Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
152Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118

Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,949 |Likes:
Published by Catalin

More info:

Published by: Catalin on Jun 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 www.firehouse.ro
5
NORMATIV DE SIGURANTA LA FOCA CONSTRUCTIILOR
Indicativ: P118-99
Inlocuieste: P118-83
PARTEA I-A PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCTIILOR
CAP.1. GENERALITATI1.1. SCOP - DOMENIU DE APLICARE1.1.1. Prezentul normativ stabileste performantele si nivelele de performanta admisibileprivind “siguranta la foc” a constructiilor si este destinat proiectantilor, executantilor, verificatorilorde proiecte, expertilor tehnici si responsabililor tehnici cu executia, proprietarilor sub orice titlu siutilizatorilor constructiilor, precum si organelor administratiei publice potrivit obligatiilor siraspunderilor ce le revin in conformitate cu Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995.1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la constructii noi de orice fel siinstalatiile utilitare aferente acestora - denumite in continuare “constructii” - indiferent de forma deproprietate sau destinatie. La lucrarile de amenajari sau schimbari de destinatie a constructiilorexistente, atunci cand, in mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale normativului, sevor asigura prin proiect masuri compensatorii de siguranta la foc.1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalatiile si echipamentele tehnologice deproductie (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive, etc.) inclusiv proiectele de montaj aferenteacestora si constructiile destinate fabricarii, manipularii si depozitarii explozibililor, instalatiiletehnologice in aer liber, constructiile nucleare, constructiile subterane hidroenergetice si alemetroului, etc. precum si cele specifice organizarii de santier.1.1.4. Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura, prevederile prezentuluinormativ au caracter de recomandare, urmand a fi luate, de la caz la caz, numai masuri deimbunatatire a sigurantei la foc posibil de realizat, fara afectarea caracterului monumentului.1.1.5. Pentru constructii si obiective ale structurilor de aparare nationala, ordine publica sisiguranta nationala nominalizate prin ordine ale conducatorilor structurilor respective, prevederilenormativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigura masurile de siguranta la foc stabilite deorganele proprii de specialitate ale acestora, aprobate de conducatorii structurilor respective.Elaborat de:INSTITUTUL DE PROIECTARE,CERCETARE SI TEHNICA DE CALCULIN CONSTRUCTII BUCURESTIAprobat de:MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SIAMENAJARII TERITORIULUIcu ordinul nr.1.1.6. Masurile de siguranta la foc ale constructiilor trebuie sa indeplineasca criteriile sinivelele de performanta prevazute in normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea si dotareanecesara cu mijloace si instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor, precum si componenta sidotarea serviciului de pompieri in functie de categoria de importanta a constructiei, tipulconstructiei, destinatie si marime, riscuri si pericole de incendiu, amplasare si timpi operativi de
 
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 www.firehouse.ro
6
interventie a serviciilor de pomperi, densitatea sarcinii termice, rezistenta si stabilitatea constructieiin caz de incendiu, precum si scenariile de siguranta la foc.1.1.7. Pentru indeplinirea criteriilor si nivelelor de performanta prevazute in normativ, sevor utiliza materiale si elemente de constructii si instalatii pentru care sunt efectuate determinarifunctionale si de comportare la foc (clase de combustibilitate, rezistente la foc, propagare flacara,etc.).1.1.8. Prevederile prezentului normativ, trateaza conditiile si nivelele de performantaspecifice sigurantei la foc a constructiilor din categoria C de importanta si cu destinatii curente(civile, de productie si/sau depozitare, mixte), proiectate si realizate din materiale de constructietraditionale (lemn, metal, beton, piatra, ceramica, sticla). Pentru constructiile de importanta A si Bse vor stabili si asigura masuri suplimentare de siguranta la foc. Materialele si elementele noi deconstructii si instalatii, produse in tara sau importate se utilizeaza in conformitate cu prevederileagrementelor tehnice ale acestora, emise potrivit legii.1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICARI1.2.1. Acoperis - parte a constructiei care o inchide fata de exterior, peste ultimul nivelconstruit. Poate fi tip terasa sau cu sarpanta.1.2.2. Arie (construita si desfasurata) - suprafata orizontala a constructiei, delimitata deelemente perimetrale. Aria construita (Ac) este delimitata de fetele exterioare ale peretilor deinchidere perimetrali la nivelul soclului (planul de contact cu terenul), iar aria desfasurata (Ad) aunei constructii reprezinta suma ariilor construite a tuturor nivelurilor acesteia, subterane sisupraterane, delimitate de fetele exterioare ale peretilor de inchidere perimetrali ai fiecarui nivel.1.2.3. Atrium (patio, curte de lumina) - incinta inchisa din interiorul unei constructii,delimitata pe una sau mai multe laturi de cel putin patru niveluri ale constructiei.Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.1.2.4. Clapeta antifoc - dispozitiv de inchidere (obturare) rezistent la foc, montat petubulatura de ventilare care strapunge un element de constructie antifoc sau rezistent la foc (inpozitie normal deschisa si prevazuta cu actionare automata si manuala in caz de incendiu).1.2.5. Cladire inalta - constructie civila (publica) supraterana, la care pardoseala ultimuluinivel folosibil este situata la peste 28 m fata de terenul (carosabilul adiacent) accesibilautovehiculelor de interventie ale pompierilor pe cel putin doua laturi ale cladirii.Atunci cand ultimele niveluri sunt locuinte de tip duplex sau triplex se ia in considerarenumai nivelul de acces din circulatiile comune orizontale ale cladirii.Nu sunt considerate cladiri inalte :
 
constructiile care nu sunt destinate sa adaposteasca oameni;
 
cladirile civile (publice) la care deasupra nivelului limita se afla un singur nivel ceocupa maximum 50
I
din aria construita a cladirii si cuprinde numai incaperi pentru masiniale ascensoarelor, spatii tehnice aferente constructiei, circulatii functionale;
 
cladirile civile (publice) nominalizate in normativ.1.2.6. Cladire foarte inalta - constructie civila (publica) la care pardoseala ultimului nivelfolosibil este situata la inaltimea de 45 m, sau mai mult, masurata conform art.1.2.5.1.2.7. Clasa de combustibilitate - caracteristica a unui material sau element, exprimata prinnivelul parametrilor specifici, determinati in urma unor incercari standardizate.
 
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 www.firehouse.ro
7
1.2.8. Combustibilitatea materialelor si elementelor de constructii - Capacitatea acestora dea se aprinde si arde in continuare, contribuind la cresterea cantitatii de caldura dezvoltata deincendiu.1.2.8.1. In functie de comportarea la foc, materialele si elementele de constructii,pot fi incombustibile C0 (CA1) sau combustibile. Materialele si elementele de constructiecombustibile se clasifica in clasele de combustibilitate:
 
C1 (CA2a) - practic neinflamabile;
 
C2 (CA2b) - dificil inflamabile;
 
C3 (CA2c) - mediu inflamabile;
 
C4 (CA2d) - usor inflamabile.Materialele din clasele C1 (CA2a) si C2 (CA2b), sunt considerate greucombustibile.1.2.8.2.Materialele si substantele ce se depoziteaza, se clasifica si in clase depericulozitate, simbolizate P1 la P5.1.2.9. Compartiment de incendiu - constructie independenta (instalatie), precum siconstructii comasate sau grupate, amplasate la distantele normate fata de vecinatatI, sau volumconstruit compartimentat prin pereti antifoc fata de constructiile (instalatiile) adiacente.In cladirile inalte si foarte inalte compartimentul de incendiu poate fi un volum inchis,constituit din unul pana la trei niveluri succesive, delimitate de elemente rezistente la foc conformnormativului si cu aria desfasurata totala conform compartimentului de incendiu admis pentruconstructiile civile (publice) de gradul I de rezistenta la foc.1.2.10. Comportare la foc - totalitatea schimbarilor fizice si chimice intervenite atunci candun material, produs sau ansamblu, este supus actiunilor unui incendiu standard.1.2.11. Conditii de performanta - exprimarea performantelor produsului prin criterii sinivele de performanta ale acestuia, corespunzatoare exigentelor (pretentiilor) de siguranta la foc autilizatorilor.1.2.12. Constructii: obiecte construite supraterane (cu sau fara subsoluri ori demisoluri) sausubterane, avand urmatoarele destinatii si functiuni:
 
civile (publice) - pentru locuit, administratie, comert, sanatate, cultura, invatamant,sport, turism, etc;
 
de productie si/sau depozitare - pentru activitati specifice de baza sau auxiliare, (hale,ateliere, depozite, etc.);
 
mixte – pentru diferite activitati civile (publice), de productie si/sau depozitare, oricivile (publice) si de productie si/sau depozitare, inglobate in acelasi volum construit.
 NOTA : Constructiile agroindustriale si agrozootehnice se trateaza, dupa caz, prin asimilare cuconstructiile civile sau de productie ori depozitare, in functie de destinatiile acestora.
1.2.13. Constructie (cladire) blindata - constructie inchisa supraterana in care activitatea sedesfasoara numai la lumina artificiala, avand acoperis si pereti de inchidere perimetrala plini, incare se prevad numai goluri psihologice si usi de acces. Incaperile blindate cu aria construita (Ac)mai mare de 700 m
2
sunt considerate constructii blindate.1.2.14. Constructie (cladire) deschisa - constructie descoperita sau acoperita tip “sopron”,deschisa perimetral pe minimum 2 laturi ori delimitata de elemente neetanse (plasa, trafor, etc.).

Activity (152)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cmunteanu liked this
Coco Smecheru liked this
Haraszy Gabor liked this
Adam Szotyori liked this
Mircea Pantis liked this
Bâzu Petru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->