P. 1
Alliansrapport - EN POLITIK FÖR LEVANDE HAV, EN AGENDA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD OCH KLIMATPOLITIK FÖR INTERNATIONELLT LEDARSKAP

Alliansrapport - EN POLITIK FÖR LEVANDE HAV, EN AGENDA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD OCH KLIMATPOLITIK FÖR INTERNATIONELLT LEDARSKAP

Ratings: (0)|Views: 238|Likes:
Published by edvinalam
Arbetsgruppen för miljö och klimat presenterar idag sin rapport. Alliansen ska bygga vidare på politiken för minskade klimatutsläpp, renare hav och bevarande av den biologiska mångfalden, som präglat de fyra alliansåren. Det är tre av huvudbudskapen i rapporten.
Arbetsgruppen för miljö och klimat presenterar idag sin rapport. Alliansen ska bygga vidare på politiken för minskade klimatutsläpp, renare hav och bevarande av den biologiska mångfalden, som präglat de fyra alliansåren. Det är tre av huvudbudskapen i rapporten.

More info:

Published by: edvinalam on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

 
 
Miljö &Klimat
EN POLITIK FÖR LEVANDEHAV, EN AGENDA FÖRBIOLOGISK MÅNGFALD OCHKLIMATPOLITIK FÖRINTERNATIONELLTLEDARSKAP20100621
 
 
2010-06-21
 
SID 2 (50)
Klimatpolitik för internationellt ledarskap ........................................................ 6
 
Sverige ska gå före ............................................................................................ 7
 
Mål till 2020 och vision för 2050 ..................................................................... 7
 
Styrmedel för måluppfyllelse .......................................................................... 8
 
EU ska ha högre ambitioner ............................................................................ 10
 
Det behövs ett globalt klimatavtal .................................................................... 12
 
Med ansvar för global hållbar utveckling ......................................................... 13
 
Utveckla klimatbiståndet .............................................................................. 14
 
Fortsatta investeringar i andra länder .......................................................... 15
 
Handel och klimatet ..................................................................................... 16
 
Skyltfönster för hållbara städer och stimulans av miljöteknikexport ................ 17
 
Kollektivtrafiken ............................................................................................ 18
 
Tätortsnära natur ......................................................................................... 19
 
En modern internationell energipolitik ............................................................. 19
 
Exportera lösningarna istället för att importera problemen .......................... 19
 
Arbetet under mandatperioden .................................................................... 19
 
Alliansens politik möjliggör överskott av klimatsmart el ............................... 20
 
Stärk överföringskapaciteten ....................................................................... 21
 
Fortsatt satsa på forskning och utveckling av förnybar energi ..................... 22
 
Stärk den kärntekniska forskningen ............................................................. 22
 
Se över vattenkraftens potential och miljökonsekvenser ............................. 22
 
Nya grepp för energieffektivisering .............................................................. 23
 
 
 
2010-06-21
 
SID 3 (50)
En politik för levande hav ................................................................................. 25
 
Arbetet under mandatperioden .................................................................... 25
 
Hållbart Fiske ................................................................................................... 27
 
Övergödning och utsläpp ................................................................................. 30
 
Nedskräpning och Avfall .................................................................................. 34
 
Miljöbrott och olyckor på havet ........................................................................ 35
 
Skyddsvärda havsområden ............................................................................. 37
 
Hållbara ekosystem och biologisk mångfald ................................................. 39
 
En agenda för biologisk mångfald ................................................................... 39
 
Arbetet under mandatperioden .................................................................... 40
 
Biologisk mångfald – en global utmaning ........................................................ 41
 
Sätt pris på ekosystemens tjänster .................................................................. 43
 
Stärk ekosystemansatsen ............................................................................... 44
 
Hållbart brukande av skog ............................................................................... 45
 
Skydd av skog och andra marker .................................................................... 46
 
Ett hållbart jordbruk ......................................................................................... 47
 
Förvaltning för livskraftiga rovdjursstammar .................................................... 50
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->