Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
24Activity
×
P. 1
ASAS PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM HUMANITER

ASAS PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM HUMANITER

Ratings: (0)|Views: 4,953|Likes:
Published by Lukas
ASAS PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Hukum Humaniter

Disusun Oleh :

Oktagape Lukas B2A004179

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................1 1.1.Latar Belakang...........................................................................................1 1.2.Pokok Permasalahan........................
ASAS PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Hukum Humaniter

Disusun Oleh :

Oktagape Lukas B2A004179

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................1 1.1.Latar Belakang...........................................................................................1 1.2.Pokok Permasalahan........................

More info:

Published by: Lukas on Jun 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

04/03/2013

pdf

 
JSJS QUIQIUSBIHJFB\JSLJFJ@ N]K]@ N]@JHB\MU BH\MUHJSBIHJF
]h|}k @m`mh}nb]gbjhJknbuSm`ms|m@j|j K}fbjn N}k}`N}`jhb|m
Lbs}s}h Ifmn 7
Ik|jojqm F}kjsE5J11<:?2DJK]F\JS N]K]@]HBTMUSB\JS LBQIHMOIUISM@JUJHO511?
 
LJD\JU BSBEJE B QMHLJN]F]JH(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((::(:(Fj|ju Emfjkjho(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((::(5(Qikik Qmu`jsjfjnjh((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3EJE BB JSJS QUIQIUSBIHJFB\JS LJH LBS\BHC\BIH QUBHCBQFM
LJFJ@ N]K]@ N]@JHB\MU BH\MUHJSBIHJF․․․(((((
((((((((((((((((((((((((((<5(:(Lbs|bhc|bih Qubhcbqfm Smejojb Ejobjh Ljub N}k}` N}`jhb|muBh|muhjsbihjf(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<5(5( Qmhomu|bjh ljh Qm`ej|jsjh Jsjs Quiqiusbihjfb|js((((((((((((((((((((((((((((((>EJE BBB QMHMUJQJH 7JSJS QUIQIUSBIHJFB\JS KML]L]KJHDJSBFB\JS SBQBF ]H\]K \]G]JH @BFB\MU
(
․․․․․․․․․․․(
::EJE BT QMH]\]Q((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:3LJD\JU Q]S\JKJ
 
EJE BQMHLJN]F]JH:(:( Fj|ju Emfjkjho
Qjlj ljsjuhrj& |}g}jh }|j`j qmujho jljfjn `mhojfjnkjh `}s}n smcmqj|hrjlmhojh cjuj smmdbsbmh `}hokbh `mfjf}b jksb `bfb|mu( Hj`}h qmqmujhojh |bljk eifmnlbfjk}kjh smcjuj smuj`qjhojh ifmn qjuj qbnjk rjho |mufbej| lbljfj`hrj( Qmqmujhojh`ms|b lbfjk}kjh lmhojh qmhoniu`j|jh |munjljq njk jsjsb `jh}sbj ljh qubhsbq-qubhsbqkmfjrjkjh fjbh rjho emufjk}( Bhbfjn rjho lbj|}u fmwj| n}k}` n}`jhb|mu( Qjljljsjuhrj n}k}` n}`jhb|mu `mhoj|}u `mhomhjb l}j njf qjfbho `mhljsju( Rjb|}qmu|j`j |mh|jho |mh|jho B}s jl emff}` j|j} n}k}` |mh|jho qmujho ljhkml}j |mh|jhob}s jl emffi j|j} n}k}` rjho emufjk} ljfj` qmujho(Fmebn gj}n& ljfj` ]S Ju`r Dbmfl @jh}jf id Fjw id Fjhlwjudjum lbsme}|kjh|}g}jh }|j`j n}k}` n}`jhb|mu rjb|}
:
7:(@mfbhl}hob ejbk ki`ej|jh `j}q}h hih-ki`ej|jh ljub qmhlmub|jjh rjho|jk qmuf}(5(@mhgj`bh njk jsjsb |mu|mh|} ljub iujho rjho gj|}n km |jhojh `}s}n(3(@m`}hokbhkjh lbkm`ejfbkjhhrj qmulj`jbjh(<(@m`ej|jsb kmk}jsjjh qbnjk rjho emuqmujho]h|}k `mfjksjhjkjh |}g}jhhrj bhb `jkj sjfjn sj|} njf qjfbho qmh|bho rjho `ms|blb|mh|}kjh jljfjn `mhojubskjh qm`emljjh jh|juj ki`ej|jh rjho jk|bd ljfj`qmu|m`q}ujh ljh hih-ki`ej|jh rjho wjgbe lbfbhl}hob( Qm`ejobjh bhb nju}slbfjk}kjh kjumhj l}j kmfi`qik emsju bhb `jsbho-`jsbho `m`bfbkb qubtbfboms-l}|bms-lbsjebfb|bms rjho emuemlj( Qubhsbq qm`ejobjh bhb km`}lbjhlbsme}| smejojb lbs|bhc|bihqubhcbqfm(Qjlj qujk|mkhrj smhlbub& lbs|bhc|bih qubhcbqfm |bljk ljqj| lbemufjk}kjh smcjuj`}ljn( Ejhrjk djk|iu ljfj` qmqmujhojh rjho `mhr}fb|kjh kb|j }h|}k `mhmh|}kjhsmcjuj |mqj| rjho `jhj rjho |mu`js}k ljfj` kmfi`qik ki`ej|jhljh `jhj rjho|mu`js}k ljfj` kmfi`qik hih-ki`ej|jh( Smojfj sms}j|} |bljk nb|j` q}|bn( Smfjf}jlj wbfjrjn je}-je} lb`jhj ej|js jh|juj ki`ej|jh ljh hih-ki`ej|jh `mhgjlb sm`}(Bhbfjn rjho km`}lbjh `m`}hc}fkjh jsjs quiqiusbihjfb|js rjho ljfj` qujk|bkhrj`mu}qjkjh sj|} ejobjh lmhojh lbs|bhc|bih qubhcbqfm(
:
 Quid( KOQN Njuri `j|juj`; Qmhojh|ju N}k}` N}`jhb|mu; Qmhmueb| UjgjOujdbhli Qmusjlj- Gjkju|j

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bunda Kaisra liked this
Eddy Andi Nana liked this
Arbian Nak Baex liked this
Heri Patrika added this note|
downloadnya mesti bayar ya...g free???
Wahyu Wibowo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->