Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[VinaEbookChemistryHere]Độc học môi trường - Tập 2

[VinaEbookChemistryHere]Độc học môi trường - Tập 2

Ratings: (0)|Views: 353 |Likes:
Published by clayqn88
Tác giả:

Lê Huy Bá (chủ biên)

Nguồn phát hành:

Đại học Quốc gia Tp HCM

Sơ lược:

Phần chuyên đề.

Chương 0: Tổng quát về độc học môi trường
Chương 1: Độc học môi trường dioxin
Chương 2: Độc học thuốc bảo vệ thực vật
Chương 3: Khả năng hấp phụ, phóng thích của keo sét–mùn đối với kim loại nặng trong bùn đáy kênh rạch TP HCM
Chương 4. Ảnh hưởng của kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vật.
Chương 5: Độc học môi trường cadmium
Chương 6: Độc học môi trường của chì
Chương 7: Độc học môi trường Arsen
Chương 8: Độc học thủy ngân
Chương 9: Độc học môi trường của lưu huỳnh và hợp chất của nó
Chương 10: Độc học môi trường amiăng
Chương 11: Độc học môi trường về bụi
Chương 12: Độc học môi trường về thuốc lá
Chương 13: Nhiễm độc qua thực phẩm
Chương 14. Độc tố cá nóc
Chương 15: Độc học môi trường polyclobiphenyl
Chương 16: Độc học môi trường thủy triều đỏ
Chương 17: Độc học môi trường sương mù quang hóa
Chương 18. Chất thải nguy hại
Chương 19: Độc học môi trường trong nhà, văn phòng
Chương 20: Giới thiệu, thử nghiệm các mô hình trong tính toán lan truyền ô nhiễm
Chương 21: Mô hình hóa lan truyền đôc chất trong môi trường sinh thái đất phèn
Chương 22. Quản lý sự cố độc hại môi trường
Chương 23. Độc học môi trường bệnh cúm gia cầm H5N1
Tác giả:

Lê Huy Bá (chủ biên)

Nguồn phát hành:

Đại học Quốc gia Tp HCM

Sơ lược:

Phần chuyên đề.

Chương 0: Tổng quát về độc học môi trường
Chương 1: Độc học môi trường dioxin
Chương 2: Độc học thuốc bảo vệ thực vật
Chương 3: Khả năng hấp phụ, phóng thích của keo sét–mùn đối với kim loại nặng trong bùn đáy kênh rạch TP HCM
Chương 4. Ảnh hưởng của kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vật.
Chương 5: Độc học môi trường cadmium
Chương 6: Độc học môi trường của chì
Chương 7: Độc học môi trường Arsen
Chương 8: Độc học thủy ngân
Chương 9: Độc học môi trường của lưu huỳnh và hợp chất của nó
Chương 10: Độc học môi trường amiăng
Chương 11: Độc học môi trường về bụi
Chương 12: Độc học môi trường về thuốc lá
Chương 13: Nhiễm độc qua thực phẩm
Chương 14. Độc tố cá nóc
Chương 15: Độc học môi trường polyclobiphenyl
Chương 16: Độc học môi trường thủy triều đỏ
Chương 17: Độc học môi trường sương mù quang hóa
Chương 18. Chất thải nguy hại
Chương 19: Độc học môi trường trong nhà, văn phòng
Chương 20: Giới thiệu, thử nghiệm các mô hình trong tính toán lan truyền ô nhiễm
Chương 21: Mô hình hóa lan truyền đôc chất trong môi trường sinh thái đất phèn
Chương 22. Quản lý sự cố độc hại môi trường
Chương 23. Độc học môi trường bệnh cúm gia cầm H5N1

More info:

Published by: clayqn88 on Jun 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 240 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 262 to 378 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 400 to 705 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 727 to 1099 are not shown in this preview.