Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alien Messages 2

Alien Messages 2

Ratings:
(0)
|Views: 1,050|Likes:
Published by Tsenguujin

More info:

Published by: Tsenguujin on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
115
ÕΨÐÄÓÃÀÀÐ ÍÎÌ
ÕÀÐÜÃÀÐÈÃÈÉÍÕÀÍÍÀÌÀÉà ÃÀÐÈÃÄÝÝÐÝÝÀÂÀÀ×ÑÀÍ ÍÜ
116
ÎÐØÈË
ÝÍÝÕ¯¯ õî¸ð äàõü íîìûã ýõëýí áè÷èõèéí ºìíº 1973 îíû 12 äóãààðñàðûí 13-íèé ãàéõàìøèãò ó÷ðàëààñ ºìíº ìèíèé àìüäðàë ÿìàðáàéñíûã öóõàñ äóðäàõûã õ¿ññýí þì. Ýíý íü íýãä, òýð öàã ìº÷ººñºìíº íàìàéã þó õèéæ ÿâñàí òóõàé, õî¸ðò èðýýä¿éí õóâü çàÿàã ìèíüçºãíºñºí áàéæ áîëîõóéö ÿìàðâàà åð áóñûí ç¿éë õ¿¿õýä íàñàíä ìèíüòîõèîëäîæ áàéñàí ýñýõ òàëààð ñîíèðõñîí îëîí õ¿íèé àñóóëòàäõàðèóëò áîëîõ ó÷èðòàé.Õýäèéãýýð àìüäðàëûí ìààíü ýõýí ¿åä ÿìàð ÷ ñîíèí ñîäîíþì òîõèîëäîîã¿é ãýæ àíõàíäàà áè áîäîæ áàéñàí áîëîâ÷ ºíãºðñíººýðãýí ñàíàæ, ýíý á¿õ äóðñàìæ á¿õýëäýý íýãäýí íèéëæ ýöýñòýý íýãýíöîãö ä¿ð çóðàã áîëîí õóâèðàõûí öàãò ¿íýõýýð íàìàéã õýí áîëîõîäòºäèéã¿é 1973 îíû 12 äóãààð ñàðûí 13-íä ººðèé㺺 îëæ ìýäýõ õ¿ðòýëìèíèé àìüäðàë áóñäàä õºòëºãäºæ ÿâñíûã ¿çýýä áè ººðºº ÷ ãàéõàíàëìàéð÷ áèëýý.Õî¸ð äàõü ó÷ðàë áîëîõ ¿åä áè ýíý òàëààð áàðàã áè÷èæäóóñààä áàéëàà. Õîæèì íü çàõèàñûíõàà õî¸ð äàõü õýñýãò àëü áîëîõèõ çàé ¿ëäýýæ, ýíýõ¿¿ ýõíèéõýýñýý ÷ èë¿¿ ãàéõàëòàé õî¸ð äàõüóóëçàëòûíõàà òàëààð á¿ðýí òîëüäóóëàõ ¿¿äíýýñ óðüäûí äóðñàìæààòîâ÷ëîí îðóóëàâ.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Baymba Gereljargal liked this
Ichinhorloo Ichiko liked this
Delgerbuyn Enhtor liked this
Andrea Richmond added this note
An English translation would be wonderful!
Tsenguujin liked this
world2006 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->