Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Povodně 09

Povodně 09

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by samoturban
Výroční zpráva
o využití peněz ze sbírky
Povodně 2009
Výroční zpráva
o využití peněz ze sbírky
Povodně 2009

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: samoturban on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2010

pdf

text

original

 
Výroční zpráVao Využití peněz ze sbírkypoVodně 2009
čLoVěk V tísni, o. p. s.
 
Dostáváte do rukou zprávu o využití prostředků veřejné sbírky Povodně 2009. Sbírkabyla vyhlášena přibližně před rokem, v červnu 2009, s cílem shromáždit nance na po-moc lidem, obcím a institucím zasaženým povodněmi. Od jednotlivců, malých remi velkých dárců se sešlo obdivuhodných 70 milionů korun. Vlna solidarity pro nás zna-menala nejen možnost účinně pomáhat, ale i velkou vzpruhu v naší práci a zároveň zá-vazek co nejlépe se o svěřené prostředky postarat.Po roce přinášíme co nejpřesnější inormace o použití svěřených peněz, a to ne- jen o příjemcích pomoci, ale i o logice systému rozdělování. Zvláštní důraz jsme klad-li na detailní zmapování situace postižených oblastí a domácností a na to, aby svěřenéprostředky byly přidělovány na základě potřebnosti a sociálně-ekonomické situace po-stižených. Věnujte prosím zprávě několik minut svého času a seznamte se s tím, jak bylapomoc v postižených oblastech realizována.Povodně roku 2009 bohužel nebyly zdaleka první podobnou situací, kterou doma ře-šíme. Na základě zkušeností z let 1997, 2002 a 2006 jsme se v prvních dnech soustře-dili na dodávky okamžité materiální pomoci, a to přísně vždy na základě konkrétníchpotřeb vyplavených obcí. Následný průzkum postižených oblastí, obcí, institucí a přede-vším domácností prováděl tým vyškolených a metodicky řízených pracovníků tak, abyinormace ze všech postižených oblastí byly porovnatelné. Naším cílem bylo zajistit také jakousi základní „míru spravedlnosti“ při rozdělování svěřených prostředků. Tedy to, abypodobně postižené domácnosti v podobné sociální a ekonomické situaci byly podpo-řeny přibližně stejně. Pomoc byla následně realizována i ormou nančních příspěvkůna projekty veřejného zájmu, tedy na instituce či inrastrukturu, která je obecní a slouží v zásadě všem v postižené obci.Hlavní část nančních prostředků však byla využita na pomoc vyplaveným rodinámči domácnostem. Jsme přesvědčeni, že právě pomoc konkrétním lidem mají dárci při-spívající na sbírku na mysli. Ve velké většině tak byly příjemci pomoci soukromé osoby.Rozdělení peněz nabízí souhrnně, detailně a hlavně přehledně a jasně následující stránky. Zůstatek, který zatím nebyl rozdělen, je používán na dořešení zvláště složitýcha často stavebně-technologicky komplikovaných případů a nabídnut obcím na projek-ty protipovodňové prevence. Zároveň byla sbírka znovu otevřena na pomoc postiženýmpovodněmi v květnu a červnu 2010.Děkujeme Vám za důvěru,podporu a za Vaše příspěvky na pomoc postiženým povodněmi.S úctouŠimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni
—  poo k 30. 4. 2010 páo 58 396 240 K — b á pořdků 10 751 835 K*
* Zbývající část prostředků nadále poskytujeme obcím v rámci obnovy objektů veřej-ného zájmu a věnujeme postiženým domácnostem v případě nečekaného zhorše-ní stavu jejich domů. Významná část těchto peněz je určena i na přípravu a realizacipreventivních protipovodňových opatření se zaměřením na zvýšení přirozené schop-nosti krajiny zadržovat vodu.
SBÍRKA POVODNĚ 2009
69 148 075 Kč (K 30. 4. 2010)
NA SBÍRKu PřiSPĚlO 27 779 DáRců A liDé NA Ni zASlAli 600 319 DMS
 VážeNé DáMy, VážeNÍ PáNOVé,
OBNOVA OBJEKTŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU9 740 000 Kč (16,68 %)FINANČNÍ POMOC RODINÁM41 961 413
Kč (71,86 %)
MATERIÁLNÍ POMOC, VYSOUŠENÍ A SANACE1 430 016 Kč (2,45 %)NÁKLADY NA SPRÁVU, ŘÍZENÍ, KONTROLU A PROPAGACI SBÍRKY 1 983 925 Kč (3,40 %)OPERAČNÍ NÁKLADY (18 terénních pracovníků, doprava atd.)3 280 887 Kč (5,62 %)
záKlADNÍ ROzDĚleNÍ POMOci
 
KDe POMáháMe
DĚČÍNSKO
172 podpořených domácností (celkem 5 922 000 Kč)
2 objekty veřejného zájmu (celkem 750 000 Kč)
ODRY
14 podpořených domácností (celkem 395 000 Kč)
STRAKONICKO
12 podpořených domácností (celkem 180 000 Kč)
PÍSECKO
5 podpořených domácností (celkem 85 000 Kč)
 
JESENICKO
108 podpořených domácností (celkem 3 897 056 Kč)
9 objektů veřejného zájmu (celkem 870 000 Kč)
FRENŠTÁTSKO
1 podpořená domácnost (celkem 20 000 Kč)
2 objekty veřejného zájmu (celkem 130 000 Kč)
VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO
12 podpořených domácností (celkem 355 000 Kč)
HRANICKO
119 podpořených domácností (celkem 5 702 920 Kč)
4 objekty veřejného zájmu (celkem 950 000 Kč)
KOPŘIVNICKO
15 podpořených domácností (celkem 505 000 Kč)
1 objekt veřejného zájmu (celkem 100 000 Kč)
NOVOJIČÍNSKO
554 podpořených domácností (celkem 24 509 437 Kč)
12 objektů veřejného zájmu (celkem 7 280 000 Kč)
PRACHATICKO
22 podpořených domácností (celkem 285 000 Kč)
VODŇANSKO
21 podpořených domácností (celkem 105 000 Kč)
ČESKOBUDĚJOVICKO
1 objekt veřejného zájmu(celkem 50 000 Kč)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->