Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MOTIVACIJA

MOTIVACIJA

Ratings:
(0)
|Views: 1,184|Likes:
Published by kopukot

More info:

Published by: kopukot on Jun 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
Sodr`ina:
SODR`INA: .............................................................................................................................................................1VOVED....................................................................................................................................................................1[TO E MOTIVACIJA?..........................................................................................................................................2FAKTORI NA MOTIVACIJA..............................................................................................................................4FAKTORI KOI VLIJAAT NA ZGOLEMUVAWE NA MORALOT NA VRABOTENITE..........................5KAKO DA GI IZBEGNEME 10-TE DEMOTIVIRA~KI FAKTORI...............................................................7FAKTORI KOI GI MOTIVIRAAT VRABOTENITE.....................................................................................11ZAKLU~OK..........................................................................................................................................................14KORISTENA LITERATURA.............................................................................................................................15
Voved
^ovekovata aktivnost ne se javuva sama po sebe. Za da dojde doaktivnost na ~ovekot potrebni se opredeleni vnatre{ni kako i odredeninadvore{ni pottiknuvawa.Sekoj ima potreba da gi motivira drugite, i site nie toa i go pravime bezrazlika dali sme svesni za toa ili ne. Duri i bebiwata gi motiviraat roditelitekoga prestanuvaat da pla~at koga }e gi pregranat. Roditelite postojano gimotiviraat decata naporno da u~at. Jas gi motiviram slu`benicite vo bankaso toa {to }e im se nasmevnam.Zna~i - motivacijata e prirodna. Osven, izgleda vo menaxmentot. Sekojuspe{en menaxer znae deka motiviraweto na lu|eto e povrzano souspehot vo rabotata.Golem broj od prvite menaxment studii se napraveni
 
za da se utvrdi kako da se motiviraat vrabotenite za da rabotat podobro.Sekako, menaxerite od sekoga{ znaele kako da gi nateraat vrabotenite darabotat ponaporno i podobro so zakani: “Ako ne ja zavr{ite serijata na~evli do ve~er - }e bidete otpu{teni” - dobar motivator. No po Vtoratasvetska vojna se pojavija mnogu pove}e mo`nosti za vrabotuvawe i lu|etostanaa povredni. Zakanite so otpu{tawe ve}e ne bea tolku efikasni bidej}ilu|eto mo`ea mnogu lesno da najdat druga rabota. Pozitivnata motivacijastana mnogu pova`na. Ovie primeri funkcioniraat i vo Makedonskataekonomija. Iako dene{niot procent na nevrabotenost e navistina visok,poleka no sigurno menaxerite sfa}aat deka e navistina te{ko da se najdedobar vraboten, deka nevrabotenosta vo slednite 10 godini }e zapo~nedrasti~no da opa|a i deka dobrite vraboteni }e mo`at da ja napu{tatfirmata i da se vrabotat vo druga, dokolku ne se tretirani so po~it ivnimanie.Kako menaxer nie navistina }e morame da bidete sposobni da gimotivirame na{ite vraboteni dokolku sakate da bidete uspe{ni. Menaxerote ocenuvan spored rezultatite - a rezultatite obi~no se postignuvaat sopomo{ na lu|eto. Osnovata na menaxmentot e ostvaruvaweto na rabotataso pomo{ na drugite. Motiviranite lu|e ili vraboteni postignuvaat podobrirezultati za pokratko vreme. Zna~i, motiviraweto na vrabotenite e vointeres na samite menaxeri. Uspe{niot menaxer gi motivira vrabotenite.Za sekunda, pomislete na najdobriot menaxer {to go poznavate. Dalitoj/taa gi motivira vrabotenite? Bi bilo iznenadavu~ki dokolku ne go pravitoa. No kako menaxerite gi motiviraat vrabotenite? Postojat nekoi tajni ilifinesi koi uspe{nite menaxeri gi koristat na eden ili drug na~in.Poznavaweto na faktorite na motivirawe e definitivno eden od tie na~ini.
[to e motivacija?
Motivacijata e eden od osnovnite elementi na menaxmentot i edna odpette funkcii na menaxmentot (planirawe, organizirawe, kooridinirawe,motivirawe i kontrolirawe).
Motivacijata pretstavuva proces vo koj odnesuvaweto e pottiknato,aktivirano i kanalizirano kon ostvaruvawe na celite.
Motivite se organski i psiholo{ki ~initeli koi go pokrenuvaat iliusmeruvaat odnesuvaweto na lu|eto, i toa kako negovite postapkitaka i negovoto zapazuvawe, u~ewe i mislewe.Motivacijata e ona ne{to so koe obezbeduvame lu|eto da seodnesuvaat na posakuvaniot na~in so koj }e se postignat organizaciskiteceli, a istovremeno }e se zadovolat sopstvenite potrebi.Motivacijata e plod na zaedni~kata sorabotka na dve nau~ni disciplini:menaxmentot i psihologijata. So menaxmentot se navleguva dlaboko vo
2
 
su{tinata na raboteweto i vodeweto na pretprijatijata, a so psihologijata senavleguva vo tajnata na ~ove~koto odnesuvawe.Gorenavedenite pra{awa se samo del od golemata lepeza na pra{awai problemi so koi se sretnuva menaxerot vo svojata rabota. So cel da gire{i, toj treba da ima dobro poznavawe na menaxmenot kako proces iosobeno na motivacijata i faktorite na motivacija kako sostaven del na tojproces.Motivacijata e obvrska za site supervizori. Njva`en element na ednaorganizacija se lu|eto. Lu|eto imaat potrebi {to treba da bidat zadovolenina rabotnoto mesto. Supervizorot gi stimulira, organizira, vodi i motiviravrabotenite. Tie im poka`uvaat na vrabotenite kako da gi zadovolat svoitepotrebi, preku zadovoluvawe na celite na organizacijata. Motiviranite iprogresivno orientiranite vraboteni se sre}ni, posveteni na rabotata iproduktivni.
No, treba da se zapomni deka sekoja li~nost ima razli~ni potrebi i mora da bide motivirana na eden poinakov na~in.
Preku motivacijata se stremime da obezbedime posvetenost navrabotenite; da se razvie i voedno da se izvle~e najdobroto od niv zapodr{ka na organizaciskite celi i rezultati; i da se dostigne maksimalnatacel vo korist na op{testvoto so podobruvawe na kvalitetot na slu`bite koi{to na{ata zaednica gi zaslu`uva.
Motivirawe na vrabotenite vo vreme na promeni
Vo dene{nata turbulentna, ~esto haoti~na okolina, komercijalniotuspeh zavisi od toa dali vrabotenite celosno gi iskoristuvaat svoite talenti.Spored golemiot broj na dostapni teorii i istra`uvawa vo odnos na ovaaproblematika, menaxerite ~esto gledaat na motivacijata kako ne{tomisteriozno. Vo su{tina toa e taka, bidej}i individuite se motiviraat sorazli~ni ne{ta i na razli~ni na~ini. Vo prilog na ova, ova se vremiwa kogavospostavuvaweto i odr`uvaweto na hierarhijata mo`e da predizvikanesigurnost, a voedno i ponizok raboten moral.
Prednosti:
Pozitivnata motivaciona filozofija i praksa treba da ja podobriproduktivnosta, kvalitetot i uslugata. Motivacijata im pomaga na lu|eto vo:dostignuvawe na celisozdavawe na podobra perspektivasozdavawe na mo} za promenigradewe na samopo~ituvawe i sposobnostuspeh vo sopstveniot razvoj i pomagawe na drugite vo nivniot.
Nedostatoci:
Ne postojat realni nedostatoci na uspe{no motivirani vraboteni, noima mnogu barieri za da se postigne toa.Barieri mo`e da bidat: nesovesni i otsutni menaxeri, neadekvatnizgradi, nesoodvetna oprema za rabota, razli~ni interesi vo rabotata isli~no. Na primer:
Ne né pla}aat ekstra za prekuvremenata rabota.
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ljupka Pop-Todorova liked this
Leonid liked this
Katerina Hadzi-Stefanova liked this
Nena Kostovska liked this
Radmila Smilkova liked this
Dejan liked this
ЦецеМилосковска liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->