Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
iliked-24thweekly2010

iliked-24thweekly2010

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Massimiliano Cane
Very personal on facebook - weekly review
Very personal on facebook - weekly review

More info:

Published by: Massimiliano Cane on Jun 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

 
Akodhccf Ugle sdxgds nzzp2##uuu,akodhccf,ocm#mkssgmgigklc,okld
AKODHCCF UGLE ‟ 8:
ZN
Uddf ca 80;0
Znd pcudx ca lcu
, Gzsd~ogzgle) kmkrgle 8 mcqdkxctlj znd ucxij qgxztkiiw kz zndspddj ca igenz) 8 kzzdlj cxdaadozgqdiw zkfgle pkxz kz dqdlzsca mklw jgaadxdlz fglj) axcmspcxz dqdlzs zc mcqgd pxdmgdxdzc ldus ocladxdlod cx pcigzgokijdaglgle mcmdlzs cx unkzdqdx)ugznctz znd kufukxjldss camcqgle) znd kufukxjldss ca k pnwsgoki pxdsdlod,
Mdjgk
nkqd hxckjdldj ctx pdxodpzgclsglod mklw wdkxs hw lcu) htz zndw nkqd hddl caadxgle kii htz kl
glzdxkozgqd d~pdxgdlod 
 ‟glzdonlgoki zdxms) xdmglgsodlod ca mw acxmdx bch) zndw nkqd hddl caadxgle ts znd ’
octon- pczkzc d~pdxgdlod 
”2 zc hd oidkx) G‗qd lczngle kekglsz zngs) zndxd kxd mklw zgmds G igfd 8 hd k
octon-pczkzc 
) klj scmdzgmds G‗m xdigdqdj lcz zc nkqd 8 hd klwzngle mcxd, Zc hd ncldsz)zndxd nks hddl
scogki glzdxkozgqgzw 
dqdl kz znkz zgmd6 ud octij snkxd ctx gmpxdssgcls kljaddigles ugzn xdikzgqds) ldgenhctxs) ociidketds) axgdljs) pdcpid ugzngl ctx oicsdx exctp cxoith) ud octij uxgzd idzzdxs cx oclldoz zc k onkz xccm6 klj) kekgl) zndsd kxd kozgqgzgds udsnctijl‗z ca octxsd egqd tp lcu,Zndl
scogki ldzucxfs
kxxgqdj) zgds hidu tp koxcss znd udh klj mcxd) klj znd ekmdonkledj, Hdoktsd lcu ud okl
igqd 
znd mcmdlz) ud okl
mkfd 
znd mcmdlz) hczn kz k
udhoksz) kz k
ekzndxgle klj kz dqdlzs ugzn k mton ugjdx pkxzgogpkzgcl,K sdia-glzdexkzdj
mtizgmdjgk pikzacxm 
lcukjkws okl pxcqgjd zngs fglj ca „
pcudx 
‗ qgxztkiiw 8klwcld) sglod oclsgjdxkzgcl) addjhkofs) xdkigrkzgcl ca ctx ptxstgzs xdiw cliw tpcl ctxgjdks) pkssgcl klj sfgiis) klj szdp hw szdp ud htgij ctx gjdlzgzw koxcss znd ldzucxf) znkzhdocmds k
pksspcxz 
8 zkfd znd szked,G znglf zngs gs k exdkz zdonlcicegoki kongdqdmdlz) znkz gs edzzgle cxeklgrdj) klj kxdmkxfkhid
scogki onkled 
) hdoktsd gz caadxs ldu ucljdxati cppcxztlgzgds : excugle cldkon czndx d~pdxgdlod klj gjdlzgzw) : idkxlgle klj zdkongle dkon czndx) : sgmpiw snkxgleklj ptxstgle ctx pkssgcls, Klj G znglf znkz) igfd klwzngle ldu) zngs onkled xd{tgxds 8 mg~zcedzndx pgclddxgle klj pxdpkxkzgcl) spdkfgle klj igszdlgle) klj k xdspclsghid kppxckon,Znd
spddj ca lcu 
okl hd jkrrigle) klj zndxdca mgsidkjgle, D~ogzdmdlz okl dksgiw ztxl glzcdtpncxgk) dlekedmdlz glzc axtszxkzgcl) ga ud jcl‗z zkfd znd szddxgle-unddi ca ctx pdxsclkizxgp kicle zngs d~pdxgdlod) ga ud jcl‗z dqkitkzd znkz xdstizs okl aciicu jdaglgle mcmdlzs kzk spddj klwzgmd jgaadxdlz) jdpdljgle dqdl mdxdiw cl oclzd~z) ga ud jcl‗z oclsgjdx znkz zndkufukxjldss ca xdki gs gzs jdigenzati ocmpidzgcl,Hw znd ukw) zngs uddf mw kzzdlzgcl nks hddl jcmglkzdj hw zuc dqdlzs2 znd Ucxij Otp kljznd _pgii, Znd cl-ecgle glqdszgekzgcl gl Oclexdss) zcedzndx ugzn znd daacxzs 8 ag~ klj xdatlj)fddp jxkugle mw dwds klj agledxs cl znd fdwhckxj, G‗j igfd 8 jc mcxd) G‗j igfd mcxd-scmdzngle octij hd kixdkjw mcxd- nkj hddl jcld hdacxd 8 pxdqdlz zngs lgenzmkxd,Znd Ucxij Otp nkj kl kmkrgle cpdlgle, _coodx okl hd dmczgclkiiw glzdlsd dqdl ugznctz
Mkssgmgigklc Okld Pkeglk ; 81#01#80;0

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->