Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kirurgija-cijela

Kirurgija-cijela

Ratings:
(0)
|Views: 8,665|Likes:
Published by Alija Ale Numanovic

More info:

Published by: Alija Ale Numanovic on Jun 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Uvod u kirurgiju i ortopediju doma
ć
ih životinja
1
KIRURŠKA PROPEDEUTIKA..........................................................................................................................6
 
Metode.............................................................................................................................................................
 
 Anamneza........................................................................................................................................................
 
 Nacional..........................................................................................................................................................
 
Status praesens:..............................................................................................................................................
 
 Inspekcija........................................................................................................................................................
 
 Palpacija.........................................................................................................................................................8
 
 Perkusija.........................................................................................................................................................9
 
 Askultacija.......................................................................................................................................................9
 
Sondiranje.......................................................................................................................................................9
 
Specijalne metode.........................................................................................................................................10
 
ASEPSA I ANTISEPSA.....................................................................................................................................11
 
 Antisepsa.......................................................................................................................................................11
 
 Asepsa...........................................................................................................................................................12
 
Sterilizacija...................................................................................................................................................12
 
P
RIPREMA RUKU
................................................................................................................................................13
 
 Fibringerova priprema..................................................................................................................................13
 
Suvremena metoda:.......................................................................................................................................13
 
 Priprema materijala......................................................................................................................................13
 
 Priprema operacionog polja.........................................................................................................................14
 
ANESTEZIJA.....................................................................................................................................................15
 
Op
ć
a anestezija.............................................................................................................................................15
 
Teorije o nastanku anestezije........................................................................................................................15
 
Stadiji op
ć
e anestezije...................................................................................................................................16 
 
Gubitak refleksa............................................................................................................................................17 
 
Tablica promjena prilikom anestezije...........................................................................................................18
 
E
KSTRAPULMONALNA ANESTEZIJA
....................................................................................................................19
 
O
P
Ć
A ANESTEZIJA ŽIVOTINJA
.............................................................................................................................21
 
I
 NHALACIONA
(
INTUBACIONA
)
ANESTEZIJA
.......................................................................................................22
 
 Inhalacioni anestetici....................................................................................................................................23
 
 Aparat za inhalacionu anesteziju..................................................................................................................23
 
L
OKALNA ANESTEZIJA
.......................................................................................................................................26
 
V
ODILJNA ANESTEZIJA NA GLAVI KONJA
...........................................................................................................29
 
 Infiltracija n. infraorbitale u canalis infraorbitale-u....................................................................................29
 
 Infiltracija n. infraorbitale na foramen infraorbitale....................................................................................29
 
 Infiltracija n. alveolaris inferior...................................................................................................................29
 
 Anestezija n. frontalis (anestezija gornjeg o
č 
nog kapka i kože na
č 
elu po Bolz-u).......................................30
 
V
ODILJNA ANESTEZIJA NA GLAVI GOVEDA
........................................................................................................31
 
 Infiltracija n. infraorbitalis...........................................................................................................................31
 
 Infiltracija n. cornualis.................................................................................................................................31
 
V
ODILJNA ANESTEZIJA NA EKSTREMITETIMA
.....................................................................................................32
 
 Infiltracija nn. volares i plantares kod konja................................................................................................32
 
VODA I ELEKTROLITI...................................................................................................................................36
 
Uzroci šoka...................................................................................................................................................38
 
 Patogeneza šoka............................................................................................................................................39
 
 Patoanatomski nalaz šoka.............................................................................................................................39
 
 Klini
č 
ka slika šoka........................................................................................................................................39
 
 Infuzione teku
ć
ine.........................................................................................................................................39
 
 Korekcija metaboli
č 
ke acidoze......................................................................................................................41
 
RVARENJA
.......................................................................................................................................................42
 
OZLJEDA ILI LESIO........................................................................................................................................44
 
O
TVORENE OZLJEDE
..........................................................................................................................................45
 
Ubodna rana.................................................................................................................................................45
 
L
IJE
Č
ENJE RANA
................................................................................................................................................47
 
Tehnika primarne kirurške obrade rane.......................................................................................................48
 
 
Uvod u kirurgiju i ortopediju doma
ć
ih životinja
2Z
ARASTANJE RANE
............................................................................................................................................49
 
 Bitni procesi zarastanje rane su:..................................................................................................................49
 
 Zarastanje rane per primam.........................................................................................................................50
 
 Zarastanje rane per secundam......................................................................................................................50
 
 Zarastanje pod krastom.................................................................................................................................50
 
Smetnje u zarastanju per primam..................................................................................................................50
 
Smetnje u zarastanju per secundam..............................................................................................................50
 
 Patologija ožiljka:.........................................................................................................................................51
 
Č
IR 
(
LAT
.
ULCUS
,
ENG
.
ULCER 
)..........................................................................................................................52
 
I
 NFEKCIJA RANE
.................................................................................................................................................53
 
Gnojna rana..................................................................................................................................................53
 
F
LEGMONA
........................................................................................................................................................54
 
A
PSCES
..............................................................................................................................................................56
 
E
DEM
.................................................................................................................................................................57
 
Oblici edema.................................................................................................................................................57 
 
E
MPIJEM
............................................................................................................................................................58
 
F
ISTULA
.............................................................................................................................................................58
 
O
P
Ć
A PIOGENA INFEKCIJA
..................................................................................................................................58
 
O
PEKLINE
..........................................................................................................................................................59
 
 Lokalni klini
č 
ki simptomi opeklina...............................................................................................................59
 
Op
ć
i simptomi opeklina.................................................................................................................................60
 
 Lije
č 
enje opeklina.........................................................................................................................................60
 
S
MRZAVANJE
.....................................................................................................................................................61
 
L
YMPHANGITIS
..................................................................................................................................................61
 
F
LEBITIS
............................................................................................................................................................62
 
Tromboza arterije axillaris i arterije brachialis...........................................................................................63
 
C
ISTE
.................................................................................................................................................................64
 
T
UMORI
.............................................................................................................................................................65
 
 Papillomatosis...............................................................................................................................................67 
 
 Prenosivi veneri
č 
ni tumor pasa.....................................................................................................................69
 
BOLESTI ROGOVA..........................................................................................................................................70
 
P
UKOTINE
..........................................................................................................................................................70
 
O
TPADANJE ROŽNE
Č
AHURE
(
EXCORNUATIO
)....................................................................................................70
 
P
RIJELOM ROŽNOG NASTAVKA
...........................................................................................................................70
 
O
DROŽNJAVANJE
(D
ECORNUATIO
)....................................................................................................................71
 
BOLESTI UŠKE.................................................................................................................................................72
 
 Hematom.......................................................................................................................................................72
 
 Hematom uške...............................................................................................................................................72
 
 Nekroza.........................................................................................................................................................74
 
Otitis externa.................................................................................................................................................74
 
 Fistula uha....................................................................................................................................................74
 
B
OLESTI NOSA
...................................................................................................................................................76
 
 Kroni
č 
ni nosni katar.....................................................................................................................................76 
 
 Epistaxis (rhinorrhagia)................................................................................................................................76 
 
 Empijem sinusa.............................................................................................................................................77 
 
 Bolesti zra
č 
nog mjehura...............................................................................................................................77 
 
Z
VIŽDA
(
HEMIPLEGIA LARYNGIS
)......................................................................................................................78
 
Uzroci zvižde.................................................................................................................................................78
 
UPIRANJE UŠKI
................................................................................................................................................79
 
 Kupiranje repa..............................................................................................................................................79
 
KASTRACIJA.....................................................................................................................................................80
 
ASTRACIJA PASTUHA
.......................................................................................................................................81
 
 Kastracija magaraca.....................................................................................................................................82
 
ASTRACIJA BIKOVA
,
OVNOVA I JAR 
Č
EVA
.........................................................................................................83
 
 Kastracija nerasta.........................................................................................................................................83
 
 Kastracija pasa.............................................................................................................................................84
 
 Kastracija ma
č 
aka........................................................................................................................................84
 
 
Uvod u kirurgiju i ortopediju doma
ć
ih životinja
3
 Kastracija pjetli
ć
a (kopunizacija).................................................................................................................85
 
P
OSKASTRACIJSKE KOMPLIKACIJE
.....................................................................................................................86
 
 Fistula funiculus-a spermaticus....................................................................................................................87 
 
B
OLESTI TESTISA
...............................................................................................................................................88
 
Upala testisa (orchitis)..................................................................................................................................89
 
Varicocele.....................................................................................................................................................91
 
Cista tunica-e vaginalis.................................................................................................................................91
 
BOLESTI UROGENITALNOG SUSTAVA....................................................................................................92
 
P
ROLAPSUS
*
I PARALIZA
**
PENISA KOD KONJA
.................................................................................................92
 
V
ENERI
Č
 NI TUMOR PASA
(
SARCOMA
*
VENERICUM
)...........................................................................................93
 
F
RAKTURA OS PENIS
..........................................................................................................................................93
 
B
OLESTI PROSTATE
............................................................................................................................................93
 
B
OLESTI MOKRA
Ć
 NOG MJEHURA
.......................................................................................................................94
 
Mokra
ć
ni kamenci - Urolithiasis...................................................................................................................94
 
Cystotomy......................................................................................................................................................95
 
 Paraliza mokra
ć
nog mjehura........................................................................................................................96 
 
 Ruptura mokra
ć
nog mjehura........................................................................................................................96 
 
KIRURGIJA ABDOMENA – ODABRANA POGLAVLJA...........................................................................98
 
O
ZLJEDE TRBUŠNA STJENKE
..............................................................................................................................98
 
Mogu
ć
e komplikacije perforativnih/operacijskih rana trbuha......................................................................99
 
L
APAROTOMIJA
 – 
LAPAROTOMY
......................................................................................................................100
 
 Postrana laparotomija goveda....................................................................................................................101
 
E
 NTEROTOMIJA
................................................................................................................................................104
 
Š
IVANJE ŠUPLJIH ORGANA
................................................................................................................................105
 
A
 NASTOMOZE
..................................................................................................................................................108
 
HERNIJE...........................................................................................................................................................112
 
 Prava kila Hernia vera.............................................................................................................................112
 
Umbilikalna hernija....................................................................................................................................115
 
 Lije
č 
enje umbilikalne hernije operativni zahvat......................................................................................115
 
Skrotalna hernija.........................................................................................................................................118
 
 Intersticijalna hernija..................................................................................................................................119
 
 Perinealna hernija......................................................................................................................................123
 
Ventralne ili trbušne hernije.......................................................................................................................128
 
L
APARORUMENOTOMIJA
..................................................................................................................................129
 
Traumatska indigestija................................................................................................................................132
 
D
ILATACIJA SIRIŠTA I DISLOKACIJA SIRIŠTA
 – 
 
D
ILATATIO ABOMASI CUM DISLOCATIONEM
.............................134
 
 Dislokacija i dilatacija sirišta u lijevo........................................................................................................136 
 
 Dislokacija i dilatacija sirišta u desno........................................................................................................139
 
 Dilatacija i dislokacija slijepog crijeva i kolona........................................................................................142
 
P
RETRAGA TRBUŠNE ŠUPLJINE S DESNE STRANE U GOVEDA
.............................................................................144
 
 Invaginacija crijeva....................................................................................................................................145
 
 Ileus druge etiologije...................................................................................................................................149
 
V
OLVULUS
.......................................................................................................................................................149
 
IRURŠKO LIJE
Č
ENJE KOLIKA U KONJA
............................................................................................................151
 
KIRURGIJA ABDOMENA PSA.....................................................................................................................153
 
Strano tijelo u želudcu.................................................................................................................................153
 
Strano tijelo u jednjaku...............................................................................................................................157 
 
Strano tijelo u crijevu..................................................................................................................................157 
 
ORTOPEDIJA..................................................................................................................................................159
 
H
ROMOST
........................................................................................................................................................159
 
 Znakovi........................................................................................................................................................159
 
O
BLICI HROMOSTI
............................................................................................................................................160
 
P
RETRAGA PRI DIJAGNOSTICI HROMOSTI
..........................................................................................................161
 
Odre
đ 
ivanje bolesnog uda..........................................................................................................................161
 
Utvr 
đ 
ivanje sijela bolesti............................................................................................................................162
 

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milana Đorđevski liked this
Saby Topalovic added this note
kako se moze ovo skinuti na komp???pls pomozi
Uni Unifpebn liked this
deksi22 liked this
Romana Vidović liked this
Adriana Matić liked this
Živković Dalibor liked this
Kristijan Horvatiček liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->