Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intipati RMK 10

Intipati RMK 10

Ratings: (0)|Views: 337|Likes:
Published by ceding
kandungan rancangan malaysia ke 10.
kandungan rancangan malaysia ke 10.

More info:

Published by: ceding on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Intipati RMK-10
*Kerajaan akan menubuhkan Dana Pemudah Cara RM20 bilion untuk memacu pelaburan swasta dalam bidang strategik nasional.*Dana Pemudah Cara untuk membiayai projek-projek kewangan dengan kos modal minimumatau pelaburan RM100 juta.*Kerajaan akan melaksanakan gelombang baharu penswastaan dan melupuskan aset-aset dantidak kompetitif.*Kerajaan akan melaksana pembidaan kompetitif untuk lebuh raya bertol dan loji tenaga.*Malaysia akan merangsang keluaran industri miyak sawit kepada KDNK kepada RM21.9 bilion, dengan RM69.3 bilion dalam pendapatan eksport.*Memajukan Kelompok Industri Minyak Sawit ke tapak bersepadu bagi menggalakkan aktivitihiliran seperti biofuel, oleokimia, biobaja, makanan khusus dan produk biomass, nutraseutikaldan farmaseutikal.*Sebelas sektor sebagai Aktiviti Ekonomi Utama Nasional (NKEA) dikenal pasti. Ia termasuk minyak dan gas. minyak sawit dan produk berkaitan, perkhidmatan kewangan, peruncitan dan pemborongan, pelancongan, teknologi maklumat dan komunikasi, pendidikan, elektrik danelektronik serta perkhidmatan perniagaan.*Satu kawasan geografi -- Kuala Lumpur -- juga dikenal pasti sebagai NKEA;*Industri minyak dan gas akan menyumbang kira-kira 20 peratus dalam tempoh lima tahun akandatang dan mencecah RM81.9 bilion atau 11.1 peratus kepada KDNK;*Pelaburan dalam industri petrokimia ditetapkan sebanyak RM11.3 bilion setahun dan eksportmencecah RM27.7 bilion pada 2015;*200 jenama Malaysia yang diperakui di peringkat antarabangsa akan dihasilkan menjelang2015;*Penubuhan Institut Eksport Malaysia untuk menjana 4,000 eksport baharu; *Eksport kasar akan meningkat sekali ganda kepada RM2.19 trilion pada 2015 berbandingRM1.16 trilion pada 2009;
 
*Malaysia akan menyasarkan peraturan perdagangan bebas (FTA) dengan Kesatuan Eropah,Usaha sama Strategik Transpasifik, Asean+3 dan beberapa pasaran membangun;*Penswastaan dan usaha sama awam-swasta akan ditingkatkan dengan 52 projek dianggarkan bernilai RM62.7 bilion; *Strategi baharu untuk mengukuhkan penswastaan dan usaha samaawam-swasta; *Sektor kewangan dan insurans akan berkembang 8.3 peratus dan menyumbang12.7 peratus kepada KDNK.*Pelan tindakan baharu sektor kewangan untuk melaksanakan strategi-strategi bagimenggerakkan sektor kewangan Malaysia; *Perdagangan pengedaran akan mencatat pertumbuhan 8.3 peratus setahun dan menyumbang 15.1 peratus kepada KDNK pada 2015;*Perusahaan Kecil dan sederhana (PKS) dikecualikan daripada peraturan perniagaan yangmahal; *Kerajaan akan mewujudkan 2,000 perniagaan PKS baharu oleh pelajar dan graduan;*Kerajaan akan meningkatkan Program Internship Universiti dengan penuntut universiti yangmemiliki kemahiran khusus akan disediakan perniagaan untuk tempoh tertentua; *1-InnoCERTakan diperkenal untuk mengesahkan PKS pada asas pencapaian inovasi dan pengkomersilan;*Lima ratus PKS disasar memperoleh sijil I-InnoCERT menjelang 2015.*SME Corp Malaysia akan menambah pejabat lapangan dengan pusat-pusat perniagaan di semuanegeri; *Platform maklumat dagangan berpusat secara dalam talian disediakan untuk meningkatkan akses kepada peluang-peluang perniagaan di luar negara; *RM7 bilion SkimJaminan Modal Kerja akan diperkenalkan semula; *Sekurang-kurangnya 16,000 PKS akanmeningkatkan perniagaan dan memperbaiki penarafan bintang menerusi sistem PenarafanKompetitif PKS untuk peningkatan (SCORE); *Kerajaan memperuntukkan RM500 juta untuk Dana Inovasi Mudharabah (MIF); *Kerajaan akan menubuhkan Dana Pertumbuhan Perniagaan bernilai RM150 dengan peruntukan RM150 juta untuk merapatkan jurang antara inovasi dan pengkomersilan produk berteknologi tinggi; *Satu pelaburan teknologi baharu akan diwujudkanuntuk mengurus dana; *Syarikat pelaburan akan diwujudkan bagi mengendali dana dan pemindahan pelaburan dari Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia dan Khazanah Nasional; *Industri ICT akan untuk menyumbang 10.2 peratus kepada KDNK menjelang 2015;*Perkhidmatan pengkomputeran "awam" akan dimajukan bagi menyediakan PKS denganaplikasi perisian kritikal; *Peluang-peluang dalam aplikasi automasi, digital dan multimediaakan diteruskan; *Pengkhususan ke atas semikonduktor, sistem tertanam, optoelektonik,frekuensi radio dan tanpa wayar akan digalakkan; *Industri perkhidmatan perniagaan akanmenyumbang 3.3 peratus kepada KDNK menjelang 2015.*Kerajaan akan meminda perundangan bagi memudahkan komitmen pada peringkat dua hala,serantau, dan pelbagai hala, dalam meliberalisasikan industri serta mewujudkan peluang-peluang baharu perniagaan; *Kerajaan akan menggalakkan proses pertumbuhan dan pengeluaran berasaskan inovasi yang menggunakan teknologi ladang moden dan ICT termasuk Projek Perdana Pertanian berasaskan ICT; *Kerajaan akan menubuhkan konsortium dan koperasi pertanian; *Reformasi kawal selia akan memberi tumpuan terhadap mewujudkan struktur untuk mengasingkan pembuat dasar daripada kawal selia dan akauntabiliti yang lebih jelas dan
 
mewujudkan struktur dalam menangani bidang kuasa yang bertindih; *Pelaburan baharukerajaan akan digunakan untuk meningkatkan dan memudahkan pengkhususan, terutamamenerusi pelaburan semula dengan industri dari segi latihan kemahiran, penyelidikan dan pembangunan dan membolehkan infrastruktur; *Proses penyepaduan infrastruktur ICT kerajaandianggarkan menelan belanja RM650 juta; *Ekonomi negara akan berkembang enam peratusdalam RMK-10 (2011-2015); *Peruntukan RM230 bilion dalam RMK-10, seperti RMK-9.Daripada jumlah itu, 55 peratus atau RM126.5 bilion diperuntukkan untuk sektor ekonomi,RM69 bilion untuk sektor sosial, RM23 bilion untuk sektor keselamatan dan RM11.5 bilionuntuk pentadbiran am; *Pelaburan swasta akan berkembang 12.8 peratus setahun danmenyumbang 13.9 peratus kepada KDNK pada 2015; *Pekerjaan akan berkembang 2.4 peratussetahun untuk mencapai 13.2 juta pekerjaan; *Pendapatan perkapital negara akan meningkatkepada US$15,000 (RM50,000) pada 2015 berbanding US$7,000 (RM23,345) pada masa ini;*Penggunaan swasta berkembang 7.7 peratus setahun, menyumbang 58 peratus kepada KDNK  pada 2015 berbanding 53.6 peratus pada 2010; *Lebihan dagangan RM142.2 bilion dijangkakan pada 2015; *Imbangan bayaran yang memihak, dengan lebihan akaun 10.5 peratus pendapatankasar negara (GNI) pada 2015; *Defisit keseluruhan kerajaan akan dikurangkan kepada 2.8 peratus pada 2015 berbanding 5.3 peratus KDNK pada 2010; *Hutang kerajaan persekutuansusut kepada 49.9 per KDNK pada 2015 berbanding 52.9 peratus pada 2010; *Kerajaan akanmengurangkan defisit bajet kepada 5.3 peratus pada 2010 daripada 7.0 peratus tahun lepas;*Liberalisasi selanjutnya bagi kesemua 128 perkhidmatan subsektor dilaksanakan bagimembolekan sekurang-kurangnya 70 peratus pemilikan ekuiti Asean menjelang 2015; *Sektor  perkhidmatan akan berkembang 7.2 peratus setahun, menyumbang 61 peratus kepada KDNK  pada 2015. Kira-kira RM44.6 bilion dalam pelaburan baharu diperlukan untuk sektor  perkhidmatan mencapau sasaran sumbangan kepada KDNK dengan peningkatan daripadasumbangan FDI; *Malaysia akan muncul sebagai 10 negara utama dalam melaksanakan perniagaan menjelang akhir tempoh RMK-10; *Subsidi dan kawalan harga akandirasionalisasikan secara berperingkat-peringkat bagi menangani gangguan pasaran. Subsidi kini bersamaan 4.7 peratus kepada KDNK atau kira-kira RM12,900 isi rumah setahun; *Subsidisemasa kepada pengeluar akan dialihkan kepada insentif berasaskan produktiviti. Sebagaicontoh, insentif dalam industri perikanan bagi menambah pendaratan ikan; *Kawalan harga yangditujukan terus kepada industri dan pengguna akan dimansuhkan bagi mencerminkan hargapasaran; *Bidang Ekonomi Utama Nasional (NKEA) akan meliputi minyak dan gas, minyak sawit dan produk berkaitan, perkhidmatan kewangan, peruncitan dan pemborongan, pelancongan, teknologi maklumat dan komunikasi, pendidikan, elektik dan elektronik, perkhidmatan perniagaan, penjagaan kesihatan swasta, pertanian dan Greater Kuala Lumpur;*Industri minyak dan gas bukan sahaja memajukan perkhidmatan medan minyak dan peralatan,malah logistik; *Kerajaan akan meningkatkan akses pasaran antarabangsa, meningkatkan latihankemahiran dengan usaha sama industri dan meningkatkan hubungan dalam industri hiliran bagimengoptimum sumber, kemudahan dan perkhidmatan; *Kerajaan akan meningkatkan peluangdalam aktiviti perniagaan logistik dan maritim selain mengukuhkan perkhidmatan profesionalyang berkaitan serta mewujudkan juara antarabangsa; *Mempromosi Malaysia sebagai habglobal untuk minyak sawit dan destinasi pilihan pelaburan asing dalam bidang seperti produk  berasaskan oleokimia, kemudahan pukal dan penyelidikan serta pembangunan; *Kerajaan akanmerangka formula baharu dalam pelan tindakan kewangan bagi menggalakkan sektor kewanganserta menangani isu-isu struktural dalam industri insurans am menerusi penyepaduan danrasionalisasi; *Industri pelancongan akan menyumbang RM115 bilion kepada KDNK dengan

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
arika_djae liked this
kamarul2802 liked this
Hafiza Mesran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->