Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
71Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ulasan "GAYA KEPIMPINAN PENGETUA"

ulasan "GAYA KEPIMPINAN PENGETUA"

Ratings:
(0)
|Views: 3,382|Likes:
Published by manlana2

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: manlana2 on Jun 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
MAKLUMAT TESIS
Tajuk tesis ini ialah
GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI NEGERI JOHOR
yang di buat oleh TinahBinti Naim @ Nain, pelajar Universiti Teknologi Malaysia pada November 2007. Kajian inidikemukakan oleh Tinah Binti Naim @ Nain sebagai memenuhi syarat penganugerahan SarjanaPendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MalaysiaKajian ini menggunakan kaedah tinjauan dan data diperolehi daripada kaedah soal selidik yang menggunakan skala likert lima mata. Alat ukur “Leader Behavior DescriptionQuestionnaire” (LBDQ) digunakan untuk mengukur gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa. Alat ukur Stres Guru digunakan untuk mengukur tahapstres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dua dimensi tersebut.
ULASAN BAB 1
Penyelidik telah menjadikan berita berkenaan dakwaan 22 murid ditampar kerana tidak menyiapkan kerja serta 200 orang pelajar perempuan kena berendam dalam kolam kotor keranakesalahan seorang pelajar membuang tuala wanita dalam mangkuk tandas sebagai latar belakangmasalah kajian ini. Ini memberikan gambaran bahawa pengkaji seolah-olah mencari kesalahan berbanding kelemahan guru. Penyelidik menggambarkan guru yang dalam suasana stres beradadi persekitaran sekolah.Penyelidik menyatakan tahap stres guru yang tinggi ini disumbangkan oleh perubahandan persaingan dunia pendidikan dalam menghadapi era globalisasi. Tetapi tidak menjelaskanfaktor-faktor sumbangan stres kepada guru-guru di sekolah secara khusus. Penjelasan berkaitan peranan organisasi dalam pendidikan boleh dikhususkan dengan lebih jelas. Hipotesis yangdikenal pasti oleh Penyelidik digambarkan seperti kurang signifikan dengan objektif kajian.Penyelidik boleh menambah serta mengembangkan lagi pengetahuan mengenai masalahketegangan, tekanan atau stres yang dialami oleh guru terutamanya di sekolah. Penyelidik juga boleh memberikan panduan penyeliaan dan penilaian serta mencari beberapa alternatif  penyelesaian masalah stres guru serta menyedarkan pihak guru dan pengetua agar lebih berperanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing.Batasan kajian yang dijalankan ini adalah bersesuaian dan relevan bagi daerah Muar,Johor. Skop kajian hanya meninjau gaya kepimpinan pengetua di sekolah mungkin boleh
 
dikembangkan lagi Tahap stres guru pula ditinjau berdasarkan gaya kepimpinan pengetua daridua kepimpinan dimensi kepimpinan tersebut iaitu berstruktur dan timbang rasa adalah dirasakanrelevan dengan kajiannya. Perbezaan tahap stres guru dicari berdasarkan demografi guru boleh juga dikembangkan berdasarkan pengalaman atau lain-lain elemen yang lebih signifikan.
PENGENALANLatar Belakang Masalah
Berita berkenaan dakwaan 22 murid Tahun Empat Sekolah Kebangsaan Gayang, Tuaranditampar kerana tidak menyiapkan kerja di rumah serta 200 orang pelajar perempuan SMK Bawang Assan di denda berendam dalam kolam kotor kerana kesalahan seorang pelajamembuang tuala wanita dalam mangkuk tandas menjadi asas pembicaraan latar belakangmasalah kajian ini.Isu yang dibangkitkan ialah mengapakah guru-guru berkenaan bertindak sedemikian?Adakah kerana “tertekan” atau “stress” oleh gaya kepimpinan pengetua yang mengurus danmentadbir sekolah.Penyelidik membuat rujukan kepada beberapa kajian yang dibuat;a.Kajian Ohio State melihat gaya kepimpinan pengetua dari dua dimensi iaitudimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa. b.Universiti Michingan, melihat gelagat kepimpinan pengetua dari segi kepimpinan berorientasikan manusia – pekerja dan kepimpinan berorientasikan pengeluaran – tugas.c.Manakala grid pengurusan oleh Robert Blake dan Jane Mouton memberi penekanan kepada manusia dan penekanan kepada pengeluaran.d.Gaya kepimpinan yang berteraskan teori kotingensi boleh dilihat dari ModelFiedler, Julat Kepimpinan Tannenbaum dan Schmidt, Teori Situasi Hersey-Blanchard, Teori Laluan Matlamat dan Model Pemimpin-Penyertaan.e. Gaya kepimpinan kontemporari pula adalah pengganti kepada kepimpinan dankepimpinan transformasional.Penyelidik juga merujuk Kamarudin (1989) yang telah menggariskan kekurangan dalamkecekapan pengetua yang menimbulkan masalah ialah :
 
a.Kecekapan pentadbiran yang melibatkan perancangan, pengelolaan, pengarahan, penyelarasan, pelaporan, perbelanjaan dan sebagainya b.Kecekapan sosial yang penting untuk mendapatkan sokongan yang mencukupidaripada semua sektor c.Kecekapan pengajaran bagi kelas-kelas besar yang pelbagai kaum
1.3 Pernyataan Masalah
Kajian mengenai stres yang dialami oleh guru telah mula diberi perhatian. Menurut MohdTaib dan Hamdan (2006), berdasarkan kajian yang dijalankan oleh University of Manchester Institute Science and Technology didapati bidang bekerjaan guru mempunyai kadar stres yangtinggi iaitu pada skala 6.2 dari skala stres 0 hingga 10.Tahap stres guru yang tinggi ini disumbangkan oleh perubahan dan persaingan dunia pendidikan dalam menghadapi era globalisasi.Guru-guru terpaksa menjalankan tugas bagi memenuhi kehendak pelbagai pihak sepertikehendak organisasi sekolah, pengetua, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri,Kementerian Pelajaran, serta kehendak pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara.
1.6 Kepentingan Kajian
Menambah serta mengembangkan lagi pengetahuan mengenai masalah ketegangan, tekanan ataustres yang dialami oleh guru terutamanya di sekolah menengah yang dikatakan mengalami bebankerja yang banyak.
Panduan penyeliaan dan penilaian serta mencari beberapa alternatif penyelesaian masalah stresguru
Menyedarkan pihak guru dan pengetua agar lebih berperanan dalam melaksanakan tugas dantanggungjawab masing-masing.
1.7 Batasan Kajian
Kajian ini dijalankan ke atas guru yang mengajar di lapan buah sekolah menengah harian biasayang mempunyai dua sesi/sidang persekolahan di daerah Muar, Johor.

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Indra Maniam liked this
Huang Zc liked this
Indra Maniam liked this
Amin Bourne liked this
Aleeyana Musa liked this
NikRini liked this
anildip liked this
Nurul Huda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->