Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 7, anul X, iulie 1965

Revista Teatrul, nr. 7, anul X, iulie 1965

Ratings:
(0)
|Views: 286|Likes:
Revista Teatrul, nr. 7, anul X, iulie 1965
Revista Teatrul, nr. 7, anul X, iulie 1965

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
www.cimec.ro
 
teatrul
Nr. 7 (anul X) iulie 1965Revistâ lunarâ editatâ deComitetul de Stat pentru Culturâfi Artâ }i de Uniunea Scriitorilordin R. P. R.
REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIAStr. Corutantln Mllle nr. S-7-9-BaenreştiTelefon 14.53.58Abonamentele ae lae prln faetorli pestalişl ofleiile poţUlr «lin Intreaga fari.Preţnl nnui abonament: tl lel pe trel luni,
4X 
lel pe şase lunl, M Itl pi
DB
an
SU M Ali :
TELEGRAMA ADRESATĂ COMITETULUICENTRAL AL PARTIDULUI MUN-CITORESC ROMAN DE CĂTRE OA-MENII DE TEATRU DIN R.P.R. . .LA ÎNĂLTIMEA NOII ETAPE . . . .ÎNTÎMPININD CEL DE-AL IV-lea CON-GRES AL PARTIDULUI MUNCITO-RESC ROMÂN
Semnează:
Costache Antoniu, Niki Atana-siu, Ştefan Ciobotăraşu, Anna Dukasz,Irina Răchiţeanu-ŞirianuSTAGIUNEA
văzută de:
Dina Cocea, Octavian Cotcscu, DavidEsrig, Gyorgy Harag, Adriana Leonescu,Horia Lovinescu, Valentin Silvestru, CrinTeodorescuDIN SPECTACOLELE DECADEI„Othello" (Craiova) ; „Răzbunarea suflcu-rului" (Timişoara) ; „Nu sînt Turnul Eif-
fel"
(Piatra Neamţ) ; „Zoo sau asasinulfilantrop" (Ploieşti) ; „Pălăria florentină"(Muncitoresc C.F.R.) ; „Ştafeta nevăzută"(Tg. Mureş)
Semnează:
Călin Căliman, V. Mîndra,
B.
T. Rîpeanu, Ion Cazaban, Dumitru So-lomon
 B.
Elvin
„COMEDIA" BUCUREŞTEANA LA TEA-TRUL NAŢIUNILOR
lleana Popovici
LA APARIŢIA VOLUMULUI „TEATRU
fc
de AL. MIRODAN '
Sergiu Fărcăşan
VRAJA CREAŢIEI
 Mircea Alexandrescu
THfiÂTRE DE FRANCE LA BUCUREŞTIPE SCENELE BUCUREŞTENE„Amphitryon 38"dejean Giraudoux (Tea-trul „Barbu Delavrancea") ; „Nimic nu sepierde, dragul meu" de I. Hristea (Teatrul„Lucia Sturdza Bulandra"); Spectacol Prcvert (Teatrul Mic) ; „Iubesc pe al 7-lca"dc Coman Şova (Teatrul „Barbu Delavran-cea") ,
Semnează:
Toma Pavel, Mihai Florea, NinaCassianPRIN TEATRELE DIN ŢARĂ ....
Scmncază :
Ana Maria Narti, Valcria Ducca
 Desene:
Vietor Ion Popa, Ana Maria Smighelsehi, Silvan
Folo:
I. Kaumeseu, Sorin Dan, Dan Grigoresru, loslf Marx
 
www.cimec.ro
 
COMITETULUI CENTRALALPARTIDULUIMUNCITORESC ROMÂN
TOVARAŞULUI PRIM-SECRETARNICOLAE CEAUŞESCU
Oamenii de teatru din Republica Popularâ Românâ, dramaturgi,
regizori,
actori, scenografi, directori de colective teatrale şi critici de
teatru,
adunati în consfâtuirea consacratâ analizei muncii lor, aşa cumdecurge din concluziile Decadei teatrelor dramatice din RepublicaPopularâ Românâ şi din învâţdmintele ultimei stagiuni, constatâ cu unsentiment de îndrituitâ mîndrie patrioticâ şi cetâteneascâ, progreselerealizate de arta teatralâ din
\ara 
noastrâ, sub înjeleapta conducerea partidului.Conditiile deosebite, materiale şi morale, create oamenilor de tea-tru de regimul nostru de democrajie popularâ, înţelepciunea cu carene îndrumeazâ partidul au dat roade în toate sectoarele activitâfiinoastre, iar succesele înregistrate, atît în tarâ cît şi dincolo de hotare,sînt o chezâşie câ, unindu-ne fortele, vom cunoaşte pe viitor rezultatetot mai valoroase pe drumul unei arte teatrale oglindind munca, luptaşi nâzuinţele cele mai fierbinti ale poporului nostru, angajat în mâreataoperâ de desâvîrşire a constructiei socialiste în patria noastrâ. în aceste zile în care, pe întreg cuprinsul
târii,
oamenii munciidezbat şi aprofundeazâ proiectele de Directive ale Congresului alIV-lea al Partidului Muncitoresc Român şi în preajma acestui eveni-ment de însemnâtate îstoricâ în viata partidului şi a poporului nostru,ne luâm angajamentul sâ nu ne precupejim eforturile ca sâ ridicâm necon-tenit nivelul artei teatrale româneşti şi sâ-i dâm strâlucirea demnâ demarile prefaceri revolutionare pe care le trâim, de epoca mâreajâ aRomâniei socialiste.Trâiascâ Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ron !
Oamenii de teatrudin
Republica
Popularâ Românâ
P^m^r/?-
INSTITUTULUIDE ISTOKIA
 
www.cimec.ro

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ana-Maria Bucur liked this
Anda Iulia liked this
Doru liked this
Doru liked this
vgeoi liked this
adrian321 liked this
GalaGradiva liked this
Dorin Mihailescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->