Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 6, anul X, iunie 1965

Revista Teatrul, nr. 6, anul X, iunie 1965

Ratings: (0)|Views: 207 |Likes:
Revista Teatrul, nr. 6, anul X, iunie 1965
Revista Teatrul, nr. 6, anul X, iunie 1965

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2010

pdf

text

original

 
ou 
-*
 în acest numâr
IUBESC PE AL 7-lea
Comedie în trei acte de COMAN SOVA
 
www.cimec.ro
 
teatrul
Nr. 6 (anul X)iunie 1965Revistâ lunarâ editatâ deComitetul de Stat pentru Culturâşi Artâ şi de Uniunea Scriitorilordin R. P. R.
REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIASlr. Constantin Hille nr. 5-7-9-BncnreştiTclefon 14.35.58Abonamentele se fae prin factorii poştalişi oficiile poştaie din Intreaga ţară.Preful nnui abonament:
21
lei pe trei luui,42 lel pe şase lunl, 84 lei pe nn anCOPERTA NOASTRĂ
Moment din spectacolul ,,Nu sînt Tur-nul Eiffel" de Ecaterina Oproiu, laTeatrul din Piatra Neamţ. EugeniaDragomirescu (Ea) şi Virgil Ogăşanu
(El).
SUMAR:
Traian Şelmaru
ÎN CLIMATULTOARE . .DEZBATERII CREA-
IUBESC
PE AL
7-lea
comedie în trei actede Coman Şova .ARTA SPECTACOLULUI
 Ana Maria Narti
TOT DESPRE MUNCA AGTORULUI . .* * *
V. Mîndra
DRAMA DE IDEI ŞI VARIETATEA EX-PRESIEI
 Mira Iosif 
DE CE SCHILLER ?DE CE „INTRIGĂ ŞI IUBIRE" ? . . . .
 Andrei Băleanu
CONDIŢIA UMANĂ ÎN DRAMATURGIAOCCIDENTALĂPRIN TEATRELE DIN ŢARĂ• IAŞI .• TIMIŞOARA• BRĂILA• SATU MARE• BOTOŞANI• ORADEASemnează :
 Dana Crivăţ, Emil Riman, lon Cazaban,C. Paraschivescu, B. T. Rîpeanu
* * *
Victor Tulbure
AL.
ŞAHIGHIANG.
Carabin
V. RONEA . .9596
 Ilustraţia :
Val MunteanuFoto : I. Naumescu, Dan Grigorescu
 
www.cimec.ro
 
 FV^H'i
 ÎN CUMATULDEZBATERIICREATOARE
M
ulte şi însemnate aspecte ale viej-ii cultural-artistice au fost dez-bâtute cu prilejul întîlnirii conducâtorilor de partid şi de stat cuoameni de culturâ şi ar. E firesc deci ca înlnirea să fi avut unlarg ecou, stîrnind nu numai interesul celor ce am participat nemijlocit laschimbul de pâreri de la Consiliul de Stat, ci al tuturor creatorilor.Articolele apârute de atunci în presă, precum şi discufiile din lumeaartelor stau mârturie.Dar dincolo de acest ecou imediat, ideile cuprinse mai ales în cuvîn-tul primului secretar al
P.M.R.,
tovarâşul Nicolae Ceauşescu, râmîn un îndreptar ce cheamâ la aplicâri creatoare în activitatea practicâ.Nu trebuie multâ insistenţă pentru a demonstra actualitatea unorprobleme ca : sporirea rolului social al creaţiei literar-artistice, exigenfâfaţâ de calitatea operei de artâ, realism şi diversitate de stiluri, pozifieproprie în aprecierea literaturii şi artei universale, creşterea rolului criticii în îndrumarea creatiei şi gustului artistic al maselor, abordarea aspectelormajore ale realitâfii, precum şi a unor momente din istoria recentâ apatriei noastre, mai buna organizare a manifestârilor artistice în vedereastimulârii creafiei.Privind viaţa teatralâ, ca să ne referim exclusiv la domeniul nostrude activitate, în lumina acestor probleme, cârora ideile câlâuzitoare ale întîlnirii din mai le dau - ca întotdeauna cuvîntul partidului - limpe-zime şi orientare precisâ, analizînd concret munca oamenilor de teatru,lârgind sfera dezbaterii între creatori şi în rîndurile spectatorilor, vomputea trage învâfâminte prefioase pentru dezvoltarea viitoare a succe-selor de azi.
* * *
Multă bucurie a produs şi în lumea teatrului înalta apreciere pecare partidul, prin cuvîntul primului sâu secretar, a dat-o „activitâfiidesfâşurate de oamenii de artâ şi culturâ, aportului pe care ei l-au adus
 
www.cimec.ro

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Doru liked this
Doru liked this
vgeoi liked this
adrian321 liked this
GalaGradiva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->