P. 1
Modul Adaptare Curriculum La Contextul Rural

Modul Adaptare Curriculum La Contextul Rural

Ratings: (0)|Views: 3,109|Likes:
Published by anca_tirca

More info:

Published by: anca_tirca on Jun 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
 
1
Seria Înv
ă ă
mânt Rural
 Adaptarea curriculum-ului la contextul rural
 
 ADAPTAREA CURRICULUM-ULUI LACONTEXTUL RURAL
 Autori: Eleonora R 
ă
dulescu Anca Tîrc
ă
 
 
 
2
Seria Înv
ă ă
mânt Rural
 Adaptarea curriculum-ului la contextul rural
 
Cuprins
Introducere………………………………………………………………………………………………………………………………3Capitolul I: Contextualizarea înv
ăţ
rii-perspective, direc
ţ
ii, exemple de bune practici…………………………41. Perspectiva general
ă
 –abordarea holistic
ă
 
ş
i curriculumul integrat…………….…………………………………42. Mijloace de realizare si tipuri de activit
ăţ
i………………………………………………………………………………..102.1. Lec
ţ
ii de diferite discipline din curriculumul nucleu…………………………………………………………..112.2. Cursuri op
ţ
ionale………………………………………………………………………………………………………….152.3. Inv
ăţ
area prin servicii în folosul comunit
ăţ
ii…………………………………………………………………….212.4. Istorie oral
ă
…………………………………………………………………………………………………………………29Capitolul II: Plasarea în contextul local
ş
i adaptarea la realitate-premise, factori, condi
ţ
ii……….……….341.
Ş
coala deschis
ă
fa
ţă
de schimbare-un cadru optim pentru adaptarea la context…………….…………..342. Strategiile
ş
colii- diminuarea rezisten
ţ
ei fa
ţă
de schimbare..........................................................37
 
3. Parteneriate cu comunitatea- solu
ţ
ii pentru adaptarea la realitate……………………………………………..404. Grupuri de lucru
ş
i echipe mixte-o cale pentru adaptarea la context…………………….……………………445. Inova
ţ
ie
ş
i creativitate-condi
ţ
ia sine qua non a adapt
ă
rilor curriculare…….…………………………………48Concluzii………………………………………………………………………………………………………………………………….52Bibliografie………………………………………………………………………………………………………………………………54
 
 
3
Seria Înv
ă ă
mânt Rural
 Adaptarea curriculum-ului la contextul rural
INTRODUCERE
Modulul “
 Adaptarea curriculumului la contextul rural
” 
se adreseaz
ă
 
ş
colilor care particip
ă
laProiectul pentru Înv
ăţă
mânt Rural, în cadrul Componentei
Ş
coal
ă
 
ş
i Comunitate.Pornind de la premisa c
ă
, pentru a identifica cele mai bune solu
ţ
ii în domeniul adapt
ă
rilorcurriculumului la contextul local, fiecare dintre
ş
colile rurale trebuie s
ă
porneasc
ă
de la un
set deprincipii cu caracter general
, modulul î 
ş
i propune s
ă
r
ă
spund
ă
unor întreb
ă
ri legate de:
-
 
perspectiva
din care trebuie operate adapt
ă
rile curriculumului
ş
colar
-
 
mijloacele
prin care pot fi realizate cele mai bune adap
ă
ri curriculare
-
 
cadrul
care faciliteaz
ă
transformarea adapt
ă
rilor curriculare într- o preocupare constant
ă
acomunit
ăţ
ii
ş
colare
-
 
 jaloanele
care orienteaz
ă
efortul
ş
colii în domeniul adapt
ă
rilor curriculare
-
 
obstacolele
întâlnite în calea adapt
ă
rilor la contextul local
-
 
c
ă
ile de urmat
pentru realizarea unor adapt
ă
ri oportune
ş
i eficiente
-
 
factorii
care favorizeaz
ă
g
ă
sirea celor mai bune solu
ţ
ii pentru adaptareacurriculumului la contextul local
ş
i la realitatePentru a r
ă
spunde acestor întreb
ă
ri, modulul incude tematici referitoare la:
 
abordarea holistic 
ă 
 
ş 
i construirea curriculumului integrat 
 , ca perspectiv 
ă 
general 
ă 
asupra adapt 
ă 
rii curriculumului la contextul local 
 
 
activit 
ăţ 
i legate de curriculumul nucleu, curricule op 
ţ 
ionale, activitati extracurriculare, 
 ca mijloace pentru realizarea adapt 
ă 
rilor curriculare 
 
 
caracteristicile 
ş 
colii deschise fa 
ţă 
de schimbare, 
ca un cadru necesar pentru plasarea în context 
ş 
i adaptarea la realitate 
 
 
strategiile 
ş 
colii, 
ca jaloane ce orienteaz 
ă 
orice demers centrat pe adaptarea curriculumului la contextul local 
 
 
rezisten 
ţ 
a fa 
ţă 
de schimbare, 
ca principal obstacol în calea adapt 
ă 
rilor curriculare 
 
 parteneriatul 
ş 
i construirea unor grupuri/ echipe de lucru, 
ca o cale ce permite adaptarea autentic 
ă 
a curriculumului 
ş 
colar la realitate 
 
inova 
ţ 
ia 
ş 
i creativitatea, 
ca 
ş 
i condi 
 ţ 
ii importante pentru identificarea celor mai bune solu 
 ţ 
ii în domeniul adapt 
ă 
rilor operate la nivelul curriculumului 
ş 
colii 
Pentru a r
ă
spunde obiectivelor Componentei
Ş
coal
ă
 
ş
i Comunitate, alegerea tematicilor
ş
i elaborareatextelor care sunt incluse în prezentul modul au pornit de la
repere oferite de literatura despecialitate
ş
i de la concluziile unor proiecte
 
ce au fost derulate în cursul ultimilor ani. Construitpe aceeste baze, modulul a luat în considerare obiectivele
ş
i con
ţ
inuturile celorlalte module aleprogramului de formare
ş
i cerin
ţ
ele generale ale Proiectului pentru Înv
ăţă
mânt Rural.Pornind de la reperele teoretice
ş
i de la aplica
ţ
iile
ş
i temele de reflec
ţ
ie cuprinse în modulul “
 Adaptarea curriculumului la contextul rural” 
, fiecare unitate de înv
ăţă
mânt este chemat
ă
s
ă
 g
ă
seasc
ă
 
r
ă
spunsuri
ş
i solu
ţ
ii specifice
 , 
 
realiz
ă
nd adaptarea curriculumului s
ă
u în acord cuparticularit
ăţ
ile
ş
colii
ş
i ale comunit
ăţ
ii sale.

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Skoika Cristi liked this
Ofelia Baciu liked this
Viorica Babiuc liked this
Rodica Tirim liked this
Lungeanu Andreea liked this
Alexandra Stoean liked this
nelird liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->