Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reglementari Contabile Conforme Cu Directivele Europene Referitoare La Elaborarea Situatiilor re

Reglementari Contabile Conforme Cu Directivele Europene Referitoare La Elaborarea Situatiilor re

Ratings: (0)|Views: 283 |Likes:
Published by iullik

More info:

Published by: iullik on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2010

pdf

text

original

 
 REGLEMENTĂRI CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE  REFERITOARE LA ELABORAREA SITUAŢIILORFINANCIARE 
PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE CONTINUĂAUDITORI ŞI STAGIARI
 
2005
C U P R I N S  REGLEMENTĂRI CONTABILE1
1III.Imobilizări financiare..................................................................................................................8
I. Stocuri...........................................................................................................................................................8II. Creanţe........................................................................................................................................................9III. Investiţii pe termen scurt..........................................................................................................................9I. Capital subscris..........................................................................................................................................10II. Prime de capital........................................................................................................................................10III. Rezerve din reevaluare...........................................................................................................................10IV. Rezerve.....................................................................................................................................................10V. Profitul sau pierderea reportat(ă)............................................................................................................10VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar ........................................................................................10VII. Stocuri.....................................................................................................................................................11VIII. Creanţe..................................................................................................................................................11IX. Investiţii pe termen scurt........................................................................................................................11X. Capital subscris.........................................................................................................................................11XI. Prime de capital.......................................................................................................................................11XII. Rezerve din reevaluare..........................................................................................................................11XIII. Rezerve..................................................................................................................................................11XIV. Profitul sau pierderea reportat(ă).......................................................................................................11XV. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar .......................................................................................11
2.3. FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE13
Prima parte a Contului de rezultate al unei entităţi o constituie veniturile din vânzări şi prestări servicii. Cifra deafaceri netă reprezintă sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii, urmare activităţilor de bază ale entităţii, după deducerea reducerilor comerciale, rabaturi şi discounturi şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.............................................................................................142.4.PRINCIPII CONTABILE GENERALE........................................................................................................152.5. EVALUAREA ELEMENTELOR PREZENTATE .....................................................................................17ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ........................................................................................................................172.5.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE.................................................................................................18Valoarea de intrare ..........................................................................................................................................182.5.2. EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE........................................................................................202.5.2.1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE..........................................................................................................212.5.2.2. IMOBILIZĂRI CORPORALE...............................................................................................................23Beneficiile economice .................................................................................................................................24Amortizarea:............................................................................................................................................24Regimuri de amortizare................................................................................................................................24
2
 
2.5.2.3. IMOBILIZĂRI FINANCIARE..............................................................................................................242.5.3. REGULI DE EVALUARE ALTERNATIVĂ...........................................................................................25OPERAŢIUNI CONTABILE..............................................................................................................................35EXPLOATARE...................................................................................................................................................36EXPLOATARE...................................................................................................................................................37
A. CADRUL GENERAL
DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE
Situaţiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc, princare informaţia contabilă este pusă la dispoziţia factorilor decizionali. De aceea,companiile îşi publică situaţiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a puteafi înţelese de către cititorul interesat.Perfecţionarea continuă a mediului de afaceri reprezintă o prioritate esenţială aguvernelor în consolidarea funcţionării economiei de piaţă, iar pe termen scurt,realizarea obiectivelor urmărite în cadrul programului de aderare a României la UniuneaEuropeană. În acest context, cadrul general de contabilitate şi audit financiar îşiîmbunătăţeşte continuu calitatea informaţiei contabile prin aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Comunităţii Economice Europene (Directiva a-IV-aşi a VII-a). Necesitatea de conformitate este impusă de :
globalizarea economiilor naţionale;
accesul României pe pieţele de capital internaţionale;
transparenţa şi simplificarea raportărilor financiare.Pentru atingerea acestor obiective, în ultima perioadă au avut loc o serie demodificări legislative între care menţionăm:
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991;
reglementările contabile conforme cu Directiva IV-a şi a-VII
adoptarea IFRS şi IAS, prin Ordin M.F.P.
1. ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE ASITUAŢIILOR FINANCIARE
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tiberiu22 liked this
indreamircea liked this
gabrielamedelet liked this
tiberiu22 liked this
grasunica97 liked this
gabrielamedelet liked this
batinasdana8283 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->