Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[VinaEbookChemistryHere]Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

[VinaEbookChemistryHere]Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Ratings: (0)|Views: 1,255 |Likes:
Published by clayqn88
Tác giả: PGS.TS. Lương Đức Phẩm

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Nguồn phát hành: Nxb Giáo Dục

Sơ lược:

Lời nói đầu

Phần thứ nhất. Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lý nước thải
Chương I. Nước tự nhiên và nước thải
Chương II. Cơ sở sinh học trong quá trình làm sạch nước thải
Chương III. Các phương pháp xử lý nước thải

Phần thứ hai. Các loại hình công nghệ trong dây chuyền xử lý nước thải
Chương IV. Quy trình công nghệ xử lý nước thải
Chương V. Điều kiện nước thải đưa vào xử lý sinh học và các công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên
Chương VI. Các công trình hiếu khí nhân tạo xử lý nước thải dựa trên cơ sở sinh trưởng lơ lửng của vi sinh vật
Chương VII. Các công trình hiếu khí nhân tạo dựa trên cơ sở sinh trưởng dính bám của vi sinh vật
Chương VIII. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí

Phần thứ ba. Công nghệ xử lý một dạng nước thải
Chương IX. Xử lý nước thải đô thị
Chương X. Xử lý nước thải của công nghiệp giấy
Chương XI. Xử lý nước thải của công nghiệp dệt nhuộm
Chương XII. Xử lý nước thải công nghiệp liên hợp chế biến thịt
Chương XIII. Xử lý nước ô nhiễm dầu mỏ
Chương XIV. Xử lý nước thải của công nghiệp rượu bia và sản xuất nấm men
Chương XV. Xử lý nước thải trong công nghiệp sản xuất các chế phẩm sinh học
Chương XVI. Xử lý nước thải trong công nghiệp sữa, đường, bột và đồ hộp rau quả

Phụ lục
Tài liệu tham khảo
Tác giả: PGS.TS. Lương Đức Phẩm

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Nguồn phát hành: Nxb Giáo Dục

Sơ lược:

Lời nói đầu

Phần thứ nhất. Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lý nước thải
Chương I. Nước tự nhiên và nước thải
Chương II. Cơ sở sinh học trong quá trình làm sạch nước thải
Chương III. Các phương pháp xử lý nước thải

Phần thứ hai. Các loại hình công nghệ trong dây chuyền xử lý nước thải
Chương IV. Quy trình công nghệ xử lý nước thải
Chương V. Điều kiện nước thải đưa vào xử lý sinh học và các công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên
Chương VI. Các công trình hiếu khí nhân tạo xử lý nước thải dựa trên cơ sở sinh trưởng lơ lửng của vi sinh vật
Chương VII. Các công trình hiếu khí nhân tạo dựa trên cơ sở sinh trưởng dính bám của vi sinh vật
Chương VIII. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí

Phần thứ ba. Công nghệ xử lý một dạng nước thải
Chương IX. Xử lý nước thải đô thị
Chương X. Xử lý nước thải của công nghiệp giấy
Chương XI. Xử lý nước thải của công nghiệp dệt nhuộm
Chương XII. Xử lý nước thải công nghiệp liên hợp chế biến thịt
Chương XIII. Xử lý nước ô nhiễm dầu mỏ
Chương XIV. Xử lý nước thải của công nghiệp rượu bia và sản xuất nấm men
Chương XV. Xử lý nước thải trong công nghiệp sản xuất các chế phẩm sinh học
Chương XVI. Xử lý nước thải trong công nghiệp sữa, đường, bột và đồ hộp rau quả

Phụ lục
Tài liệu tham khảo

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: clayqn88 on Jun 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 39 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 47 to 138 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 145 to 253 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 260 to 340 are not shown in this preview.

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Buithivinh liked this
nguyentrongcang liked this
zipkay liked this
Son Hoang Dinh liked this
Yêu Tinh Rùa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->