Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN

QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN

Ratings: (0)|Views: 1,697 |Likes:
Published by tuongtuan

More info:

Published by: tuongtuan on Jun 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆNQUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy phạm trang bị điện
 
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ ban hành Qui định quảnlý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy phạm trang bị điện gồm các phần sau đây:
Phần I 
: Quy định chung. Ký hiệu: 11 TCN-18-2006.
Phần II 
: Hệ thống đường dẫn điện. Ký hiệu: 11 TCN-19-2006.
Phần III 
: Trang bị phân phối và Trạm biến áp. Ký hiệu: 11 TCN-20-2006.
Phần IV 
: Bảo vệ và tự động. Ký hiệu: 11 TCN-21-2006.
Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số507/ĐL/KT ngày 22 tháng 12 năm 1984 của Bộ Điện lực (nay là Bộ Công nghiệp). Quy phạm này áp dụngtrong toàn ngành điện, thống nhất áp dụng trên toàn quốc trong các lĩnh vực thiết kế, lắp đặt các công trìnhđiện.
Điều 3.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lê Nguyên Trí liked this
Le Cong Dinh liked this
manhhung_vn2005 liked this
nt_long76 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->