Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SoldR Mtrl Vapen, Automatkarbin 4 (AK 4) - Sweeden - 2004

SoldR Mtrl Vapen, Automatkarbin 4 (AK 4) - Sweeden - 2004

Ratings: (0)|Views: 2,741 |Likes:
Published by A.T.O

More info:

Published by: A.T.O on Jun 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

 
1
SoldR Mtrl
 
Vapen
Automatkarbin 4 (Ak 4)
 
23
Förord
Det främsta syftet med Soldatreglemente för Vapenmateriel (SoldRMtrl Vapen) är att befrämja säkerhet och effektivitet i Försvarsmaktensverksamhet.Reglementet innehåller föreskrifter samt förklarande texter och bilderför sådan grundläggande verksamhet, där avvikelser från de föreskrivnahandlingssätten kan innebära skador på personal och materiel.Föreskrifter markeras med en linje i yttermarginalen.Vid utbildning och övningar i fred, vid höjd beredskap och krig dåövningarna inte är direkta förberedelser för stridshandlingar, gäller deföreskrivna säkerhetsbestämmelser som nns i SäkI – Försvarsmaktenssäkerhetsinstruktion för vapen och ammunition m m.Vid särskilda insatser där våld kan komma att utövas gäller de föreskriftersom fastställs av överbefälhavaren.Reglementet gäller för all militär personal som är anställd eller verksaminom Försvarsmakten. Chefer på olika nivåer säkerställer att övriga vidbehov delges reglementets innehåll.Den vapenmateriel som SoldR Mtrl Vapen beskriver är nu samskriven medFMV materielpublikationer. FMV reparations- och underhållsinstruktioneringår inte i denna serie.SoldR Mtrl Vapen skall användas i utbildningen och ersätter FMV materi-elbeskrivningar i vapensatsernaSoldR Mtrl Vapen innehåller i vissa fall endast grunderna för regleradverksamhet. Utförligare bestämmelser och riktlinjer för skjututbildningframgår av Skjutreglementen för Försvarsmakten (SkjutR).Text på gul platta innebär fara vid felaktig hantering.
 
Varning!
– risk för personskador
Obs!
– risk för materielskador
FÖRSVARSMAKTEN 2004-03-29 09 833:64497Högkvarteret
Soldatreglemente för Vapenmateriel Automatkarbin 4 (SoldR MtrlAk 4),
2004
 
års utgåva (M7742-101035), fastställs att tillämpas från ochmed 2004-06-01.I samband härmed upphävs beskrivning ak 4 i SoldR Mtrl P 1992 årsutgåva (M7742-101022).– – –Beslut i ärendet har fattats av inspektören för armén generalmajorAlf Sundqvist varvid föredragande har varit majoren Sivert Sahlström.Alf SandqvistSivert Sahlström©
2004 Försvarsmakten, Stockholm
Boken är producerad i samarbete med
Försvarets materielverk 
och
Syllabus AB
Fälth & Hässler, Värnamo 2004
M7742-101035 SoldR Mtrl Ak 4
Central lagerhållning
: Försvarets bok- och blankettförråd

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lennart Wennberg liked this
arnoldvv liked this
joggeo liked this
gmundy liked this
Hartink liked this
bojojo liked this
pzluchs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->