Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ghid practic mediere

ghid practic mediere

Ratings: (0)|Views: 1,719|Likes:
Published by pantiru_simona

More info:

Published by: pantiru_simona on Jun 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
C~pitQlt.ill1·
~~
MEDIEREA
Mediereapoatefiunfaptcotidian.Printehniciledemediereputetitransfonlialuptelecelordinjurîn·fail'-play."Mediereava
--./-.?-
oferaposibilitatea"deaaplicaînpracticacelemvatatepînaacum.Existaînpreajmadumneayoastraconflictecarenecesita.oasistenta-~a~~&?Dacaexista,presupun,elevreunuldin~ele~menteledemalJOs?.'pivort;maialesundesîntimplicaticopii.,Discriminaresihartuirerasialasisexuala.
l'
SindicatesiconduCere.,
,.
Douaorganizatiiaflateînconflict.Sefisisubalte1ni..Colegiisaumembriideechipit.Profesori,directorulscolii,'elevisauparinti.Aspectepri\dnd'mediulînconjurator.Membriifamiliei.Prieteni.Vecini.Amediaînseamnaainterveniîntrepartileostilesialecon-'ducesprerezolvareaconflictului.Mediatorulîncearcasagaseascauhpunctdevedereobiectivsineutru.Rolul-luipoatedecurgedinatributiilelegalesaupoate
fi.
asumatneofiCial:.Mediatoru'l'estepartenelitra:.Îngenere,elnuseimplicadirect,cuexceptia,cazurilorcînd
'Mediatorul
Îi
ltjutape'
încearca.safacadinpartilead,.
ambiipreopinentisaobtina
versepârteneri.Unmediator
ceea
ce
leesteneCesar'
 
228
He1enaComeliussiShoshanaFaire
,
oferagarantiacafiecareparteîsiprezintapunctuldevedere,dartotodataîlsia~cu1tapece1ala}t.UIterior,mediatorulîiîndrumapeceidoispregasireadesolutii'satisfacatoarepentrutoatalumea..Cîndpartileaflateînconflic('aunevoiedeajutor,sepoatefaceuzdeolatgapaletadeprocedeederezolvareaacestuia:Desiînacestcapitolvomtratamedierea,trebuiestiutcaexistasiformerezolutivecarepermitgradediferiteqecQntrolasupraprocesuluisiprodusului.Elemergdelahotarîreajudecatoreascapînaladeplinalibertatededecizieapartilor.
PROCEDEEDEREZOLVARE'ACONFLICTULUI
~
.
...
><Il
o.
"2
o
:5
'(?
::s
U
'O
•...
t::
o
u
StilulcelmairaspînditÎnAustraliaJudecarea:
oatreiaparteaS,cultacazMlsiiaodeciziedefinitiva.Aceastapracticaestefolosit,acuprecadereînmanagementsiîncrestereacopiilor.
Sistemuljudecatoresc.sidearbitraj..
Recomandarea:
ceade-atreiaparteadunafaptelesiprobele.Faceorecomandarecarecomporta.suficientaautoritate,desidecizianuarecaracterobligatoriu;seîlilcuraje,azacompromisul.
Copciliert;a.
Intermedierea:
celde-altreileasevedecufiecareparteînmodseparat.Face"undu-tevino"întreparti,aducîndu-lelacunostintaoptiu.nil~si.oferteleceleilalteparti.Uneoridasugestii.Aceasta.persoanaareomarecapacitatedeainformaselectiv.
Diplomatie-naveta,conciliere.
Controlorulprocesului:
parteaatreiaexercitaUncontrolstrînsasupraprocesului,darnUsiasupracontinutului.Eanufacerecomaridari,nici
pu
iadecizii,cidoarajutapartilesai~entificeproblemelesiposibilitatiledesolutionaresisaajuhgalaunaranjamentprinconsens,reciprocavantajos.
Medierea.
 
Stiintarezolvariiconflictelor
-'--',
229
Furnizorulprocesului:ceade-atreiap~eîntruneste'lao.,lalta'participantii,deob~cei,oferas.iconditiimateriale:paghideazapartileîn.folosireauneianumitecategoriideprocedeepentru's;lutionareadisputelor.
Fa.cilitare,conciliere.
Consilieruldecon'tinut:unparticipantconsultaunex~p~rtîntr-os.pecialitate,deexempluunconsiJiefjuridic'sau
"
,
economic.Consilieruloferadateleprivindpracticaefec-,tiva.
Eval.uar~adespecia1itai~..
,Consilierulde~proces:unparticipantsesfatuiestecuu,ne)(pertînrezolvweaconflictelor'siînmedierepentrua-siprezentamaibinecazuL
Consiliereaînmateriedecon-flicte.
.
"'
Autonomia:,partilefacun.efortcpmunpentruafaceschi~bdepromisiunisiasigurarireciprocemenitesaducalaînlaturareadificultatilor.
Negociere.
MEDIEREAFORMALASllNFORMALA
l
Structurileformale<;;.arepereazaînprezentînsocietateofera_medierea(încareadoptareadecizieirevinedisputantilor)capeoalternativalasistemelelegalesilaaltemetodetraditionale,derezolvareaconflittelor.'S~rviciiiedemedieresîntfoarteraspînditeînStateleUnite.siCanadasiînexpansiuneîn-diferitealtetari
1.
Centrelet'eritQ~ialedejudecatorie,centreledemedierefamilialasicentrelelocaledemediert~arefunctioneazaîriAustraliaofera'acestgenaeserviciipentruconflictelelocale,neîntelegerileîntrevecini,membriifamiliei,proprietarisichiriasi,cîtsialtorpersoane,conflictecarenuintrasubincidenta
,,
.
~~
.
'
procedurilorlegaleconventionale.OrganizatiicumarfiCentrulAustralianpentruDisputeComercialeoferasectoruluiindustrialserviciidemediere,.care'sîutmairapide,maiechitabilesimaiieftinedecîtmodalitatilejudecatorestitraditia,nale.Unnumarcrescînddeorganizatiisociale,centredeconsilieresiinstante

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nicoleta Poschin liked this
Mariana Mardare liked this
Ibolya Lukacs liked this
stefania_ispas liked this
Leia22 liked this
Codreanu Corina liked this
carmina_pirvu liked this
Anastasiu Sorin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->