Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4726

4726

Ratings: (0)|Views: 502|Likes:
Published by elenasorin

More info:

Published by: elenasorin on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

 
TEMATICĂ SEMINARIIDREPT CIVIL, DREPT PROCESUAL CIVILSEMINARUL
 
I
1. Cereri de sesizare a instanţei (cererea de chemare în judecată, cererea reconvenţională,cererea de intervenţie, cererea de chemare în garanţie).Măsuri şi sancţiuni procesuale relative la diferitele neregularităţi ale actelor de investire ainstanţei. Aplicaţii practice.2. Încuviinţarea şi administrarea probelor în procesul civil. Aspecte teoretice.3. Contracte. Contractul de întreţinere. Delimitare faţă de contrac-tul de vânzare-cumpărare.Aplicaţii practice (întocmirea unei încheieri de încuviinţare a probe-lor; studiu dosar având ca obiect rezoluţiunea unui contract de întreţinere, soluţie, discutarea soluţiei şi amotivării).
SEMINARUL
 
II1. Excepţiile procesuale.
Enumerare, clasificare, procedura de soluţionare, ordinea soluţio-nării excepţiilor.
 Aplicaţii practice pe aspectul soluţionării următoarelor excepţii:
 – Lipsa calităţii procesuale active. – Lipsa de interes. – Autoritatea de lucru judecat. – Excepţia de neconstituţionalitate. – Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. – Prescripţia dreptului material la acţiune (studiere dosare, solu-ţionarea excepţiilor,motivarea soluţiilor).
 Aplicaţie practică pe aspectul ordinii soluţionării excepţiilor 
.
2. Succesiuni. Revocarea legatelor.
 Aplicie practi(studiu dosar având ca obiect revocarea legatului pentruingratitudine).
SEMINARUL
 
III
Legile de reparaţie în materia: fondului funciar, imobilelor preluate abuziv de stat,obiectelor din metale preţioase.
1. Legea nr. 18/1991, legea nr. 1/2000
. Aspecte teoretice şi prac-tice privind:reconstituirea dreptului de proprietate, constituirea dreptului de proprietate, anularea
 
titlurilor de proprietate. Aplicaţii practice (studiu dosare având ca obiect: reconstituireadreptului de proprietate, aspecte speciale privind probaţiunea; constituirea drep-tului de proprietate, întinderea dreptului).
2. Legea nr. 10/2001
. Aspecte teoretice şi practice privind: analiza valabilităţii titluluistatului, nulitatea actelor de înstrăinare având ca obiect imobile preluate abuziv de stat,obligaţia unităţii deţinătoare de a răspunde la notificare. Aplicaţii practice.
3. Ordonanţa nr. 190/2000. Legea nr. 591/2004
. Aspecte teoretice. Aplicaţie practi(bunuri confiscate în temeiul unei hotărâri penale). 
SEMINARUL IVExecutarea silită:1.
Învestirea cu formulă executorie: cererea de investire; verificările efectuate de instanţă; procedura de judecată; căi de atac; învestirea hotăririi arbitrale.
2.
Încuviiţarea executării silite: cererea de investire; verificările efectuate de instanţă; procedura de judecată; căi de atac.
3.
Contestaţia la executare şi contestaţia la titlu.Aspecte teoretice. Aplicaţii practice (încheirea de încuviinţare a executării; contestaţie laexecutare; contestaţie la titlu).BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂA SEMINARIILOR DE DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVILDIN CADRUL PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUĂPENTRU JUDECĂTORII RECRUTAŢI EXCEPŢIONAL – 2005 – 
Bibliografie generalăDrept procesual civil
: – Viorel Mihai Ciobanu – Tratat teoretic şi practic de procedură civilă,
 Editura Naţional 
,1997; – Ion Deleanu – Tratat de procedură civilă, Editura
Servo-Sat 
, 2000; – Gabriel Boroi – Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura
 All Beck 
, 2001etc.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
leonrussul1 liked this
constantin rares liked this
Don Coci liked this
cryta liked this
nicoletadascalu liked this
ligianap liked this
Petre Dragos liked this
babi_puiut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->