Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grupurile_sociale

Grupurile_sociale

Ratings: (0)|Views: 651|Likes:
Published by Hutanu Maura

More info:

Published by: Hutanu Maura on Jun 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
Chelcea, Septimiu (coord.), Ivan, Loredana, Jderu, Gabriel şiMoldoveanu, Andreea. (2006).
 Psihosociologie. Teorie şi aplicii 
.Bucureşti: Editura Economică (pp. 107-132)
Grupurile sociale
Oameni care să trăiască absolut izolaţi de semenii lor nu există. Robinson Crusoe, celcare a supravieţuit un timp în singurătate, este doar o ficţiune a scriitorului englezDaniel Defoe (1660-1731). în realitate, ne naştem în cadrul unui „grup informai"(familia), creştem, ne maturizăm, ne formăm ca personalităţi tot în cadrul grupurilor (şcolare, de prieteni şi colegi de muncă etc.) şi sfârşim, de asemenea, înconjuraţi demembrii propriului grup (rade, prieteni) sau de cei ai „grupului formal" (medici,surori medicale etc). Nu întâmplător Aristotel (384-322 î.e.n) a consacrat ideeadespre om ca „fiinţă socială" (gr.
 zoon politikon).
Antropologii consideră existenţa grupurilor ca un postulat: nu se cunoaşte până în prezent vreo societate în care să nu existe grupuri de un tip sau altul. Totuşi de la osocietate la alta s-a constatat o mare varietate în ceea ce priveşte tipurile de grupuri şi proeminenţa lor: „Grupurile primare există în toate societăţile, dar grupurilesecundare şi grupurile de referinţă au un rol limitat sau nu există în unele societăţi. încele mai multe societăţi colectiviste, oamenii tind să aparţină unui număr redus degrupuri, dar aceste grupuri sunt mai stabile şi au o durată mai mare. Spre exemplu, înmajoritatea societăţilor din Asia şi Africa familia extinsă este stabilă şi are o mareimportanţă. Oamenii trăiesc şi lucrează împreună cu ceilalţi membrii ai familieiextinse [...] Foarte important, în general, ei se căsătoresc prin intervenţia,aranjamentul familiei. Ei nu aparţin altor grupuri decât familiei extinse" (F.M.Moghaddam, 1989, 449).Dar sa vedem ce se înţelege prin termenul de „grup social", ce tipuri de grupuricompun societatea, care este structura grupurilor, cum poate fi ea studiată. Despretoate acestea vom vorbi pe scurt în capitolul ce urmează.
Ce
 
este un grup social?
înainte de orice, grupul social este un ansamblu mai mult sau mai puţin numeros de persoane. Dar două sau mai multe persoane aflate laolaltă,
ipso facto
nu formează ungrup. în metrou sau în autobuz, de exemplu, chiar dacă suntem alături de alte persoane, nu constituim un grup. Putem vorbi de existenţa unui grup doar în cazul încare persoanele interacţionează şi au în acelaşi timp sentimentul de apartenenţă lagrup, aşa-numitul „sentiment de noi".în sensul cel mai larg, grupurile sociale sunt ansambluri de persoane diferite camărime, care au un grad mai înalt sau mai redus de structurare şi o durată mai maresau mai mică a interacţiunii şi influenţei interpersonale. Termenul de „grup"semnifică un număr de persoane interdependente care au legături afective şi careinteracţionează pe baza unor reguli. Psihosociologul britanic Rupert Brown (1988, 2)consideră că „Un grup există când doi sau mai mulţi oameni se autodefinesc drept
 
108Psihosociologiemembri ai grupului şi când existenţa grupului este recunoscută de cel puţin o altă persoană". Această abordare teoretică a grupului are meritul de a combina criteriulsubiectiv (sentimentul de apartenenţă) cu cel obiectiv (recunoaşterea din exterior), dar - aşa cum observa Fathali M.
Mo
ghaddam (1998) - nu acoperă întreaga tipologie agrupurilor sociale (de exemplu, grupurile secrete).Robert A. Baron şi Donn Byrne (1997/2001, 434) se reataşază definiţiei propusăde P.B. Paulus în
 Psychology of Group lnfluence
(1989): „Grupul constă din două saumai multe persoane care interacţionează şi care urmăresc scopuri comune, au relaţiistabile, sunt oarecum interdependente şi îşi dau seama că sunt în fapt parte agrupului". Sunt de reţinut notele definitorii: interacţiuni structurate, interdependenţă,relaţii stabile, scopuri comune, conştiinţa apartenenţei la grup. Nici această definiţie,care corespunde exigenţelor logicii formale (gen proxim şi diferenţă specifică) nu esteaplicabilă tuturor grupurilor (de exemplu, grupurilor secundare).Termenul de „grup social" se referă la o gamă extinsă de fenomene sociale, precum cuplurile maritale (soţ -- soţie), diadele formate din două persoane între cares-au stabilit relaţii de prietenie sau de iubire, dar şi comunităţile urbane sau rurale,confesiunile religioase, clasele sociale sau naţiunile în întregul lor, Pentru a opera cutermenul de „grup" va trebui să-i asociem o determinare, ştiind că totdeauna avem învedere un grup social. Când auzim vorbindu-se despre „grupurile de presiune", despre„grupurile secundare" sau despre „grupurile de referinţă" ş.a.m.d., înţelegem că toatesunt grupuri sociale.Termenul
 grup
a fost folosit, pentru prima dată, ca termen tehnic în bele-arte; el vine dinitaliană
(groppo
sau
 gruppo),
desemnând mai mulţi indivizi, pictaţi sau sculptaţi, formândun subiect. în franceză -
 groupe
- a pătruns mai târziu, adus de artiştii care au studiat înItalia. Se pare că prima apariţie scrisă a termenului în limba franceză este conţinută întraducerea din 1668 a lucrării
 De arta graphica
a lui Du Frasnay, de către R. De Piles. El erautilizat aici ca termen de atelier. în literatură, cuvântul a fost folosit pentru prima dată deMoliere, într-un text puţin cunoscut, Poeme du Val-de-Grâce (1669). în secolul a! XVIII-lea,termenul desemna deja o reuniune de persoane. La acest sens el a ajuns după ce, la început,a însemnat „nod", „legătură", „reuniune", „ansamblu", semnificând „coeziune întremembri", „comunicare". [...] în aceeaşi perioadă el se impune şi în germană, şi în engleză
(group).
în limba română, cuvântul a pătruns relativ târziu, din franceză. Au circulat însă şialţi termeni, desemnând aproximativ aceeaşi realitate: ceată, trupă, ortăcie, echipă. Ar maitrebui înregistrate sensurile arhaice (hoardă, gintă, sectă) sau semnificaţiile metaforice(Turnul Babei, Curtea Miracolelor, Piaţa Meduzei). încă de la apariţie, verbul „a grupa" aînsemnat acţiunea de a pune în ansamblu un set de elemente distincte, legarea lor unele dealtele, într-o solidaritate mai mult sau mai puţin accentuată.Adrian Neculau, Grupul în psihologia socială, în A. Neculau (coord.),
 Psihologie socială,
Iaşi, Editura Polirom, 2003, p. 200.
 
Grupurile sociale109Este de reţinut şi definiţia pe care o dă M. De Coster (1990, 125) grupului social.Sociologul belgian spune: „Prin grup social se înţelege o formaţiune socială îninteriorul căreia indivizii sunt în interacţiune conform unor reguli fixe... (criteriulobiectiv), împărtăşesc sentimentul de a constitui o entitate aparte (un prim criteriusubiectiv), astfel încât membrii s-ar putea recunoaşte ca atare (al doilea criteriusubiectiv). In consecinţă, nici proximitatea fizică, nici asemănarea fiziologică, nicinominalismul statistic nu sunt cele care furnizează criteriul de distincţie. .. : ceea cecontează este să nu se confunde grupul social cu categoria socială"
(apud 
DeVisscher, 1990,321).
 Natura grupurilor 
Ansamblurile de persoane (grupurile sociale) diferă în ceea ce priveşte gradul decoeziune. Coeziune socială este ridicată când oamenii gândesc, simt şi acţionează camembri ai grupului, nu ca indivizi izolaţi. Comparativ cu grupurile slab coezive,grupurile cu un grad înalt de coeziune exercită o influenţă mai puternică asupramembrilor grupului. Cercetările psihosociologice au pus în evidenţă că factorii decoeziune ai grupurilor sunt, în principal, mărimea grupului şi similaritatea/diversitateamembrilor grupului.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
danaileanaiancu liked this
Precup Camelia liked this
Andreea Gabriela liked this
ralumad liked this
crindelumina liked this
pelican_ liked this
cpisla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->