Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ETIKA..

ETIKA..

Ratings:
(0)
|Views: 4,389|Likes:
Published by xhemo_e904093

More info:

Published by: xhemo_e904093 on Jun 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

 
ETIKA (pojam, utemeljenje, predmet i sadržaj)I.Pred-razumijevanje moralnostiU običnom razgovoru upotrebljavamo
mnoge riječi
koje su povezane s moralnošću, kao npr. dobar,zao, treba činiti, ne smije se, mora se, dužnost, savjest, odgovornost i sl.
Prvi element
pred-razumijevanja jest
moralno vrednovanje
. Mi svojim i tuđim postupcima uvijek dajemo neku moralnu vrijednost.
Drugi element
 pred-razumijevanja jest
savjest
. Kad ljude moralno vrednujemo, uvijek  pretpostavljamo da imaju
uporabu razuma
, i da znaju što je dobro, a što zlo.Ovo opće znanje o dobru i o zlu u svakodnevnom govoru naziva se savjest.II.Elementi iskustva i razumijevanja moralne zbilje u svakodnevnom životu
Prvi element
jest
sloboda volje
. Uvijek pretpostavljamo da je čovjek gospodar svoga djelovanja, pakažemo da je čovjek uračunljiv. Tako sebe i druge možemo smatrati krivim za neko loše djelovanje.
 Drugi element
 jest
odgovornost.
U samoj pojmu sadržana je riječ odgovor. Od čovjeka očekujemoda može razumno, argumentirano odgovoriti na pitanje o svom djelovanju, objasniti ga. Mi pretpostavljamo da je čovjek odgovoran.
Treći element
 jest
socijalna povezanost
. Budući da je čovjek ne samo individualno već i društveno biće, naše moralno djelovanje većinom se tiče i drugih ljudi, posebno onih s kojima živimo.
Četvrti element
 jest
svijest o vlastitoj vrijednosti.
Moralna kvalifikacija čovjeka kao dobrog ilizlog, ima bitno drugačije značenje od drugih kvalifikacija (npr. inteligentan, bogat itd.).III. POJAM I PREDMET ETIKEPojam etika izveden je od grčke riječi ήτos-pisan s eta) (boravište, stalno mjesto, karakter), a ne odέτοσ-pisan s epsilon (običaj, navika). Izvedeno značenje je nutarnje raspoloženje, na koncu moralnost po čemu je neki čin dobar ili zao.Etiku definiramo: normativno filozofsko učenje o ljudskom djelovanju ukoliko ono stoji podmoralnom diferencijom dobra i zla i obligacije koje iz te razlike proizlaze.Aristotel je bio prvi koji je etiku obrađivao kao samostalnu filozofsku disciplinu.Pored riječi etika imamo i riječ moral, moralnost (lat. mos=običaj), koja je zapravo prijevod grčkeriječi etika….1. Normativna refleksija praksePredmet etike je ljudsko djelovanje. Pod ljudskim djelovanjem podrazumijevamo čine za koje jeodlučujući princip ljudski moment: um i sloboda (po čemu je čovjek ono što jest).Razlikujemo actus hominis i actus humanus….Kriterij za svaki čin, koliko je ljudski=humanus, jest koliko je on uman i slobodan.
 
Važna je dimenzija
općevaljanosti
- to je kriterij za moralnost: je li neki čin vrijedan, općevaljan zasve ljude.
 
Posve je jasno da nije moguć svijet u kojem bi svatko imao svoj vlastiti princip djelovanja, različit oddrugih. Zato ljudsko djelovanje može biti smisleno ili besmisleno, ljudski život može biti ispunjen ili promašen, uspio ili neuspio.
 
Dobro i zlo su dijametralno suprotne kvalifikacije, koje jedna drugu isključuju. Stoga je moralnostnormativna - obvezujuća.
2. Etika, moral, moralnost
 U svakodnevnom životu postoji nejasnoća u značenju pojmova: etički, moralan i sl.Svako društvo ima svoju vrijednosnu predodžbu. 
Cjelokupnost
vrijednosni predodžbi u nekom društvu, norme koje u njemu vrijede, nazivamo
moralili etos.
Ono zadnje što je moralnost jest umnost ljudskog čina. Zato svako društvo nastoji tu moralnostkonkretizirati u moralnim normama.Pored ovog pitanja, što trebam činiti, dolazi i temeljno pitanje: Zašto trebam činiti tako? Zašto trebamnpr. biti pravedan?
 
Postavlja se pitanje, ima li moralnost obvezujuću snagu u sebi ili izvana. Treba li, naime, slijediti putkreposti samo zato što je to korisno (utilitarizam?
 
Utilitarističko opravdanje moralnosti naravno da nije ispravno. U tom slučaju moralnost nemaautentičnost, kategoričnost, bezuvjetnost. Etika upravo utemeljuje kategoričnost moralnosti.
 
Pojam moralnosti (ili manje rabljen etičnosti)U udžbenicima susrećemo sljedeće definicije:moralnost je, u užem smislu, moralno stanje neke osobe, svijest o dobru i zlu po kojoj se čovjek osjeća odgovornim za izvršen ili propušten čin;moralnost, u teoretskom smislu, ukazuje na temeljna načela moralaK tomu, kao osobnu dimenziju, moralnost ne treba shvatiti statično već dinamično. Stoga, namjestoda govorimo o 'moralnosti' bolje je govoriti o 'rastu moralne svijesti.Bez obzira na spomenuta etimološka značenja, uobičajeno je rabiti:- grecizam
"êthos" 
za skup normi i moralnih vrednota što ih je usvojila neka civilizacija, nekinarod, neka društvena klasa, neka profesionalna skupina, ili neka osoba. Tako se govori o etosudruštvenom, profesionalnom, liječničkom, zdravstvenih radnika, osobnom, itd.- imenice
etika
i
moral 
označavaju znanost koja se odnosi na moralnu dimenziju ljudskoga ili,drugim riječima, na "sustavno istraživanje vrednota koje mogu nadahnuti, privući i voditi djelatnost".
II. Točno značenje moralne razine
 
Do moralne razine najlakše je doći preko dviju razina koje su joj bliske, ali joj prethode: sociološke i juridičke.
1. "Običaji" (sociološka razina) i moralna razina
Moral nekoga društva najjasnije se pokazuje u "običajima" (mores). Skup moralnih običaja koje je prihvatila neka skupina, kako smo rekli, jest njezin êthos. Nužna je povezanost između moralne i sociološke razine, ali i jasna razlika:Sociološko znanje – a još više statističko – odgovara svijetu
 faktičnih sudova
, dok se etika kreće usvijetu
vrijednosnih sudova
. Opis i analiza "onoga što jest" ne poklapa se sa studijem "onoga što treba biti".
2. "Dopušteno" (juridička razina) i moralna razina
Juridički poredak je važan faktor u oblikovanju aktualnog društva. Društveni život priznaje snaguzakona: kao zaštitu, uređenje, prisilu, kaznenu prijetnju, itd. Iz juridičkog poretka rađa se svijest o"dopuštenom"-"nedopuštenom".Postoji također povezanost između juridičke i moralne razine, ali i jasna razlika: Neko ljudsko ponašanje može biti vrednovano s gledišta savjesti i u tom smislu ima moralnu razinu;može biti vrednovano također s motrišta juridičkog uređenja i u tom smislu ima juridičku razinu.Moralnost i slobodaMoralnost
 - pretpostavlja da smo slobodni
, drugim riječima da možemo dobro činiti a zlo izbjegavati.
 -
ako nemamo mogućnosti za to oboje, odnosno za izbor između toga dvoga, onda
nismo niodgovorni
.
 
Ovaj bitni odnos između moralnosti i slobode prvi je uočio već Aristotel i raspravio u 3. knjizi svoje
Nikomahove etike
.2. Zadnji odredbeni razlog ljudskog djelovanjaVažno je pitanje: što sve određuje ljudsko djelovanje?
 Antička
etika u biti je postavila dva učenja o zadnjem cilju kao zadnjem odredbenom razlogu svegaljudskog djelovanja:
Užitak 
(hedonizam)
Životna sreća
(eudajmonizam).
Hedonizam
 Jedan od odgovora na pitanje što je dobro za čovjeka jest ono što je ugodno.Utemeljitelj hedinizma je Aristip.
 
Dvije su varijante ove teorije:

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zina Musinovic liked this
KursumlijaVarosh liked this
emina_dautowich_8546 liked this
Van Damke liked this
Milan Vujic liked this
Amila Muhić liked this
Mateo Novoselac liked this
Amar Kabasi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->