Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grupul Mijloc de Formare Si Afirmare

Grupul Mijloc de Formare Si Afirmare

Ratings:
(0)
|Views: 426|Likes:
Published by Hutanu Maura

More info:

Published by: Hutanu Maura on Jun 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
Caluschi, Mariana. (2001).
 Probleme de psihologie socială.
Iaşi: Editura Cantes
V. GRUPUL - MIJLOC DE FORMARE Şl AFIRMARE AINDIVIDULUIGRUPUL - MIJLOC DE FORMARE ŞI AFIRMARE AINDIVIDULUI................................................................................. 1201.Definiţie, caracteristici, perspective de abordare..................1202.Funcţiile grupului.................................................................1223.Dinamica grupului şi impactul asupra participanţilor...........1233.1.Dinamica grupului. Concept şi caracteristici...............1233.2.Impactul grupului între beneficii şi costuri..................1253.2.1.Trebuinţa de viaţă în grup şi avantajele grupului.. 1253.2.2.Beneficii şi costuri în grup....................................1263.2.3.Impactul grupului asupra creativităţii....................1273.2.4.Grupul mic ca factor terapeutic............................1304.Performanţa obiectiv prioritar al studierii grupurilor............1314.1.Când sunt grupurile eficiente?.................................... 1314.2.De la performanţa individuală în contextsocial la performanţa de grup............................................ 1335.Tipuri de grupuri psihosociale.............................................1375.1.Delimitare între psihogrup şi sociogrup......................1375.2.Grupuri destinate modificării comportamentului........1385.2.1.Grupul de sensibilizare şi grupul de formare.........1395.2.2.Grupul de întâlnire şi grupul Maraton...................1405.3.Grupul creativ de formare...........................................1435.3.1.Caracteristici ale grupului creativ de formare........1435.3.2.Obiective ale grupului creativ de formare.............1445.3.3.Procedura de constituire a grupului creativde formare......................................................................1445.3.4.Normele grupului creativ de formare....................1455.3.5.Comunicarea în grupul creativ..............................14653.6. Funcţiile grupului creativ de formare....................1465.3.7.Antrenamentul creativ..........................................1475.3.8.Avantaje şi limite ale metodelor de creativitateutilizate în grupul creativ................................................ 149întrebări şi sugestii pentru pregătirea individualăşi/sau seminar..........................................................................151BIBLIOGRAFIE.....................................................................152119
..■;..■■.
:
-
.-.'■
:..■■■■■;,."■:
 
GRUPUL - MIJLOC DE FORJARE Şl AFIRMARE AINDIVIDULUI1. Definiţie, caracteristici, perspective de abordare
Grupurile ocupă o poziţie centrală în schema vieţii sociale, dar trăind ceamai mare parte din^viaţa noastră în grup, încercând să intrăm, să ieşim dintr-un grup,să convieţuim într-un grup, ne obişnuim cu grupul într-atât încât influenţa lui asupracomportamentului nostru devine imposibil de măsurat şi identificat.Accentuând asupra importanţei sociale, a interacţiunii dintre oameni, noi putem defini grupul ca „doi sau mai mulţi indivizi care se influenţează unul.pe altuiîn timpul interacţiunii" (D. ForsyTfi7T9l59). ""'"'"*""""".......aprecia în 1950 „noi înţelegem prin grup un număr de persoane carecomunică unii cu alţii în spaţiu şi timp, în poziţia faţă în faţă". Zander (1968) dădeaurmătoarea definiţie „grupul este o colecţie de indivizi care au relaţii unul cu altulcare îi fac interdependenţi într-un anume grad de semnificaţie".Există multe tipuri de grup şi mulţi autori au elaborat definiţii pentru grup.Aceste definiţii au în comun câteva elemente esenţiale pentru grup. Grupul aparedefinit ca fiind o formaţiune socială constând în doi sau mai mulţi membri percepuţia avea caracteristicile următoare (măcar una):
*
interacţiune directă unul cu altul;
*
scop comun al interacţiunii;
*
întâlnirea membrilor dintr-o categorie socială bazată pe atribute ca: vârstă,rasă, aceiaşi origine (loc naştere), o soartă, un destin comun într-o perioadă.Utilizând aceste categorii o familie este percepută ca un grup în timp ce unaeroport plin de oameni sau o piaţă niciodată nu va fi perceput ca grup, (Un aspectinteresant: unele persoane pot forma un grup numai în ochii altora).Un grup poate fi definit ca un sistem de relaţii între oameni care acţioneazădupă anumite norme şi valori, pentru atingerea unor scopuri sau sarcini comune. Fiecă este natural sau formal orice grup are câteva caracteristici:
a)
un scop comun de care depind mărimea, structura, compoziţia, sarcinile,rolurile, procesele şi spaţiul de viaţă;
 b)
 grupul se confruntă simultan cu sarcini ce orientează spre realizarea scopului şi cu sarcini ce orientează spre menţinerea grupului în acţiune;
c)
între membrii grupului există procese de interacţiune;
d)
membru grupului au diferite poziţii, status-uri în grup;
e)
 fiecare membru are un rol esenţial pentru menţinerea echilibrului grupului şi pentru realizarea sarcinii;
f)
 fiecare grup dezvoltă propriile valori şi norme în relaţie cu scopul său;
g)
 fiecare grup manifestă atât tendinţa de a-şi menţine starea atinsă şitotodată de a creşte, a se dezvolta şi schimba;h) membrii manifestă aspiraţia de a obţine un anumit nivel al eficienţei lanivelul grupului,
Performanţa colectivă dată de nivelul cantitativ şi calitativ la care se rezolvăsarcinile grupului şi sunt atinse obiectivele nu este o simplă însumare a resurselor şi
120
 
 potenţialelor individuale ale membrilor ci rezultanta proceselor de grup. Factorii careinfluenţează realizarea performanţei la nivelul grupului pot fi consideraţi variabileindependente în raport cu care performanţa (eficienţa maximă a grupului) este ovariabilă dependentă.Când se aduce în discuţie grupul, specialiştii au în vedere structura, funcţiile,roiurile şi statutele membrilor, conducerea (liderul), procesele de grup, puterea, etc.Discutarea vastei problematici abordate în literatura de specialitate cu privirela grup este o întreprindere dificilă, dar incitantă în acelaşi timp. punem înevidenţă alături de M. Zlate (1982) diferite expresii şi moduri de înţelegere agrupurilor sociale:
Grupul ca mediu existenţial ai indivizilor - ca spaţiu în care ei trăiesc şiîşi desfăşoară activitatea, întreţin relaţii şi cooperează, se ajută sau se ciocnesc, seconfruntă, se centrează pe realizarea scopurilor comune sau împiedică realizarea lor,sunt satisfăcuţi, sau dimpotrivă, nemulţumiţi, frustraţi, stresaţi.
Grupul înţeles ca nivel specific de organizare a realităţii sociale - carenu se reduce la suma membrilor săi, nu este echivalent cu indivizii luaţi separat, alcărui specific derivă din interacţiunea pregnantă, puternică şi autentică dintre toţimembrii săi în virtutea căreia se realizează orientarea acestora spre îndeplinireascopurilor, ca şi ierarhizarea şi structurarea statutelor şi rolurilor sociale. Accentulcade nu pe adunarea spontană sau întâmplătoare a unor persoane la un loc, ci pesistemul de interacţiuni, pe structura relativ stabilă a acestuia, pe durabilitatea maimult sau mai puţin îndelungată a normelor comportamentale.« Grupul înţeles ca mijloc de socializare, formare şi dezvoltare a personalităţii umane - ca mediu educativ şi educogen, ca laborator în care se plămădeşte nu numai personalitatea fiecăruia dintre membrii componenţi, ci şirelaţiile dintre aceştia, în care are loc clarificarea progresivă a concepţiilor şiatitudinilor despre sine, despre alţii şi despre grup, în care se cristalizează conştiinţade grup a participanţilor, în care omul se formează ca om şi ca personalitate.« Grupul înţeles ca factor determinant al comportamentului şi acţiuniiumane - cu influenţe pozitive şi negative asupra acestora, ca facilitator al inserţieisociale al individului sau ca accelerator al maturizării sociale a acestuia.
Grupul înţeles ca centru activ, dinamic - evolutiv nu doar al deveniriiumane, ci şi al autodevenirii, al schimbării şi transformării sale permanente. Grupulevoluează, se transformă, dispare, moare, are o istorie proprie în funcţie de care seconfigurează atât prezentul cât şi viitorul lui.
Grupul înţeles ca produs ai istoriei şi al împrejurărilor - dar şi cagenerator de istorie, de împrejurări, de reacţie şi evenimente sociale, fapte careevidenţiază rolul său atât la nivel macrosocial (clasă socială, popor, naţiune) saumicrosocial având mare însemnătate pentru viaţa cotidiană a individului.Toate aceste laturi sub care poate fi privit şi interpretat grupul, neevidenţiază două aspecte importante:« mai îni apare clar conturarelaţia de interacţiune şiinterdependenţă care există între grup şi personalitate; pe de o parte personalitateaeste oglinda grupurilor prin care a trecut individul de-a lungul existenţei sale, pe dealtă parte ea este cauza generatoare a unor fenomene de grup, a interacţiunii sociale
121

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Carmen Spac liked this
Mariana Sarsaman liked this
Sergiu Mihai liked this
Ivan Cozonac liked this
crindelumina liked this
Bosinceanu Socez liked this
crindelumina liked this
Sofianos Valentin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->