Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tieu Luan Xay Dung Pt Nen Van Hoa Dam Da Ban Sac Dan Toc

Tieu Luan Xay Dung Pt Nen Van Hoa Dam Da Ban Sac Dan Toc

Ratings:
(0)
|Views: 3,198|Likes:
Published by hoangthuhong

More info:

Published by: hoangthuhong on Jun 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
 Tiểu luận: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến ...Thứ ba, 02/12/2008 08:59 am
MỞ ĐẦU1.1. Lý do chọn đề tài:
Trải qua hơn 55 năm trên chặng đường phát triển văn hóa, từ văn kiệnđầu tiên “Đề cương văn hoá năm 1943”, Đảng và nhà nước ta đã tích luỹkinh nghiệm thực tiễn và lý luận để lại dấu ấn lịch sử, dấu ấn thời đại về duy văn hoá.Không phải ngẫu nhiên mà trong Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 của Banchấp hành TW khoá VII Đảng ta đã xác định văn hoá không chỉ là kết quảmà còn là nguyên nhân của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước. Phát triển quan điểm trên, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TWĐảng khoá IX tiếp tục xác định mục tiêu cần phải đạt tới là tạo được sự pháttriển đồng bộ về chất lượng văn hoá “Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt vớikhông ngừng nâng cao văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước” (Văn kiện Hộinghị TW 10 khoá IX). Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tháng4 năm 2006 đã tiếp tục khẳng định: “...Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiêntiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và conngười trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhậpkinh tế quốc tế.Qua gần 20 năm với đường lối đúng đắn của Đảng, cùng với công cuộcđổi mới và chủ động hội nhập quốc tế, chúng ta từng bước vững chắc đạtđược những thành tựu rất đáng tự hào như: nền kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa đang từng bước được xây dựng; nền dân chủ XHCNvới nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân đã được thiết định. Bêncạnh việc hội nhập kinh tế, tiến trình hội nhập văn hóa cũng là một tất yếu
 
khách quan. Tiến trình giữa hội nhập kinh tế và hội nhập văn, nếu coi nhẹhội nhập kinh tế thì đất nước sẽ chậm thoát nghèo. Còn coi nhẹ hội nhập vănhóa đôi khi lại nguy hiểm hơn bởi có thể bị các nền văn hóa khác đồng hóa.Vì vậy bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế, chúng ta cần có chiến lược phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với phát triển kinh tế.Tất nhiên đậm đà bản sắc dân tộc không thể đóng cửa nền văn hóa, mà chủđộng chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú, giàu cóthêm, hiện đại hơn nền văn hóa của dân tộc của đất nước mình.Văn hóa vốn bao giờ cũng là nền tảng quyết định của xã hội, một vănhóa cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc toàn diện nhất toàn cầu hóa và hôinhập, toàn cầu hóa như một tất yếu. Có thể khẳng định: Văn hóa là cốt hồncủa dân tộc, một dân tộc, nếu không giữ được bản sắc văn hóa riêng thì dântộc đó sẽ bị lu mờ thậm chí không còn dân tộc đó nữa. Vì thế, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc không chỉlà trách nhiệm của ngành văn hoá mà còn là trách nhiệm của toàn đảng, toàndân và toàn xã hội. Tôi quan tâm và chọn đề tài: “
Quy luật phủ định củaphủ định và sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng và phát triểnnền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”
để làm đề tàicho tiểu luận này.
2. Tình hình nghiên cứu:
Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế mở. Tuy nhiên,việc hội nhập có mặt tích cực và tiêu cực. Nếu chúng ta tiếp thu không chọnlọc, thì bên cạnh những mặt tích cực của nền văn minh hiện đại, chúng ta dễ bị tiếp thu những những mặt tiêu cực. Mặt khác, chúng ta còn lo ngại bịđánh mất truyền thống dân tộc, chạy theo các nước trên thế giới, bị ảnhhưởng hoàn toàn bởi nền văn hoá của nước khác.Mỗi một quốc gia đều có những truyền thống, những bản sắc riêng củamình. Bản sắc riêng của một dân tộc, giúp chúng ta nhận dạng rõ một quốcgia đó. Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc là một việc tất yếu trong nềnkinh tế mở hiện nay.
3. Mục đích nhiệm vụ.
 
- Làm rõ vấn đề văn hoá và bản sắc văn hóa dân tộc ở Việt Nam.- Đánh giá các mặt tích cực và hạn chế trong việc việc xây dựng nềnnền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hộinhập ở nước ta.- Vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền nềnvăn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.- Thành quả của vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xâydựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, đề xuất các giải phápnhằm xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nưc ta.
NỘI DUNGChương 1Những vấn đề chung về quy luật của phủ định vào việc xây dựng vàphát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.1.1. Khái niệm phủ định biện chứng.
Theo nghĩa thông thường, phủ định được hiểu là sự không thừa nhận, bác bỏ hay sự thay thế một sự vật, hiện tượng nào đó. Trong Triết học có haiquan điểm: quan điểm siêu hình và quan điểm biện chứng về sự phủ định.Quan điểm siêu hình hiểu sự phủ định là sự can thiệp của những lựclượng bên ngoài dẫn tới thủ tiêu sự vật, chấm dứt sự phát triển của nó. Quanđiểm biện chứng cho rằng phủ định là khâu tất yếu của bất kỳ sự phát triểnnào. Đó là sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác trên cơ sở mất đi của cáicũ và xuất hiện cái mới tiến bộ hơn, là quá trình giải quyết mâu thuẫn nội tạicủa bản thân sự vật bị phủ định.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duy Duong Dang liked this
tham9l liked this
vietpro9w liked this
hoangthacba liked this
Trang Huynh liked this
Cupi Don liked this
Nguyen Tuan Anh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->