Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Planificación estratégica de seguridad pública Tamaulipas

Planificación estratégica de seguridad pública Tamaulipas

Ratings:
(0)
|Views: 1,533|Likes:
De Gustavo Fondevila y Miguel Quintana, CIDE

“En el documento se presentan los resultados del proyecto “Planificación Estratégica
de Seguridad Pública-Tamaulipas”. En las siguientes páginas, se podrá encontrar un
diagnóstico de la realidad institucional del sistema de seguridad pública del Estado de
Tamaulipas (Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y
Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública),
recomendaciones de políticas públicas adecuadas para enfrentar los problemas
localizados e indicadores de cumplimiento.
Para encauzar el diagnóstico se implementaron seis indicadores de desempeño
estructural y organizacional (Mecanismos de selección, ingreso y designación de los
funcionarios públicos; Estructuras de planeación y organización de la actividad
institucional; Mecanismos de remoción y sanción de los funcionarios públicos; Medios
de mando y distribución jerárquica de funciones…”
De Gustavo Fondevila y Miguel Quintana, CIDE

“En el documento se presentan los resultados del proyecto “Planificación Estratégica
de Seguridad Pública-Tamaulipas”. En las siguientes páginas, se podrá encontrar un
diagnóstico de la realidad institucional del sistema de seguridad pública del Estado de
Tamaulipas (Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y
Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública),
recomendaciones de políticas públicas adecuadas para enfrentar los problemas
localizados e indicadores de cumplimiento.
Para encauzar el diagnóstico se implementaron seis indicadores de desempeño
estructural y organizacional (Mecanismos de selección, ingreso y designación de los
funcionarios públicos; Estructuras de planeación y organización de la actividad
institucional; Mecanismos de remoción y sanción de los funcionarios públicos; Medios
de mando y distribución jerárquica de funciones…”

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Noticide Ciencias Sociales on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
VJQJHVTN@TMOM HJ JQXZHINQJK QJ@ZTIHMH V×DCIAMY JQXMHN HJ HJTJABNVJQJH
VCMKILIAMAIÑK JQXTMXÉ@IAMHJ QJ@ZTIHMH V×DCIAMXMOMZCIVMQ
@zqxm|n Lnkhj|icmOi`zjc ]zikxmkm=
 
:
Ankxjkihn
I+
 
OjxnhnII+Lm
Vt
1
 
cn`ïm+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0
 
cxm hj anttjqvnkhjkaim jkxtj cm cjy y cm tjmcihmh+
+++++++++++++++++++++++++++++ =
ndcjomq+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =1
 
m)
 
Cmq lzkainkjq hj cmq m`jkaimq ik|jqxi`mhntmq hjc Oikiqxjtin V÷dcian knjqxík hiqxtidzihmq hj mazjthn ank cnq atixjtinq }zj omtam cm cjy+
++++++++++++++++++++ =1
 
mtm
++ =:
 
d) Cnq xixzcmtjq hj cmq m`jkaimq ik|jqxi`mhntmq kn xijkjk lmazcxmhjq tjmcjq vannthikmt jc xtmdmgn hj cm vnciaïm oikiqxjtimc+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
tinq
++++++++++ =2
 
a) Cnq qiqxjomq hj qzvjt|iqiñk y qmkaiñk hj cm maxi|ihmh hj cnq Oikiqxjmk hj lntom ankqxmkxj ki qiqxjoíxiam+
++++++++++++++++++++++++++
÷dciam "Qjt|iain Ai|ic hj Amttjtm)+
++++++++++ =9
 
V÷dcianq kn nvjt
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =9
 
h) Tjaztqnq Bzomknq y Qj`ztihmh VTjanojkhmainkjq+
+++++++++++++++++++++++++++++++++
mtxiazcmt hj azovcioijkxn+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 44
 
Ikhiamhnt v
IIIQiq
Vt
:
 
+
 
xjomq hj iklntomaiñk+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4
ndcjomq+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4:
 
:
 
m)
 
Ikamvmaihmh hj cnq lzkainkmtinq hjc Oikiqxjtin V÷dcian vmtm nvjtmt cnq
4
 
q+
4<
 
qiqxjomq hj iklntomaiñk y hjqa
nk￿imkwm jk cm iklntomaiñk+
+++++++++++++++++++++++++++++
qjkxmhm vnt cnq omvmq hjcikazjkaimcj
w
mhm qndtj cmq ikqxixzainkjq hj cm QQV+
4<
 
d)\jtmaihmh hj cm iklntomaiñk vtj
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 40
 
a)
 
Amtjkaim hj iklntomaiñk maxzmciqvnqiaiñk hj omkhnq+q+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 40
 
h)
 
Lmcxm hj hi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 40
 
j)
 
Hi|jtqihmh hj xmtjmq mqi`kmhmTjanojkhmainkjq+
+++++++++++++++++++++++++++++++++
mtxiazcmt hj azovcioijkxn+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1=
 
Ikhiamhnt v
I\Tj
Vtcjo
+++++++++++++++++++++++++ 18
 
+
 
aztqnq bzomknq+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
hj ik`tjqn+
+++++++++++++++++++++++++ 18
 
+++++++++++++++++++++++++ 18
 
ndmq+
+++++++++++++++++++++++++++++++
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 1:
 
m)
Ikqz￿iaijkaim hj cnq tj
}ziqixnq oikiqxjtimcjq
++++++++++++++++ 1<
 
d)Tnxmaiñk oikiqxjtimc+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
++++++++++++++++ 10
 
a)
 
Hiqxtidzaiñk hj cm amt`m cmdntmc oikiqxjtimc+
++++++++++++++++++++++++++++
q hj ik`tjqn hj cm QQV+
+++++++++++++
 
iw
maiñk hj cm QQV+
++++++++++++++++ 12
 
h)Ikndqjt|mkaim hj cnq tj}ziqixn
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 86
 
j)
Vtnljqinkmciwmaiñk# Am
vmaixmaiñk y Jqvjaimcxixzainkmc hj cm QQV+
++++++++++++++++++++
ñk jk cm QQV+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 88
 
l)
 
Gjtmt}zïm ikq
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 89
 
`)
 
Qzvjt|iqiñk
# tjonaiñk
y qmkaiTjanojkhmainkjq+
+++++++++++++++++++++++++++++++++
mtxiazcmt hj azovcioijkxn+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ :4
 
Ikhiamhnt v
\+
 
jaz
Vtcjo
+++++++++++++++++++++++++++ :0
 
Ttqnq omxjtimcjq y mqi`kmaiñk
+++++++++++++++++++++++++++ :0
 
hj vtjqzvzjqxn+
++++++++++++++++++++++++++++++++++ :0
 
ndmq+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
qmcmtimc hjc vjtqnkmc+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
cm vtnaztmhztïm jqxmxmc+
+++++++++++++++++++++++++++ :2
 
m)
 
Ikj}zihmh
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ :9
 
d)
 
Ankajkxtmaiñk hj tjaztqnq jkTjanojkhmainkjq+
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Ikhiamhnt vmtxiazcmt hj azovcioijkxn+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ <6
 
\I+
 
Tjcmainkjq ikqxixzainkmcjq+
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ <1
 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elmer Ducef Oblitas liked this
hades-15 liked this
Aldelys Hernandez liked this
Jesús Martínez liked this
Manuel Fierro liked this
Yoni Bravo liked this
Kketzal Rios Dominguez liked this
1712479318 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->