Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
02-2008-El Nacimiento de La Literatura Griega

02-2008-El Nacimiento de La Literatura Griega

Ratings:
(0)
|Views: 23|Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Adentro y afuera, Una Ventana Al arte on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

pdf

 
Jd Hnofkfjhyl ij dn Dfyjunyzun Mufjmn
DN_ WUFHOFWNDJ_ blukns v yjkns ijd wufkju wjuflil fhodzvjh dls jsoufyls ij oluyj noniækfol v dns onhoflhjs æwfons wlwzdnujs ~zj ojdjeunh n dls hzjrls onkwjlhjs ijd Cjdjhfskl$ jd alrjh mzjuujul NuklzufsIfmjhfsN`ufyns$ ijbjhslu  ijd Fkwjufl Efqnhyfhl0 v dns dnumns olkwlsfoflhjs$ dls rjusls ulkîhyfols ~zj ddjrnulh jd sjddl ij dn fhbdzjhofn ij dnyunifofÿh Loofijhynd$ wjul zh mæhjul ij oznd~zfju klil eulynil ijd Cjdjhfskl v dns æwlons ij dn Ulkn Fkwjufnd( Dnscfsylufns nhyfmzns ~zj ujrfrfjulh dns bfmzuns këyfons j cfsyÿufons olkl N~zfdjs v Yjsjl v Ndjanhiul Knmhl nwnujofjulh$olkl dls yjyls ifiîoyfols v snuiÿhfols jh jd onkwl ij dn bfdlslbën v dn ndjmluën ij dn rfin$ olh wîanuls v nhfkndjs ~zj sjyluhnenh jh dls wjuslhnajs wufhofwndjs( Wjul æsyls ynkefæh olkwuzjenh sju jd slwluyj ij dn dfyjunyzun mufjmnolhyjkwluîhjn$ klifbfonil sfmdl yuns sfmdl sjmñh dls rndlujs jsyæyfols ij onin æwlon( Jsyj wjuëlil sj fhfofn jh jd sfmdl SF i(O( olh dn onëin ij Olhsynhyfhlwdn( Ifocn dfyjunyzun sj ijsnuulddÿ n yunræs ijd kzhil mufjml$ wjsj n ~zj jd kzhilozdyzund v noniækfol jun sfh izin Olhsynhyfhlwdn( Nddë bzj ilhij olkjhqÿ ylil$ ilhij ylil sj wdnhfbfoÿ v ilhij ylil sjijsnuulddÿ$ v ynkefæh jd dzmnu ilhij jd rjyzsyl Fkwjufl Efqnhyfhl yjukfhÿ1 Olhsynhyfhlwdn$ jd rjuinijul ojhyul ozdyzund ijd kzhil$ kzv wlu jhofkn ij Ulkn(Jd ozjuwl jhyjul ij jsyn dfyjunyzun$ ynhyl juzifyn olkl wlwzdnu$ cn sleujrfrfil dls yfjkwls jh jd mufjml clv cnednil$ jh jd ~zj sj ujbdjan jd jol ij dn nhyfmzn wndneun ¿djfs¹ #ifoofÿh&( Jh jsyj djhmznaj ~zj cn sleujrfrfil ylils dls yfjkwls$~zjinh ujsfizls dfhmôësyfols ij æwlons wnsnins ~zj hl sj cnh wjuifil( Jd oluwzs dfyjunufl ij jsyn æwlon$ jsoufylolkwdjynkjhyj jh rjusls ilkfhnils wlu dn dëhjn vîkefon ij ~zfhoj sëdnens$ sfmzj sfjhil nñh jd onhlh kæyufol ijMujofn wlu jojdjhofn( Nzh~zj jsynkls bnkfdfnufqnils olh ofjuyls hlkeujs dfyjunufls ijd wjuflil$ hl jfsyj zhn sldnbfmzun ~zj wlu së kfskn wujrndjqon sleuj dls ijkîs( Dns wjuslhndfinijs sldl szumfuënh kzocl ijswzæs(Jd yæukfhl ¿dfyjunyzun mufjmn klijuhn¹$ ynh zsnil wnun ijsoufefu dn wulizoofÿh dfyjunufn mufjmn jh sz fiflkn rjuhîozdlizunhyj dn jun Efqnhyfhn v wlsy Efqnhyfhn$ js zhn fkwulwfjini$ sfh izin( V jsyl wlu~zj olh ozdyfrnu dn djhmzn rjuhîozdlhjojsnufnkjhyj hl sj knuon jd hnofkfjhyl ij zhn hzjrn yunifofÿh dfyjunufn ~zj sj ensn jh dls hfrjdjs jsyfdësyfols ¿ndyls¹ v ¿kjifls¹ ~zj ijejh kzocl n dls klijdls odîsfols( Jh rjq ij sju jd wzhyl ij szumfkfjhyl ij zhn hzjrn dfyjunyzun$jkjumj v oujoj wnundjdnkjhyj n dn yunifofÿh mufjmn jfsyjhyj( Dn wuîoyfon olhrjhoflhnd ij unsyujnu dls luëmjhjs lijswjuynujs ij zhn olhofjhofn klijuhn mufjmn jswjoëbfon cnsyn jsls jajkwdls yjkwunhls ijd zsl dfyjunufl ijd fiflknrjuhîozdl hl ijej wujsjhynu ynhyns olhbzsflhjs( Jd olhyjyl ozdyzund ijhyul ijd ~zj dns wufkjuns leuns sj oujnulh jun$sfh izins$ Efqnhyfhl( Jd wufkju muzwl ij yndjs leuns sj ujklhyn wufhofwndkjhyj nd sfmdl SFF1 wljkns snyëufols olkl jd Wyloclwuliulkf`n$ jd wljkn klund _wnhjns$ dls rjusls ifiîoyfols v nzyleflmuîbfols jsoufyls jh sz ojdin wlu Kfocnjd Mdv`ns$ zhn lunofÿh jh rjusl wnun dn Wufhojsn Nohjs ij Bunhofn$ v zh wzþnil ij kzjsyuns ij wljsën cjulfon olkl dnOnhofÿh ij Nuklzufs v dn æwfon IfmjhfsN`ufyns$ olkwlhjh dns leuns ij fhondozdnedj rndlu ij dls sfmdls SF v SFF(Js jyujkninkjhyj ifbëofd$ jh jsyns leuns$ ujklhynusj fhodzsl ij knhjun jkeuflhnufn$ n ndmñh yfwl ij olhofjhofn mufjmnklijuhn ~zj wzjin ifbjujhofnusj nkwdfnkjhyj ij dn fijhyfini j fijldlmën efqnhyfhn( Olkwdjal olkl sjn$ zhn olhofjhofnmufjmn klijuhn jh dn dfyjunyzun sldl wzjij dlondfqnusj zh wlol kîs nijdnhyj jh dn oulhldlmën( Wlu jddl$ ijej snejusj ~zjoznhil sj cnedj ij dfyjunyzun mufjmn ¿klijuhn¹ jh oznhyl n dns wufkjuns leuns jh fiflkn rjuhîozdl izunhyj dn junefqnhyfhn$ sj zsn jh wls ij dn olhrjhfjhofn wnun ijsoufefu dn blukn dfhmôësyfon ij hzjsyuls yjyls jh rjq ij nslofnudl olhzhn olhofjhofn hnoflhnd wnuyfozdnu sleuj dn dfyjunyzun$ l dn dfyjunyzun kfskn( Dn munh knvluën ij dns leuns dfyjunufns ij jsynæwlon sleujrfrfjulh jh jd nhlhfknyl( Kîs nñh$ cn sfil ifbëofd inudjs bjocn n kzocns ij jddns( Dn knhjun wulyjfon olklsleujrfrfjulh cnsyn hzjsyuls iëns hl nvzin( Ndmzhns sj olhsjurnulh jh knhzsoufyls$ v onin zhn ij æsyns olh zhnszesynhofnd rnufnofÿh l rnufnoflhjs fkwjuilhnedjs ij sz lufmfhnd( Jsyj bjhÿkjhl ynkefæh bzj olkñh jh jd Loofijhyj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->