Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Licenta

Licenta

Ratings: (0)|Views: 258 |Likes:
Published by Red Shirt

More info:

Published by: Red Shirt on Jun 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

 
CAP. I IMPOZITELE
“Impozitele inseamna ceea ce platim pentru o societate civilizata.”
(Justice Oliver Wendell Holmes)1.Continutul si rolul impozitelor Impozitele reprezinta o forma de
 prelevare
a unei parti din veniturile sau din averea personalor fizice si juridice la dispozitia statului, in vederea acoperirii cheltuielilor publice.Aceasta prelevare are
caracter obligatoriu
, este cu titlu
nerambursabil 
si
 fara contraprestatie
din partea statului.Potrivit articolului 138 din Constitutia Romaniei, impozitele datorate bugetului de stat se stabilescnumai prin lege.
 Rolul impozitelo
este deosebit de important, din punct de vedere
 financiar, ecomonic si social.
Rolul principal al impozitelor datorate bugetelor este acelea de a procura resursele financiare,necesare efectuarii cheltuielilor publice.In domeniu economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie a statului pentru
aincuraja
(de exemplu sub forma de exonari) sau
de a descuraja
(pe calea suprataxarii) anumitesectoare sau activitati economice.Dreptul de a introduce impozite il are statul si il exercita, de cele mai multe ori, prinintermediul organelor puterii centrale (parlamentul), iar uneori si prin organele administrative de statlocale.Parlamentul se pronunta in legatura cu introducerea impozitului de stat de importanta nationala,iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite in favoarea unitatilor administrativeteritoriale, astfel platesc impozit toate persoanele fizice sau juridice care realizeaza venit dintr-oanumita sursa prevazuta de lege.Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, dar in mod diferitde la o etapa la alta de dezvoltare a economiei.Rolul cel mai important al impozitului se manifesta pa plan financiar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiarenecesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.Caracteristica pentru evulotia impozitelor in perioada postbelica este tendinta de crestere absoluta si relativa a acestora.Sporirea volumului impozitelor s-arealizat prin crestera numarului platitorilor, extinderea bazei de impunere dar si prin majorarea cotelor de impunere.Pe plan social, rolul impozitelor este de redistribuire a unei parti din produsul intern brut intrediferite categorii sociale, precum si intre persoane fizice si juridice.Prin intermediul impozitelor sitaxelor statul preia la buget in jur de 90% din PIB in tarile dezvoltate, iar in tarile in curs de dezvoltare,chiar daca nu ating 20% din PIB, are tendinte de crestere.Limita impozitelor este influentata de:1.
 factori externi
ai sistemul fiscal, cum ar fi nivelul produsului intern brut pe locuitor, prioritatistabilite de catre stat in ceea ce priveste destinatia resurselor financiare la dispozitia sa.2.
 factori interni
, precum progresivitatea cotelor de impuner si modul de determinare a materiei.Cu ajutorul impozitelor, statul influenteaza o faza sau alta a procesului reproductiei sociale, in functiede interesul pe care il are la un moment dat.Astfel, statul foloseste parghia impozitelor pentru a stimulacresterea productiei in anumite ramuri ale economiei, de a implanta unitati economice, in anumite zonegeografice ramase in urma din punct de vedere economic, eventual prin mutarea unor fabrici si uzinedin centrele industriale supraaglomerate.In acest scop, statul foloseste impozitele directe care permit oimplementare diferentiata a veniturilor, precum si posibilitati de degrevare fiscala a anumitor categoriide contribuabili in functie de obiectivele urmarite.Referitor la aceasta problema ne raliemeconomistului francez Maurice Duverger care spunea:“In neocapitalismul modern impozitul capata o semnificatie mai larga: el inceateaza de a mai constituigrauntele de nisip care jeneaza angrenajele, pentru a deveni unul dintre regulatoarele si motoarele
 
masinii.Prelevarile fiscale asupra preturilor si veniturilor nu au numai scopul de a acoperi cheltuielieleaparatului de stat, ci de a asigura o anumita corectare si o anumita orientare a mecanismelor  pietei.Scopul “interventionist” se adauga astfel la cel “financiar”; impozitul devine un instrumentesential al politicii economice a statului; precum si a politicii sociale...”2.Elementele impozituluiElementele care caracterizeaza un impozit sunt:1.
Subiectul impozitului
este o persoana obligata la plata impozitului.De exemplu, la impozitul pe profit, subiectul este societate comerciale, la impozitul pe cladiri sau la impozitul pentru mijloace detransport, subiectul este proprietarul bunului.2.
Obiectul impunerii
il reprezinta materia supusa impunerii.La impozitele directe, obiectul impuneriieste venitul sau averea, in timp ce la impozitele indirecte, materia supusa impozitarii poate fi produsulcare face obiectul vanzarii, serviciul prestat, bunul importat.3.
Unitatea de impunere
serveste la exprimarea dimensiunii materiei impozabile.De exemplu, unitateamonetara pentru impozitul pe venit, metrul patrat pentru impozitul pe cladiri.4.
Cota impozitului
reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere.Impozitul poate fi stabilit insuma fixa sau in cote procentuale (proportionale, progresive sau regresive).a.Impunerea in cote proportionale nu preia la buget o parte din veniturile persoanelor fizice sau juridice, intr-o masura cat mai aproapiate de cresterea veniturilor sau averii (de putere contributiva).Inurmatorul tabel se prezinta impozitul datorat cu cota de 25% pentru venituri de 1000, 2000, 3000, si4000 de euro:
 
 IMPOZITE PROPORTIONALE 
Cota de impozitare % Venitul -in euro- Impozitul -in euro- 25 1ooo250 25 2000 500 25 3000 750 254000 1000Indiferent de marimea venitului, permanent se pastreaza aceeasi proportie intrevolumul venitului (sau valoarea averii) si cuantumul impozitului datorat.In cazul impozitarii in cote proportionale, impozitele aferenta veniturilor respective sunt divergente: cucat veniturile sunt mai mari, cu atat mai mult dreptele se indeparteaza una de alta; altfel spus, cu catvenitul este mai mare, cu atat mai mult acesta ramane, in cifre absolute, la dispozitia contribuabilului.Dintre toate formele de impunere intalnite in practica fiscala (exceptand impunerea regresiva care nu semai practica), impunerea in cote proportionale este cea mai inechitabila. b.Impunerea in cote progresive, sau impozitul progresiv, consta in faptul ca ia o parte mai mare dinvenitul unei persoane, fizice sau juridice, pe masura ce acesta creste.In cadrul acestei forme de impozitare, procentul de venit platit sub forma de impozit creste pe masurace creste si venitul; ca urmare ponderea impozitului in venit nu este constanta.Astfel spus, pornind dela un anumit venit, la un venit dublu, impozitul va fi mai mare decat dublu, iar la un venit tripluimpozitul poate sa fie chiar de patru-cinci ori mai mare.In cazul impozitului progresiv cota de impunere ( rezultata din raportarea volumului impozitului totalla volumul venitului total) este superioara la cei cu venituri mai mari.Sistemul de impozitare progresivse bazeaza mai mult pe cei bogati, un sistem regresiv face invers.Termenul de “progresiv” nu trebuie interpretat prin prisma aspectelor emotionale sau politice; eltrebuie interpretat numai si numai prin prisma principiilor de echitatie fiscala.Mai precis, termenul e“progresiv” nu trebuie inteles ca o forma de impozitare care corespunde progresului, care tinde spre ostare sau o forma economica, sociala sau politica, superioara, schimbarii in bine.Caracteristic impunerii in cote progresive este faptul ca nivelul cotei impozitului nu ramane constant,ci creste pe masura sporirii materiei impozabile.Cotele progresive pot avea urmatoarea evolutie:
uniform crescatoare cu veniturile;
o crestere mai mare decat veniturile;
o crestere mai mica decat veniturile.
 
Cresterea nivelului impozitului fata de cresterea materiei in fata cotei impozabile poate sa se afle in unadin urmatoarele situatii:1.
Sa fie inferioara
, dar superioara impunerii in cote proportionale, dreapta venitului ramane unadivergenta cu dreapta impozitului.2.
Sa urmeze acelasi curs
, cele doua drepte a venitului si a impozitului formeaza doua drepte paralele.3.
Sa fie superioara,
indiferent daca sporirea impozitului se prezinta sub forma unei drepte sau a uneicurbe, in final ar urma sa se intalneasca intr-un anumit punct, real sau imaginar, punct de la careintregul venit este impozitat cu 100%.5.
 Asieta
sau modul de asezare a impozitului reprezinta totalitatea masurilor luate de catre organelefiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea si stabilirea marimii materieiimpozabile si determinarea impozitului datorat.6.
Termenul de plata
indica data pana la care impozitul trebuie platit, dupa care se aplica majorari deintarziere si alte masuri de recuperare prevazute de lege.
3.Principiile de impozitare
Procesul de impunere este reprezentat de un complex de masuri si operatii care au ca scop stabilireaimpozitului datorat bugetului.Impunerea prezinte o latura de natura politica si una de ordin tehnic.
 Politica impozitelor 
trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale si anume:1.
 Principiul de echitate fiscala
, prin care impunerea trebuie sa se faca in functie de puterea de a platiimpozitele contribuabililor, respectiv scutirea de impozit a persoanelor cu venituri mici, adicastabilirea unui
minim neimpozabil 
, care sa permita satisfacerea nevoilor de trai strict necesar.Deasemenea, impunerea trebuie sa fie
 generala
, adica sa cuprinda
toate
categoriile sociale, iar sarcinilefiscale ale diferitelor categorii sociale sa fie
comparabile.
2.
 Principiul certitudinii impunerii
, in baza carora marimea impozitelor datorate de fiecare persoanafizica sau juridica sa fie certa, si nu arbitrara, iar termenele si modalitatile de plata sa fie clare pentru toti contribuabilii.3.
 Princiupiul de politica finaciara
, impune ca la introducerea unui impozit sa se tina seama ca acestasa indeplineasca si unele cerinta de ordin finaciar, cum ar fi: randament fiscal, stabilitate sielasticitate.Randamentul fiscal ridicat implica:a.impozitul sa aiba caracter universal, fiind platit de toate persoanele fizice si juridice care obtinvenituri sau poseda bunuri impozabile. b.sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere a unei parti din materia impozabila.c.volumul cheltuielilor privind stabilirea bazei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fiecat mai redusa.Un impozit este considerat stabil atunci cand randamentul ramane constant de-a lungul cicluluieconomic.Elasticitatea impozitului se refera la capacitatea acestuia de adaptare la necesitatile de venituri alestatului.4.
 Principiul de politica economica,
reliefeaza faptul ca introducerea unui impozit reprezinta, pe langao sursa de venituri bugetare si un mijloc prin care statul stimuleaza sau reduce anumite sectoare sauactivitati ecomonice, precum si extinderea sau restrangerea relatiile comerciale cu alte tari.5.
 Principiul social-politice
.Prin politica fiscala promovata, statul poate urmari si realizarea unoobiective sociale, cum ar fi acordarea de facilitati fiscale contribuabililor cu venituri mici sau cunumeroase persoane in intretinere.De asemanea, partidele de guvernamant promoveaza o politicafiscala in concordanta cu interesele grupurilor sociale pe care le reprezinta, iar prin masuri cucaracter fiscal, cauta sa-si mentina influenta in randurile diferitelor categorii sociale, mai ales in perioada premergatoare alegerilor.
4.Determinarea cuantumului impozitului
In stabilirea veniturilor obtinute in cea mai mare parte pe calea impozitelor, necesare bugetului de stat

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->