P. 1
Stortingsmelding16

Stortingsmelding16

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 326|Likes:
Published by @tle

More info:

Published by: @tle on Jun 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

 
St.meld. nr. 16
(2006–2007)
... og ingen sto igjen
 Tidlig innsats for livslang læring
 
2006–2007
St.meld. nr. 16
3
... og ingen sto igjen
… og ingen sto igjen
Tidlig innsats for livslang læring
Mennesker lærer hele livet. Læring skjer på alle arenaer og i alle livets situasjo-ner. Alle har potensial for læring, og vi må sørge for at dette potensialet kommer både det enkelte individet og samfunnet best mulig til nytte. I dag går for mangeunge ut av grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter og kompetanse. Vi kanikke godta at så mange faller utenfor. Når forskjeller i læring så tydelig følger sosiale mønstre som i dag, er dette et samfunnsansvar vi må ta på oss.Ikke alle vil nå de samme målene. Det er heller ikke et mål at alle skal inn ihøyere utdanning, men alle skal få et solid grunnlag for livslang læring. Det betyr at utdanningssystemet ikke bare skal gi alle de samme mulighetene til å skaffe seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktige for å kunneleve et godt liv og bli aktive samfunnsdeltakere. Utdanningssystemet skal også tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og motivere den enkelte til å strekkeseg lengst mulig for å realisere sitt læringspotensial - uavhengig av den bak-grunnen de har.Det foregår allerede mye godt arbeid i utdanningssystemet og i arbeidslivet som er betydelige bidrag til sosial utjevning. Dette vil vi bygge videre på.Denne stortingsmeldingen gir mange svar på hvordan vi kan lykkes bedremed å bistå hver enkelt i å utforme og realisere sine livsprosjekter, og den angir retning på den innsatsen som må gjøres for at vi skal utvikle et sosialt utjev-nende utdannings- og kompetansesystem til beste for den enkelte og for sam-funnet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->