Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fliegauf Gergely Bv Pszichologia

Fliegauf Gergely Bv Pszichologia

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,522 |Likes:
Published by Gergely Fliegauf
Fliegauf Gergely blogja a Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak és a büntetés-végrehajtási szakvizsgát tevőknek.
Bővebben:
http://docs.google.com/Doc?id=df3zf977_327fvtnjphb
Fliegauf Gergely blogja a Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatóinak és a büntetés-végrehajtási szakvizsgát tevőknek.
Bővebben:
http://docs.google.com/Doc?id=df3zf977_327fvtnjphb

More info:

Published by: Gergely Fliegauf on Jun 15, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
1
 
2
Tansegédlet, szerkesztetlen változatTudnivalók
 A tételsor összeállításokor igyekeztünk a börtön érint
legkorszer
bb témákat kiválogatni, ugyanakkor egyesszakpszichológiai területeket, amelyeket szinte kizárólag a pszichológusok használnak a bv. intézetekben,kihagytunk. Ilyenek például a pszichometrikus eljárások (pl. Rorschach, Szondi, MAWI, MMPI2 stb.). Ennek az azindoka, hogy a f 
iskolai hallgatók és a szakvizsgára készül
k
nem
pszichológusok. Természetesen a f 
iskolaihallgatók kés
bb lehetnek pszichológusok, és a szakvizsgátók között lehet pszichológus végzettség
személy. Ezutóbbiak alkalmazzák a pszichológiát a börtönökben, a tételsor azonban inkább tudománytörténeti ismereteket ölelfel.
Pszichológus végzettség
 
szakvizsgázóknak is el kell sajátítani a tételsor anyagát.
 
2008 május 26-tól
a szakvizsga és az államvizsga követelménye megegyezik büntetés-végrehajtási pszichológiából.Ennek ellenére a Rend
rtiszti F
iskola tananyaga mégis b
vebb, ezért a szakvizsgásoknak is ajánlott átnézni azegészhttp://bvpszichologia.blogspot.com/ , illetve ahttp://bvpszichologiahirek.blogspot.com/ weboldalt. A pszichológiának, és a börtönpszichológiának is sok irányzata van, gyakran ellentmondások vannak magában adiszciplínában is, ezért a fentebb említett weboldal csak egy bizonyos irányzat ábrázolása felé törekedett. Ezenirányzatot a
szociálpszichológiai alapvetések és az emberi jogi, valamint a rendszerelméleti szemlélet 
jellemzi. Avizsgán err
l kell számot adni, és a tételeket alaposan át kell nézni.Igaz, hogy az internetes felületr
l minden elérhet
, azonban a kidolgozott tételek vázlatosak; hogy ezeket jobbanmeg tudjuk érteni ajánlatos a következ
könyvekbe is betekinteni:
1. Fliegauf Gergely – Ránki Sára: Fogva tartott gondolatok, L’ Harmattan, Budapest, 2008 – kötelez
 irodalom a Börtönártalmak témakörhöz (25-ös tétel)
 
2. Boros János – Csetneky László: Börtönpszichológia, Rejtjel, Budapest, 2002 – kötelez
irodalom az 1 és a17-es tételekhez
 3. Aaron T. Beck: A gy
lölet fogságában, Háttér, Budapest – ajánlott a 13-as tételhez
4. A DSM IV TR diagnosztikai kritériumai zsebkönyv, Animula, Budapest – kötelez
irodalom a 16 és a 18-astételekhez
 5. Dr. Bagdy Em
ke: Családi szocializáció és személyiségzavarok, Tankönyvkiadó, Budapest – ajánlott a 10-estételhez6. Kurt Lewin: A mez
elmélet a társadalomtudományban, Gondolat, Budapest – ajánlott az 1-es tételhez7. Robert K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, Gondolat, Budapest8. Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata, Osiris, Budapest9. Nils Christie: Büntetésipar, Osiris, Budapest10. Judith Herman: Trauma és gyógyulás, Háttér, Budapest – ajánlott a 27-es tételhez11. Karen Horney: A neurotikus személyiség napjainkban, Ursus Libris, Budapest – ajánlott a 17-es tételhez12. Füredi János – Németh Attila – Tariska Péter (szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve, Medicina, Budapest– ajánlott a 19 és a 21-es tételhez
13. Döme László: Személyiségzavarok, Filum, Budapest – kötelez
a 15 és a 16-os tételhez
 15. Susan T. Fiske: Táras alapmotívumok, Osiris, Budapest – ajánlott a 2,4,5,6,7 és a 13-as tételekhez16. Anthony Giddens: Szociológia, Osiris, Budapest – ajánlott a 24-es tételhez17. Elliot Aronson: A társas lény, KJK, Budapest – ajánlott a 4 és a 7-es tételekhez18. Csepeli György: Szociálpszichológia, Osiris, Budapest19.
Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szociálpszichológia, Osiris, Budapest – kötelez
irodalom a 2,4,5,6,7 ésa 13-as tételekhez
 20. Freda Adler – Gerhard O. W. Mueller – Willam S. Laufer: Kriminológia, Osiris, Budapest – ajánlott a 6-ostételhez (leírás a Kitty Genovese esetr
l – 316-317 oldal)21. Gönczöl Katalin et al (szerk.): Kriminológia-szakkriminógia, CopLex, Budapest
Szakvizsga
 Az írásbeli vizsgák tapasztalatai alapján,
2008 július 15-t
l
az értékelés a következ
képpen történik:1-5 helyes válasz: elégtelen, azaz a vizsgázónak ismételnie kell, nem felelt meg6-9 helyes válasz: megfelelt10 helyes válasz: kiválóan megfelelt.
 
3
Azaz
a korábbi 90 % helyett 50 %-ot kell teljesíteni
az írásbeli teszten ahhoz, hogy az sikeres legyen.A tesztben öt kérdésben a következ
témakörök fognak szerepelni:
- A chicagoi devinaciaelméletek,
 
- A szociálpszichológia alapvet 
 
kísérleteinek börtönbeli elemzése (A konformizmus két további definíciója)- Az antiszociális személyiségzavar 
 
- A totális intézet fogalma, jellegzetességei, hatása
 
- Börtönártalmak 
 A többi öt kérdés a fenti tételekb
l (1-31) vegyesen lesz kiválogatva.Ahttp://bvpszakvizsga.blogspot.com/ weboldalon példák találhatók arra, hogy az írásbeli vizsga milyen kérdéseketfog tartalmazni.Egyes kérdések megfogalmazása egyszer
, más kérdéseken azonban el kell gondolkodni, azaz nem elég a tananyagmegtanulása, hanem azt érteni is kell.Természetesen az oldalról mutató linkek egyes részei nincsenek kell
en kidolgozva, nem részletesek, ezért fontos azegyéb ajánlott irodalmak tanulmányozása is.
Fliegauf Gergely

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Felkár Judit liked this
Janos Abahazy liked this
midorima liked this
mokamiki liked this
Csak Réka liked this
mrrwho liked this
csogarpad liked this
Katalin Solyom liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->