Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
P. 1
Estrategia Didactica La Loteria

Estrategia Didactica La Loteria

Ratings:
(0)
|Views: 5,922|Likes:
Published by carolito0617
ESTRATEGIA DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA
ESTRATEGIA DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA

More info:

Published by: carolito0617 on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

 
YAH\IW^HEBE EI@ \B@@ILBNY@UBE EI MYFBAHEBEI^EI[BWUBFIAUD EI CIDCWBLHB@HN! IEY! GB^HNB NDA IALB^H^ IA NHIANHB^ ^DNHB@I^NYW^D? EHEBNUHNB EI @B CIDCWBLHBEDNIAUI? FBW@IA FHWIXB FIWBI^UYEHBAUI? NHAEX NBWD@HAB BWWDXB\I NIWDA N! I !;>;2=8DGOIUH\D^ [WHANH[B@?
Lbnh`hubw ia `d~ i~uyehbaui~ i` {wdni~d ei b{wiaehzboi ei `d~ ei{bwubfiaud~ eiNd`dfghb x ~y~ wi~{inuh|b~ nb{hub`i~!
DGOIUH\D^ ^INYAEBWHD^?
I~ubg`iniw wi`bnhdai~ iauwi `b~ hfâciai~ wi{wi~iaubuh|b~ ei nbeb nhyebe xi` ei{bwubfiaud b` ryi {iwuiaini!
[wdfd|iw bnuhuyei~ ei ndf{bòiwh~fd, dweia x wi~{iud!
Ciaiwbw b{uhuyei~ ei nwibuh|hebe x buianhþa niauwbeb!
CWBED
?
5 [whfbwhb
NDAUIAHED^?
Eh|h~hþa læ~hnb x {d`æuhnb ei `b wi{ÿg`hnb ei Nd`dfghb
?
 ei{bwubfiaud~ x nb{hub`i~!
FIUDED@DCHB
?
Bnuh|b ² [bwuhnh{buh|b! Fiuded`dcæb ei` oyicd! @b fiuded`dcæbei` oyicd i~ fyx hf{dwubaui {bwb i` ei~bwwd``d x b{wiaehzboi ei` ahòd xb ryi i~ubi~ yab bnuh|hebe ryi bndf{bòb b` ahòd ~hif{wi, {dwryi `d aini~hub x {dwryi i` oyicd i` oyicd i~ ya fiehd {bwb hf{y`~bw ~y ei~bwwd``d!
BNUH\HEBE EI B[@HNBNHÞA?
`b bnuh|hebe b wib`hzbw nda `d~ i~uyehbaui~ {bwb `bb{`hnbnhþa ei` ndauiahed uifâuhnd, ~iwâ yab `duiwæb eheânuhnb! I~ub bnuh|hebenda~h~ui ia wib`hzbw yab `duiwæb ndfd i~uwbuichb {bwb {wdfd|iw i` b{wiaehzboicidcwâlhnd
?
i~ub `duiwæb nda~h~ui ia ya oyicd ei ~dwuid edaei `b~ hfâciai~ iauwbab oycbw ya {b{i` i~ianhb` {bwb `b wi{wi~iaubnhþa læ~hnb x ~hfgþ`hnb ei `d~ei{bwubfiaud~ ei Nd`dfghb x ~y~ wi~{inuh|b~ nb{hub`i~!@b~ lhnmb~ {iryiòb~ d hfâciai~ b ~dwuibw ad ~iwâa lhcywb~ nyb`i~ryhiwb, ~hadhfâciai~ ryi uiacba yab wi{wi~iaubnhþa b`y~h|b b `b~ nb{hub`i~ ei `d~ei{bwubfiaud~ ei Nd`dfghb, i~ub hfbcia ubfghèa hwâ bndf{bòbed ei ya adfgwi,
 
i` adfgwi ei `b nhyebe b `b ryi {iwuiaini `b hfbcia! Fhiauwb~ ryi ia `b ubg`b ~i{`b~fbwba `b~ fh~fb~ hfâciai~ {iwd ia |iz ei i` adfgwi ei `b nhyebe nb{hub`,i~ubwâ i` adfgwi ei` ei{bwubfiaud![dw ioif{`d, mbx yab ubg`b ei ~ih~ winybewd~ nda adfgwi i hfbcia! I` {whfiw winybewd uhiai i` adfgwi ei |b``i ei` nbynb x ~y hfbcia i~ `b hc`i~hb `b iwfhub eiNb`h: i` ~icyaed winybewd uhiai i` adfgwi ei Bauhdryhb x ~y hfbcia i~ i` fiuwd eiFiei``æa: i` uiwniw winybewd uhiai i` adfgwi ei fbceb`iab x ~y hfbcia i~ `bi~ubuyb ei` {hgi \b`eiwwbfb ei ^baub Fbwub: i` nybwud winybewd uhiai i` adfgwi eiNyaehabfbwnb x ~y hfbcia i~ i` gy~ ei uwba~fh`iahd ei Gdcduâ : i` ryhaudwinybewd uhiai i` adfgwi ei Gd`æ|bw x ~y hfbcia i~ `b haehb nbub`hab ei Nbwubciab:I` ~i}ud x ÿ`uhfd winybewd uhiai i` adfgwi ei Ryhaeæd x ~y hfbcia i~ i` fy~id ei`dwd ryhfgbxb Bwfiahb! B~æ nbeb adfgwi ei ei{bwubfiaud |b bndf{bòbed ei `bhfbcia ei ya ~huhd wi{wi~iaubuh|d ei ~y nb{hub`! B` hahnhbw i` oyicd, nbeb ahòd eigi uiaiw yab ubg`b x i` edniaui yab gd`~b ndaudeb~ `b~ lhnmb~ {iryiòb~ eiauwd {bwb hahnhbw i` ~dwuid! I` edniaui if{izbwb i` oyicd ad fd~uwbaed `b hfbcia ryi ~bnb ei `b gd`~b ~had fianhdabaed i` adfgwiei `b nhyebe, i~ud `i {iwfhuhwâ b `d~ i~uyehbaui~ heiauhlhnbw `b nb{hub` ei ~y~ei{bwubfiaud~ {bwb `dcwbw cbabw i` oyicd, i~ud ad {winh~bfiaui {dw ~y gyiabfifdwhb, ~had {dwryi {yieia i~ubg`iniw yab wi`bnhþa iauwi `b hfbciawi{wi~iaubuh|b x `b nhyebe b `b ryi {iwuiaini, i~ einhw, ~h `b hfbcia ndwwi~{daei b} nhyebe ryhiwi einhw ryi i~ub nhyebe i~ `b nb{hub` ei` ei{bwubfiaud ryi ia ~yubg`b uhiai `b hfbcia!
 
IOIF[@D EI UBG@BIOIF[@D EI LHNMB^
\B@@I EI@ NBYNB
 
NYAEHABFBWNBBAUHDRYHB
 
FBCEB@IABGD@H\BW
 
RYHAEHD
 
^BAUHBCD EI NB@H
 
FIEI@@HA
 
^BAUB FBWUBGDCDUB NBWUBCIAB
 
BWFIAHB
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->