Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2008 Rasnov, VTM

2008 Rasnov, VTM

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by autorally.ro
AutoRally Magazin
AutoRally Magazin

More info:

Published by: autorally.ro on Jun 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2010

pdf

text

original

 
 A
u trecut 4 etape ºi Campionatul deCoastã parcã “a luat foc”. Pentrucununa cu lauri nu se mai bat 2 piloþiaºa cum a fost în 2004 ºi în 2006, ci numãrullor a crescut la cel puþin 4. Astfel, dupãdublele de la Râºnov ºi Câmpulung,
DanielOnoriu
conduce în clasamentul OPEN având2 victorii de etapã. La doar 3 puncte înspatele sãu, campionul naþional din 2007,
Lucien
H
ora
se poate lãuda cu o victorie (laRâºnov) ºi 2 locuri secunde. Cu un parcursconstant (de 4 ori pe podium în cele 4 etape),
Paul
A
ndronic
ar putea în cazul unei evoluþiide excepþie sã detroneze liderul. Cu cea maitare ºi nouã maºinã din campionat(Audi RS4),
Heinz
G
oellner
a obþinut laCâmpulung prima victorie ºi, dupa pãrereamultora, are ºanse mari la victoria finalã. Nutrebuie uitaþi nici ocupanþii locurilor 5 ºi 6:
Puiu
R
usu
(cu Dieselul sãu VW Golf) ºi
Mircea
P
ãdurean
(campionul de la grupa Nalergând în acest an cu un Mitsubishi degrupa A). De asemenea ºi campionul din2006,
Victor
B
ãldescu
, în cazul în care se vaprezenta la start cu bolidul Ford Focus WRC(în locul „buburuzei” Mini Monte Carlo) poateavea ºanse reale la victorie. În afarã de cei 7, care sigur vor atrage pri-virile spectatorilor ºi fanilor, nu trebuie scã-paþi din ochi:
Christian
N
istoran
(MitsubishiEvo 6 );
Lucian
B
oroianu
 (Mitsubishi Evo 9);
James
E
mmet
(Renault Clio);
Lucian
R
ãduþ
(Ford Escort Cosworth);
Nicolae
I
strate
 (FordEscort RS 2000);
Jozsa
L
orand
(VW Golf)precum ºi fraþii
Dumitrescu
cu monopostul lorDallara.Cei mai buni timpi în acest an pe coasta de laRâºnov au fost stabiliþi în etapa a doua a cam-pionatului (în prima zi traseul a fost umed):1)
Hora
L
ucien
- 2:10.300; 2)
Onoriu
D
aniel
 -2:10.810; 3)
Andronic
P
aul
- 2:14.219; 4)
RusuConstantin
- 2:16.446Liderii la zi ai claselor constituite sunt:
DanielOnoriu
 (H5),
Florin
C
iocloda
(H3),
MikeGreub
 (H2),
Aurelian
A
ndronache
(N2),
Christian
N
istoran
 (N5) ºi
Lorand
J
osza
(debutanþi), iar clasamentul echipelor dupã 4etape se prezintã astfel: 1)
UCM
R
eºiþa
1;2)
UCM
R
eºiþa
2; 3)
Rally
D
ream
T
eam
;4)
Autosolution.
 
(clasamente
c
omplete
p
agina
6
)
 Amintindu-vã cã la Râºnov, în a doua etapã acampiontului, s-a stabilit recordul de partici-pare la o cursã naþionalã de coastã, la startprezentându-se nu mai puþin de 71 de partici-panþi, vã invitãm alãturi de noi, cei care con-struim clipele din miimi de secundã, sã mairespirãm lângã Braºov o nouã gura de aer demunte cu iz înþepãtor dar înmiresmat de“octane putere”.
Punct ºi de la acelaºi capãt
 A venit ºi vara ºi odatã cu ea ne apropiemrepede de jumãtatea sezonului de coastã… ºi…surprizã… Râºnovul apare peste tot… la început, la jumãtate ºi, dacã nu se va putea închide Poiana, … la sfârºit. Dupa cum spuneaoarecum ironic un utilizator al forumului site-lui
www.autorally.ro
(John 17), Campionatulde Vitezã în Coastã al României îºi poate uºorschimba titulatura în Campionatul de Vitezã înCoastã Râºnov (CVCR). Voi încerca însã sãvãd în acest Râºnov “reloaded” ºi partea plinãa paharului:Pentru spectatori cu siguranta va fi un ade-varat spectacol. Piloþii vor merge tare, la li-mitã încã de la început, avantajul unui traseucunoscut ºi de curând parcurs (au trecut doar2 luni de la prima coastã) conturând o între-cere în care fiecare îºi va putea împingecapacitãþile spre maxim.Decât un „Parau’ rupt” în care tehnica pilota-jului se reducea la abordarea “acelor de pãr”ºi la capacitatea de a frâna mai târziu (dacã aicu ce) mai bine un acelaºi Râºnov, curat,tehnic, în care parcã la fiecare urcare mai înveti ceva nou ºi-þi doreºti încã o manºã pen-tru a merge mai repede, mai bine, maiaproape de perfecþiune.…. Dar totuºi …. ce frumos ar fi fost oPOIANà MARE de peste 7 km …. poate laanu …. Ce sã-i faci, e foarte dificil sã închiziacel tronson de drum timp de puþin 8 ore, maiales cã “TURISTU’”, dacã tot vine la munte cumaºina, vrea musai sã urce în Poianã pe dru-mul cel mai scurt (dacã ar binevoi ar puteaocoli pe la Cristian, Râºnov, Valea Cetãþii, darnu prea vrea ºi se grãbeºte) …. ºi în plusmaºinile de peste 80.000 de euro cer mereudrumul cel mai scurt pentru a nu exista risculpierderii “cozii” unei coloane oficiale (sausemioficiale) autohtone sau …. de investitori(strategici sau mai puþin strategici).
 
3Editorial
CNVC-DUNLOP”Etapele V si VI5-8 IUNIE ‘2008
Cuprins:
Editorial . . . . . . . . . . . . . . .3Securitate . . . . . . . . . . . . .4Program . . . . . . . . . . . . . . .5Harta traseului . . . . . . . . .5Clasamente . . . . . . . . . . . .6Oficialii cursei . . . . . . . . . .7Lista concurenti (I) . . . . . .8Profil concurentiHeinz Goellner . . . . . . . . .10Dan Spuderka . . . . . . . . . .11Lista concurenti (II) . . . . .12
Redactia:
 AUTORALLY MAGAZINSupliment informativ: www.autorally.roEditor: AUTO BLIC BRAªOV; Adresa: Braºov, Str.Republicii nr. 50, Tel.:0745.039736,Fax: 0368.430187, e-mail:bela@autorally.ro;Graficã ºi design: AFACERI PROSPERE SRL  www.afaceriprospere.roFoto:Rallyphoto.roFreeLancer 
© 2003 Toate drepturile asupra acestei lucrãri aparþin AUTOBLIC BRAªOV. Conþinutul revistei „AUTORALLY MAGAZIN” nupoate fi reprodus integral sau parþial, în scris sau pe oricealt suport ºi nu poate fi distribuit liber sau prin vânzaredecât cu permisiunea scrisã a AUTO BLIC BRAªOV.
A venit ºivara cu încão dublã peRâºnov
de Ciprian Ciobotaru

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->