ă
sim
Ń
ului comun adresat
ă
sim
Ń
ului individual- Ludwig Tieck (1773-1853)- teoretizeaz
ă
ironia ca mijloc de atingere a libert
ăŃ
ii fa
Ńă
de canoane, apersonaliz
ă
rii, subiectiviz
ă
rii
ş
i realiz
ă
rii spontaneit
ăŃ
ii în literatur
ă
.
2. Manifestul romantismului european
V. Hugo –
Prefa
 Ń 
a la drama Cromwell
(1827)-fixeaz
ă
coordonatele estetice (ideile for
Ńă
):
I.
eliberarea crea
Ń
iei prin: sublim1) interferen
Ń
a categoriilor grotescgenurilor
ş
i speciilor, ca esen
Ńă
a dramei2) abolirea regulilor celor trei unit
ăŃ
i3) verosimilitatea înlocuit
ă
cu adev
ă
rul, natura, inspira
Ń
ia
II.
arta reproduce realitatea faptelor în forma poetic
ă
prin care se creeaz
ă
 
iluzia
mimesysului
clasic
3. Triumful romantismului: triumful în
 Bat 
ă 
lia pentru Hernani
(1830)subiectivitate
III. POEZIA
imagina
Ń
ie
 
- genul predilect prin accentul pus pe sensibilitatePrin
textul liric
–afirm
ă
noi specii- impune repertoriul tematic al poeziei moderne
Discursul liric
– î 
ş
i modific
ă
sursele– renun
Ńă
la mitologia clasic
ă
 – înlocuie
ş
te retorica clasic
ă
 – tropii reprezentativi: alegoria, antiteza, metafora
Tematica
– asociaz
ă
reflexivitatea, tr
ă
irea, militantismul
ş
i vizionarismul, imagina
Ń
ia– plaseaz
ă
 
eul
în centrul crea
Ń
iei prin ipostazele creatorului– apar
Ń
ine extremelor sociale:a)-
nobil
sc
ă
p
ă
tat, contestatar al ordinii, tradi
Ń
iei, conven
Ń
iilor unei noi lumi în ascensiune (Anglia-
Byron
,
Shelley
, Rusia-
Pu
ş
kin
, etc.)A.B.C.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Radu Lambrino liked this
Victor Ixari liked this
Vasile Ionel liked this
Raisa Alexandra liked this
Nita Marian liked this
Silvya Silvi liked this
Larisa Talos liked this
Oana Mancu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->