Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
171Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengajaran Dan Pembelajaran

Pengajaran Dan Pembelajaran

Ratings:
(0)
|Views: 9,439|Likes:
Published by zulkiply yaakob

More info:

Published by: zulkiply yaakob on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Pengajaran dan pembelajaranOleh: ZULKIPLY BIN HJ YAAKOB. IPTHO
Untuk mempastikan agar pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak prasekolahsentiasa meningkat guru perlulah mencari beberapa bentuk pendekatan, strategi,kaedah pengajaran yang sesuai bagi kanak-kanak prasekolah.
Pengajaran Guru
 Peta Minda: Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran 
a. Belajar Melalui Bermain
Bagi kanak-kanak ‘main’ merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian mereka.Melalui aktiviti bermain, kanak-kanak belajar berkenaan diri dan alam persekitarannya.Malangnya, ibu-bapa dan orang-orang dewasa yang mempunyai sedikit atau tiadapengetahuan dan kefahaman tentang konsep ini menganggap main tidak mendatangkanfaedah dan hanya membuang masa dan tenaga sahaja.Ketika bermain kanak-kanak bebas untuk memahirkan dan menguasai kemahiran danpengetahuan baru mengikut tahap kebolehan dan mengikut cara mereka sendiri.Keadaan ini akan mengurangkan ketegangan dan kebimbangan yang bolehmenghalang pembelajaran. Dengan itu belajar melalui bermain adalah menyeronokkandan bebas dari kebimbangan. Apabila kanak-kanak betul-betul terlibat dengan bermain,mereka adalah belajar dan menikmati kegembiraan pada setiap minit ia terlibat.Pada dasarnya permainan kanak-kanak nampak mudah. Sebenarnya apa yang terjadiialah ‘bermain’ telah menyentuh setiap aspek perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Dengan itu, mana-mana program yang tidak mengambil berat tentang belajar melalui bermain ini bermakna mereka mengabaikan tentang bagaimana kanak-kanakbelajar dan berkembang.
Bagaiman Bermain Mempengaruhi Tingkah Laku.
Sawyers J.K dan Roger C.S (2001) menyatakan banyak kajian membuktikan bahawabermain banyak menyumbangkan kepada perkembangan kanak-kanak dalam berbagaicara :1.Bermain menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mempraktikankemahiran-kemahiran baru kognitif, sosio-emosi dan fizikal. Apabila mereka telahmenguasai kemahiran tersebut mereka boleh menggunakannya dalam situasibaru.
 
PENDEKATANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANBELAJAR MELALUIBERMAINPENDEKATANBERTEMAPENDEKATANBERSEPADUPENDEKATAN ICTPENDEKATANPROJEK 
 
2.Bermain banyak memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bertindak balasterhadap objek-objek dan mengalami peristiwa-peristiwa bersama rakan-rakandan orang dewasa.3.Bermain adalah bentuk pembelajaran aktif yang menyatukan minda, tubuhbadan dan jiwa kanak-kanak. Pembelajaran kanak-kanak terjadi dengan sangatberkesan apabila keseluruhan diri kanak-kanak itu terlibat.4.Bermain membolehkan kanak-kanak menggunakan pengalaman sebenamereka untuk menyusun konsep-konsep bagaimana dunia ini beroperasi.5.Kanak-kanak boleh melihat bagaimana pengalaman baru boleh dikaitkan denganpengalaman pembelajaran sebelumnya. Kebanyakkan apa yang kita pelajaritidak boleh diajar secara terus sebaliknya harus dikumpulkan dengan cara kitasendiri melalui pengalaman-pengalaman yang telah dilalui.6.Semasa bermain kanak-kanak boleh membina sikap mereka cipta yangmenggalakkan kanak-kanak untuk berupaya berfikir mengenai pelbagai idea,cara baru untuk membuat sesuatu dan cara untuk menyelesaikan masalah.Kanak-kanak terbuka kepada beberapa cara peyelesaian.7.Bermain dapat membolehkan kanak-kanak belajar mengenai pembelajaran iaitumelalui perasaan ingin tahu, mereka cipta dan kekal di dalam tugasan. Jangkamasa tumpuan kanak-kanak menjadi lebih panjang apabila mereka berminat danberpuas hati.8.bermain boleh mengurangkan tekanan yang selalu wujud ketika pembelajaranberlaku. Ketika bermain orang dewasa tidak mengganggu. Kanak-kanak selesasemasa bermain apabila mereka melakukan kesalahan mereka tidak didenda.9.Melalui bermain bersama rakan sebaya kanak-kanak membina kemahiranmelihat sesuatu dari sudut pandangan orang lain, bekerjasama, tolongmenolong, berkongsi, dan juga menyelesaikan masalah. Mereka membinatingkah laku pemimpin dan pengikut yang perlu bekerjasama. Pengalaman inimengalakkan kanak-kanak berfikir bagi menguasai dunia sosial dan dapatmemahami diri mereka.10.Kanak-kanak melahirkan dan memahami aspek-aspek emosi dalam pengalamankehidupan harian mereka termasuk pengalaman-pengalaman gembira,menakutkan dan sedih khususnya dalam permainan dramatik.
Peranan Guru Untuk Menggalakkan Bermain.
Guru adalah sebagai kunci untuk mencorakkan permainan yang bermakna yangmengalakkan pembelajaran. Apa yang dibuat dan sikap guru terhadap bermain dapatmenentukan kualiti persekitaran dan aktiviti yang dilaksanakan di prasekolah. Gurubertanggungjawab untuk melaksanakan kurikulum menggunakan pendekatanbersesuaian:
Merancang untuk melaksanakan kurikulum melalui bermain denganmengintegrasikan aktiviti-aktiviti pembelajaran dengan bermain untukmencapaikan hasil-hasil pembelajaran tertentu. Aktiviti bermain hendaklahbersesuaian dengan keperluan perkembangan kanak-kanak dan bebas daripengaruh jantina dan budaya. Guru harus menjelaskan mengenai konsep-konsep kurikulum dan idea yang mereka mahu kanak-kanak belajar melaluibermain.
Memperuntukan masa untuk pembelajaran melalui bermain dan masukkandalam jadual dan sebagai aktiviti yang munasabah.
 
Sedikan persekitaran dan strukturkan masa untuk pembelajaran melalui bermaintermasuk aktiviti dalam dan luar bilik darjah yang menyokong pembelajaran.
Susun persekitaran bilik darjah dan pusat-pusat pembelajaran yangmenggalakkan pembelajaran aktif.
Sediakan bahan dan peralatan yang bersesuaian dengan aras perkembangankanak-kanak tanpa diskriminasi jantina dan budaya.
Ajar juga pembantu guru dan ibu bapa untuk menggalakkan pembelajaranmelalui bermain.
Selia aktiviti permainan dan guru boleh ambil bahagian dalam permainan kanak-kanak, ini membolehkan guru membantu, menunjuk dan menjadi model bilasesuai.
Perhatikan kanak-kanak bermain. Guru boleh belajar bagaimana kanak-kanakbermain dan hasil pembelajaran dari bermain itu boleh digunakan untukmerancang aktiviti-aktiviti seterusnya.
Soal kanak-kanak mengenai permainan mereka, bincangkan apa yang kanak-kanak buat ketika bermain dan jelaskan atau beri penerangan semula tentangperkara-pekara yang telah mereka pelajari ketika bermain.
b.Pendekatan Bertema
Pendekatan bertema seringkali digunapakai untuk memenuhi keperluanpendidikan asas dalam perkembangan kanak-kanak. Program ini mantap danefektif kerana ia menggabungjalinkan pelbagai perspektif budaya, pengalamandan kepakaran artistik. Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran,mencerminkan budaya dan minat murid dan guru.Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusunsekitar konsep atau tema. Ia merupakan alat pengelolaan yang memberi peluangkepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. Ini akan menghindariprogram yang tidak tersusun berpunca dari pelajaran harian yang tidakberkaitan. Untuk pengajaran bertema juga membolehkan pelajar mengubungkandi atara pemahaman, sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidangkurikulum.Dalam mengorganisasikan sesuatu pelajaran menggunakan pendekatanbertema, pelajar diberi peluang untuk meneroka, mengalami dan mencaripeluang mengekpresikan sesuatu tema yang diterima pakai.Justeru itu memilih tema merupakan langkah yang penting untukmemperkembangkan unit pembelajaran. Ini adalah kerana banyak masa danusaha yang perlu diberikan untuk meningkatkannya. Terdapat banyak tema dancara untuk mengkategorikan pendekatan ini.Pengajaran bertema dapat dikategorikan kepada enam unit tema
Berasaskan konsep
Berasaskan kemahiran
Berasaskan kandungan dan kemahiran
Berdokus kepada isu

Activity (171)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Twin Afey Eyka liked this
Rohani Ismail liked this
jp sia liked this
Ghost liked this
Md Hafiez liked this
Rian Hussin liked this
Kathleen Sia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->