Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curente Antropologice - Nicu Gavriluta

Curente Antropologice - Nicu Gavriluta

Ratings: (0)|Views: 1,124|Likes:
Published by leelooleeloo

More info:

Published by: leelooleeloo on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
Nicu Gavriluta,
 
 Antropologie socială şi culturală
II. MARILE CURENTE ANTROPOLOGICEII.1. EVOLUŢIONISMULII.1.1. Aspecte generale
Trebuie precizat chiar de la început că ideea de evoluţie a societăţii a apărutînaintea paradigmei de evoluţie biologică. De exemplu, iluminiştii secolului XVIII(Turgot
 , Les progrès de l’esprit humain
(1749), Condorcet,
 Esquisse d’un tableauhistorique des progrès de l’esprit humain
) îşi anunţau public credinţa în “luminile”raţiunii şi în progresul infinit al speciei umane.Când a apărut, în secolul al XIX-lea, antropologia s-a situat pe o poziţieevoluţionistă datorită mai multor factori:a) Occidentul tehnologic era considerat a fi “superior”; rezultă de aici progresştiinţific şi tehnic infinit şi ideea de superioritate a civilizaţiei occidentale; b) bogatele date etnografice – nu se mai putea crede, începând cu secolele XVI-XVII, în figura “bunului sălbatic” trăitor într-o stare naturală; s-au impus ideile privind unicitatea “genului uman” şi a istoriei umane;c) antropologia ndica fenomen al expansiunii coloniale a Occidenului;evoluţionismul “a apărut ca o ideologie justificatoare a colonizării”
1
în sensul că popoarele coloniale nu mai erau în afara istoriei, ci în interiorul ei.
II.1.2. Fondatori ai evoluţionismului antropologic:Lewis Morgan şi Edward Taylor
Vârsta de aur a evoluţionismului antropologic este marcată de activitatea şiscrierile a doi mari fondatori ai antropologiei: americanul L.H. Morgan şi englezulE.B. Taylor.
1
Marie-Odile Géraud, Olivier Leservoisier, Richard Pottier,
 Noţiunile-cheie ale etnologiei. Analize şi texte,
traducere de Dana Ligia Ilin, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p. 118.
1
 
Nicu Gavriluta,
 
 Antropologie socială şi culturală
Lewis Henry Morgan (1818-1881) este considerat întemeietor al antropologieişi precursor al etnografiei moderne. Este autor al unei monografii asupra irochezilor (1851), având şi preocupări pentru studiul parentalităţii. În cercetarea sa, Morgan a pusaccentul pe studiul terminologic, înţelegând că aceasta funcţionează ca un sistem. Deasemenea, a distins între sisteme
descriptive
şi
clasificatoare
, înaintând şi ideeaevoluţionistă potrivit căreia semnificaţia datelor observate într-o societate actuală seîntrevăd doar într-o perspectivă globală a lumii. În lucrarea sa fundamentală,
 Ancient Society
(1877), Morgan afirmă că societatea umană cunoaşte trei stadii: a) sălbăticia; b) barbaria; c) civilizaţia.Edward Burnett Taylor a fost primul profesor care a predat antropologiaculturală la Universitatea Oxford. Taylor a folosit pentru prima dată termenul de
anthropology
 pentru a desemna disciplina franceză numită
etnologie
. De asemenea, profesorul englez a propus formula evoluţionistă “animism-politeism-moniteism”, însăa creditat şi ideea difuzionistă a “împrumuturilor culturale”. Printre temele predilectede cercetare ale lui Taylor menţionăm: jocurile în vechile culturi, legăturile dintrereşedinţa postmaritală, descendenţă şi obiceiuri. Inspirându-se din modelul oferit descrierile lui Darwin privind evoluţia speciilor de animale, Taylor a susţinut ideeaevoluţiei seriale a vechilor culturi spre progres şi civilizaţie, scriind în 1871 lucrarea
 Primitive culture
. Aici, profesorul britanic conside
animismul este formaelementară a religiei
, el existând “oriunde este o credinţă în suflet, stafii, demoni,draci, zei sau categorii similare de fenomene”
2
.Un alt gânditor care poate fi considerat fondator al antropologiei este J.E.Frazer. Plecând de la tezele lui Taylor, Frazer a devenit un evoluţionist convins, propunând ecuaţia culturală:
magie-religie-ştiinţă 
. Una dintre consecinţele acesteiecuaţii ar fi, după Frazer, faptul că civilizaţia modernă este net superioară faţă de toatecelelalte tipuri istorice de civilizaţie. Temele principale abordate în celebra sa lucrare
Creanga de aur 
(1898-1935, 13 volume) sunt cele privitoare la totemism, exogamie,magie, regele divin şi tabu-ul.
II.1.3. Neoevoluţionismul
2
Achim Mihu,
op. cit 
., p. 50.
2
 
Nicu Gavriluta,
 
 Antropologie socială şi culturală
Începând cu jumătatea deceniului 5 al secolului XX, istoricismul şi evoluţio-nismul au fost dezavuate. Pierderea prestigiului de care se bucurau s-a datorat, printrealtele, şi începerii procesului de decolonizare. În SUA însă, ca o continuare atradiţiei, s-a conturat orientarea neoevoluţionismului, prin autori precum JulienSteward şi Leslie White. Steward, care a fost discipol al lui Kroeber, a fost cel care afondat
ecologia culturală 
, fiind interesat în mod special de influenţa condiţiilor materiale asupra culturii. În acest sens, Steward consideră că un sistem cultural esteformat dintr-un
nucleu cultural 
(cunoştinţe tehnice, diviziunea muncii, dispozitivesocio-culturale) şi
trăsături secundare
(inovii locale, elemente de împrumut,determinări ale mediului specific). De asemenea, Steward afirmă că evoluţia se bazează pe creşterea gradului de complexitate a modurilor de adaptare ecologică,distingând, în acest sens, trei tipuri ecologice şi tot atâtea linii de evoluţie – rezultândastfel un
evoluţionism multiliniar 
. În centrul lui se află miezul cultural (
cultural core
),care cuprinde “modelele sociale, politice şi religioase ce pot fi determinate empiric şicare nu constituie culturile în totalitatea lor”
3
.Leslie White a fost un susţinător fidel al evoluţionismului secolului al XIX-lea(Morgan, Taylor, dar şi Marx şi Engels,), respingând relativismul cultural promovat deBoas, precum şi reducţionismul biologic al lui Herbert Spencer. În replică, White propune o lege a evoluţiei care chiar îi poartă numele:
 Legea lui White – gradul deevoluţie culturală a unei societăţi depinde de cantitatea de energie disponibilă pentru fiecare individ în parte
. Prin această teză, precum şi prin faptul că susţine ideea potrivit căreia
 simbolul este cheia descifrării comportamentelor umane şi a culturii în genere
, White se situează în rândul
materialiştilor culturali
şi al
culturologilor 
.
II.1.4. Evoluţionismul darwinist. Argumente, contraargumente, falsurişi eşecul actual al teoriei lui Ch. Darwin
Teoria
transformismului
a apărut inial sub forma
evoluţionismului
şi a
mutaţionismului
. Primele idei evoluţioniste pot fi regăsite la N. Cusanus, în sensul
3
 
 Ibidem
, p. 76.
3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ileana_sadean liked this
Inga Virlan liked this
cag22k2 liked this
Daniela Rusu liked this
Daniela Rusu liked this
Petru Moisei liked this
Sandu Varzari liked this
Cristina Untila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->