Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zygmunt Bauman - Comunitatea (Citate)

Zygmunt Bauman - Comunitatea (Citate)

Ratings: (0)|Views: 572 |Likes:
Published by luntraru

More info:

Published by: luntraru on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
1Bauman, Z. (2001)
Comunitatea. Căutarea siguranţei într 
-
o lume nesigură.
Prahova: Editura ANTET XX PRESS
Contents
Capitolul 1
 – 
Agonia lui Tantal
1.
 
„Mesajul mitului lui Tantal este că poţi rămâne fericit sau, cel puţin, suficient de fericit şi fără grijinumai atâta timp cât îţi păstrezi inocenţa –
 
atâta timp cât te bucuri de fericire fără să ştii nimic despre
natura l
ucrurilor care te fac fericit şi fără să încerci să le îndrepţi
...
” (
p. 8)2.
 
„... iar paradisul era paradis pentru că puteau trăi fără griji: nu trebuiau să facă alegeri de care sădepindă fericirea (sau nefericirea) lor.”
 3.
 
„... asta pentru că comunitatea este în spiritul naturii sale (sau al modelului său ideal) numai atâta timp
cât este
distinctă
 
de alte grupări umane (este clar «unde începe şi unde se termină»
comunitatea), este
mică
 
(atât de mică încât fiecare să poată vedea pe fiecare) şi
suficientă sieşi 
(astfe
l încât, cum insistă
Redfield, «
oferă tuturor membrilor toate activităţile şi satisface toate nevoile ... »)”. (
p. 10-11)4.
 
„Identitatea se află în dificultate din clipa în care condiţia ei începe să se dezintegreze –
 
adică atunci
când echilibrul dintre comunicarea «di
nlăuntru
»
şi
«
din afară
»
, altădată înclinată strict spre interior,devine mai echilibrată, estompând astfel distincţia dintre
«noi»
şi
«ei»
. Identitatea se evaporă
din clipa
 în care comunicaţiile dintre cei dinlăuntru şi lumea din afară devin mai intense şi au mai multă greutatedecât schimburile reciproce dintre cei dinlăuntru.”
 5.
 
„După cum nota recent Eric Hobsbawn, „cuvântul «comunitate» n
-
a fost folosit niciodată
cu atâta lipsa
de discernământ şi atât de inutil decât în deceniile în care comunităţile în sens sociologic au devenit
 
2
mai greu de găsit în viaţa reală.”
1
 
El comentează” „Bărbaţii şi femeile caută grupuri de care pot săaparţină cu siguranţă şi pentru totd
eauna într-
o lume în care toate celelalte se mişcă, în care nimicaltceva nu este sigur.”
2
 
Jock Young a oferit o succintă şi ascuţită glosă asupra notei şi comentariului lui
Hobsbawn:
Când comunitatea se prăbuşeşte, este inventată identitatea”
3
. (p. 13)6.
 
«Identitatea»
... îşi datorează atenţia pe care o atrage şi pasiunile pe care le dezlănţuie faptului de a fi
un
surogat al comunităţii 
 
... Nici una dintre cele două nu este disponibilă lumii noastre rapid privatizateşi industrializate, care se globalizează
 
repede, şi tocmai din acest motiv fiecare dintre cele două poate fiimaginată în siguranţă
 
... ca un adăpost confortabil de securitate.”
 7.
 
„«Identitate» înseamnă să fii distinct –
 
să fii diferit şi, prin această diferenţă unic –
 
şi astfel, căutareaidentităţii nu poate decât să dividă şi să separe. Şi totuşi, vulnerabilitatea identităţilor individuale şiprecaritatea clădirii de unul singur a identităţii îi îndeamnă pe cei ce contruiesc identitatea să cautecârlige de care să
-
şi agaţe împreună temerile şi anxietăţile încercate individual, şi, după ce au făcutasta, să execute ritualuri exorciste în compania altor indivizi la fel de speriaţi şi anxioşi. Dacă astfel de«comunităţi
-
cârlig» oferă ceea ce se speră că vor oferi (asigurarea colectivă împotriva incer
titudinilor
cu care ne confruntăm individual) nu este o întrebare importantă, dar fără îndoială că demostrândumăr la umăr câteva străzi... poţi căpăta un răgaz de nesingurătate
 
... De aceea nu este prea uimitor că –
 
după cum ne avertizează Jonathan Friedm
an
 –
 
 în lumea noastră, care se globalizează rapid, «ceea cenu se întâmplă este că nu dispar graniţele. Mai degrabă, ele par să se ridice la fiecare nou colţ de stradăal fiecărei vecinătăţi în declin în lumea noastră.»
4
” (p. 13
-14)8.
 
„«Comunitatea reală» va
 
fi diferită de visele lor –
mai
degrabă va fi opusă: va înmulţi temerile şiinsecuritatea, în loc să
-
i graţieze sau să
-
i lase să se odihnească. Va fi nevoie de vigilenţă timp dedouăzeci şi patru de ore pe zi şi de arme mereu pregătite de luptă, în fiecare zi, pentru a ţine străinii lapoartă şi pentru a spiona şi a vâna trădătorii din mijlocul lor. Şi, pentru a adăuga o ultimă tuşă deironie, numai prin această agresivitate, strigătele de luptă şi scrâşnet de săbii sentimentul de a fi
 în
1
Eric Hobsbawn,
The Age of New Extrems
(Londra, Michael Joseph, 1994), p. 428
2
 
Eric Hobsbawn „The Cult of Identity Politics”,
The Left Review 
, 217 (1996), p. 40
3
Lock Young,
The exclusive Society 
(Londra, Sage, 1999), p. 164.
4
 
Jonathan Friedman „The Hybridization of Roots and the Abhorrence of the Bush” in Mike Featherstone şi Scott Lash (editori)
Spaces of Culture
(Londram Sage, 1990), p. 257.
 
3
comunitate
, de
a fi o comunitate
, poate fi păstrat şi protejat de la evaporare. Căldura casei trebuiecăutată în fiecare zi pe linia frontului.” (p. 14
-15)9.
 
„Promovarea securităţii cere întotdeauna sacrificarea libertăţii, iar libertatea nu poate fi mărită decât
cu costul s
ecuritaţii. Dar securitatea fără libertate înseamnă sclavie
 
... iar libertatea fără securitate înseamnă să fii pierdut şi abandonat
 
... . Aceste circumstanţe dau filosofilor dureri de cap fărătratament cunoscut. În plus, fac din traiul împreună un generator de conflicte, pentru că securitateasacrificată în numele libertăţii tinde să fie securitatea
altora
, iar libertatea sacrificată
 în numele
securităţii tinde să fie libertatea
altora
.” (p. 16)
 
Capitolul 2. Reînrădăcinarea dezrădăcinaţilor 
 
1.
 
„În studiul lor asupra noii epoci a inegalităţilor, Jean
-
Paul Fitoussi şi Pierre Rosanvallon meditau asupra«ambivalenţei individualismului modern»
:
Este în acelaşi timp un vector al emancipării indivizilor, carele măreşte autonomia şi îi face purtători de drepturi, şi un factor de insecuritate crescândă, care îi face petoţi responsabili de viitor şi îi obligă să dea vieţii un sens care nu mai este
 
 premodelat în nimic din afară.
5
 
Fitoussi şi Rosanvallon nu au fost primii care au observat această faţă dublă a individualismului ce aveasă devină semnul distinctiv al modernităţii (cel puţin al celei europene), dar ei au exprimat conflictul
intern pe ca
re îl poartă cu sine mai ascuţit decât oricine altcineva. Ca toate celelalte devieri adunate
sub rubrica «proces civilizator», individualizarea a fost (ca toate celelalte valori umane) un târg.
Bunurile schimbate în cursul individualizării au fost securitatea şi libertatea –
 
libertatea a fost oferită înschimbul securităţii
...
(p. 17-18)2.
 
„În «politica vieţii» pacienţilor lui Freud
 
... conflictul epic al libertăţii şi securităţii se ridică deasupratuturor, ca (şi poate numai ca) represiune sexuală. Prezentând constrângerile sociale impuse asupradorinţei sexuale ca fiind ultima redută de nelibertate, Freud din
Das Unbehagen
6
a dezvoltat îndelung
pe marginea inevitabilităţii lor. O dată izolate şi numite, ele puteau fi, totuşi reformulate uşor ca fiind încă un lucru din «proiectul neterminat al modernităţii».”
(p. 19)3.
 
„Revolta maselor nu seamănă cu nevrozele individuale suferite în singurătate de clienţii oprimaţisexuali ai clinicilor de psihanaliză. Nu este o chestiune de psihoterapie, ci de lege şi ordine; nu este osarcină pentru psihanalişti, ci pentru poliţişti.” (p. 20)
 
5
 
Jean Paul Fitoussi şi Pierre Rosanvallon,
Le nouvel âge des inéqualités
(Paris, Seuil, 1996), p. 32.
6
 
Das Unbehagen in der Kultur 
(
Civilizaţia şi nemulţumirile sale
).

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iolanda Dragomir liked this
Alexandra Dodu liked this
Georgiana Marcu liked this
Popa Corina liked this
Veronica Voicu liked this
placra liked this
Ionica Tudorita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->