Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
an Menurut Islam

an Menurut Islam

Ratings:
(0)
|Views: 223|Likes:
Published by Hikmah Edi

More info:

Published by: Hikmah Edi on Jun 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2012

pdf

text

original

 
Perkahwinan menurut IslamPerkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur.Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelakidan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yangditentukan oleh Islam.Perkataan
zawaj 
digunakan di dalam al-Quran bermaksud
 pasangan
dalam penggunaannya perkataanini bermaksud
 perkahwinan
Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkanperkahwinan dan mengharamkan zina.
Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan, atau sesuatu kuasa yang ghaib dansakti seperti Dewa, dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut.Agama dan kepercayaan merupakan dua pekara yang sangat berkaitan.Tetapi Agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistemkepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan.Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuahagama.Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia.Agama adalah fenomena masyarakat boleh dikesan melalui fenomena seperti yang berikut:Perlakuanseperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara.Sikapseperti sikap hormat, kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa dan anggapan suci dan bersih terhadap agama.Pernyataanseperti jambi,mantera dan kalimat suci.Benda-benda materialyang zahir seperti bangunan.Contohnya masjid, gereja, azimat dan tangkal.Salah satu lagi ciri agama ialah ia berkaitan dengan tatasusila masyarakat.Ini bermakna agama bukan sahaja merupakan soal perhubungan antara manusia dengan tuhan,malah merupakan soal hubungan manusia dengan manusia.Ciri-ciri ini lebih menonjol di dalam agama universal, daripada agama folk. (
 sila lihat dibawah
)Manusia yang tidak tidak mempercayai adanya tuhan dan menolak semua kepercayaan beragama pula dipanggil ateisme
 
Sejarah perkahwinan
Agama-agama wahyu memperakui bahawa perkahwinan pertama di kalangan manusia berlakuantara Nabi Adam a.s. bersama Hawa.Perkahwinan ini berlaku dengan suatu cara perhubungan yang dibenarkan oleh Allah s.w.tkepada mereka berdua.Ini merupakan suatu sistem perkahwinan yang disyariatkan bagi membiakkan manusia untuk memerintah Bumi dan mendudukinya buat sementara waktu.Selain al-Quran dan hadith, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru turut menceritakan kejadianAdam dan Hawa sebagai pasangan pertama.Di dalam Perjanjian Lama atau Taurat, telah diselitkan beberapa ayat, antaranya yang bermaksud, ³Tuhan telah berkata tidak baik Adam berkeseorangan sahaja, maka Aku jadikanseorang penolong sepertinya´.Berkenaan dengan perkahwinan anak-anak Adam sendiri tidaklah dapat diketahui bagaimanakahsistemnya yang sebenar.Di dalam Tafsir Ibn Kathir, apa yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir daripada Ibn Masi¶ud dari beberapa orang sahabat yang lain,bahawa mereka berkata yang bermaksud, ³Sesungguhnya tidak diperanakkan bagi Adam anak lelaki melainkan diperanakkan beserta anak perempuan,kemudian anak lelaki kandungan ini dikahwinkan dengan anak perempuan dari kandungan lain,dan anak perempuan bagi kandungan ini dikahwinkan dengan anak lelaki dari kandungan yanglain itu.´ Pada masa itu, perkahwinan berlainan kandungan boleh dijadikan seperti perkahwinan berlainan keturunan.
Jenis-jenis perkahwinan
y
 
Poligami adalah perkahwinan lelaki dengan ramai wanita. Ia diamalkan oleh hampir kesemua bangsa di dunia ini. Mereka mengamalkan poligami tanpa had dan batas.Contohnya ada agama di negara China yang membolehkan perkahwinan sehingga 130orang isteri. Pada syariat Yahudi, poligami dibenarkan tanpa batas dan menurut Islam, poligami hanya dibenarkan sehingga empat orang isteri dengan syarat-syarat yangtertentu.
y
 
Poliandri merupakah perkahwinan yang berlaku antara seorang perempuan dengan beberapa orang lelaki (konsep songsang dari poligami). Perkahwinan ini sangat jarang berlaku kecuali di Tibet, orang-orang bukit di India dan masyarakat jahiliah Arab.Contohnya masyarakat Juansuwaris apabila saudara lelaki yang tua mengahwini seorangwanita, wanita itu menjadi isteri untuk semua saudara-saudaranya. Amalan ini merujuk kepada kitab Mahabhrata.
y
 
Monogami merupakan cara perkahwinan tunggal iaitu perkahwinan antara seorang lelakidengan seorang perempuan sahaja. Sesetengah agama seperti Kristian mengamalkan perkahwinan jenis ini kerana menganggap perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan adalah untuk sepanjang zaman. Oleh kerana itulah penceraian tidak diiktiraf sama sekali (seperti mazhab Katolik).
 
Kedudukan perkahwinan dalam Islam
y
 
ajib
kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan kelembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu.disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar(mas berkahminan/dower) dan mampu nafkahkepad bakal isterinya. Dalam permasalahan ini boleh didahulukan perkahwinan dari naik haji kerana gusar penzinaan akan berlaku, tetapi jika dapat dikawal nafsu, maka ibadathaji yang wajib perlu didahulukan kerana beliau seorang yang berkemampuan dalamsegala aspek.
y
 
Sun
at 
kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
y
 
 H 
ar 
u
 s
kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin danini merupakan hukum asal perkahwinan
y
 
 M 
akr 
u
h
kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapisekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri, samaada ia kaya atai tiada nafsu yangkuat
y
 
 H 
aram
kepada orang yang tidak berkempuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dania sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan berkahwin serta akanmenganiaya isteri jika dia berkahwin.
Hikmah perkahwinan
y
 
cara yang halal untuk menyalurkanm nafsu seks.melalui ini perzinan .liwat dan pelacuransebagainya dpat dielakan.
y
 
U
ntuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman
y
 
Memelihara kesucian diri
y
 
Melaksanakan tuntutan syariat
y
 
Menjaga keturunan
y
 
Sebagai media pendidikan: Islam begitu teliti dalam menyediakan persekitaran yang sihat bagi membesarkan anak-anak.Kanak-kanak yang dibesarkan tanpa perhubungan ibu bapaakan memudahkan si anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh itu, institusikekeluargaan yang disyorkan Islam dilihat medium yang sesuai sebagai petunjuk dan pedoman kepada anak-anak 
y
 
Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab
y
 
Dapat mengeratkan silaturahim
Dalil pensyariatan
Surah An-Nisaa': ayat 1 & 3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rmd Ramanda Ramanda liked this
ruzlan72 liked this
naszr01 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->