Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
taxe 2011

taxe 2011

Ratings:
(0)
|Views: 1,743|Likes:
Published by ewgftwre
pascani, impozite
pascani, impozite

More info:

Published by: ewgftwre on Jun 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALEPENTRU ANUL 2011
1
 
Primăria Municipiului PaşcaniP R I M A R
EXPUNERE DE MOTIVE
Proiectul de hotărâre privind impozitele si taxele locale pentru anul 2011 este întocmit înconformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările sicompletările ulterioare, ale H.G. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal modificată şi completată prin H.G. nr. 1861/ 2006, aleLegii nr. 343/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal,ale O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală modificată şi completată prin O.G. 35/2006, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale si ale H.G. nr. 956/19.08.2009privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilateacestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010.Prin Proiectul de hotărâre se propune menţinerea cotelor procentuale stabilite pentrucalcularea impozitelor şi taxelor locale, ce se stabilesc prin aplicarea unor cote procentualeaplicate asupra valorii materiei impozabile la nivelul anului 2010, potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Nivelurile impozitelor si taxelor locale în anul 2011 stabilite într-o suma in lei sau pe bazaunei sume in lei se mentin la nivelul celor aprobate pentru anul 2010, in baza prevederilor H.G.nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si altetaxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010.Pentru clădirile şi terenurile proprietatea publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinţă dupa caz, se stabilestetaxa pe cladiri si taxa pe teren, care reprezinsarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa dupa caz, in condiţii similare impozitului peclădiri şi impozitului pe teren.Facilităţile fiscale ce se vor acorda în anul fiscal 2011 sunt cele prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.Având in vedere prevederile art. 287 şi art. 292 alin. 1 din Legea nr.571/ 2003 privindCodul fiscal republicata, prevederile Legii nr. 343/ 17.07.2006 pentru modificarea si completareaLegii 571/ 2003, prevederile H.G. nr. 1861/ 21.12.2006 pentru modificarea si completarea H.G.44/ 22.01.2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cât şi faptul că prindimensionarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 se urmareşte asigurarea surselor de venituri la bugetul local în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor bugetului local, curespectarea prevederilor legale, propun Consiliului Local Municipal Paşcani adoptareaproiectului de hotărâre în forma propusă.
P R I M A RDr. Grigore Crăciunescu
2
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAŞCANI SE APROBĂSERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE P R I M A RNr. 11021/03.05.2010 Dr. Grigore Crăciunescu 
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND MPOZITELESI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2011
Prin
Proiectul de hotărâre
se propune menţinerea cotelor procentuale stabilite pentrucalcularea impozitelor şi taxelor locale, ce se stabilesc prin aplicarea unor cote procentualeaplicate asupra valorii materiei impozabile, şi de asemenea menţinerea impozitelor şi taxelor exprimate în sume fixe, la nivelul anului 2010, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Cota de impozitare a clădirilor proprietatea persoanelor juridice, evaluate până la data de31.12.2007 sau nereevaluate până la aceasta dată de la data dobândirii, se propune a fi de 10% aplicată la valoarea de inventar a clădirii inregistrată in evidenţele contabile.Cota de impozitare a clădirilor proprietatea persoanelor juridice, evaluate începând cudata de 01.01.2008 sau dobândite după acestă dată se propune a fi de 1,15 % aplicată lavaloarea de inventar a clădirii inregistrată în evidenţele contabile.Cota de impozitare pentru stabilirea taxei hoteliere se propune a fi de 1,5 % aplicata latarifele de cazare practicate in unitaţile hoteliere pentru fiecare persoană care datoreazaaceasta taxă pe întreaga perioadă de şedere egala cu numărul de zile cazare.Conform Legii nr. 343/17.07.2006 art. 218, alin. (3) si art. 230, alin.(3) pentru clădirile şiterenurile proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ – teritoriale,concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinţă incepind cu 1 ianuarie 2007 sestabileste taxa pe cladiri si taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscaa concesionarilor,locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă dupa caz, în condiţiile similareimpozitului pe clădiri şi impozitului pe teren.Conform Legii nr. 343/17.07.2006, art.240 alin. (2) s-a schimbat modalitatea de impozitarea autovehiculelor, astfel că impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie decapacitatea cilindrica pentru fiecare grupa de 200 cmc, aplicându-se nivelul de impozitare stabilitde H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale sialte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010.De asemenea H.G. nr. 1697/17.12.2008 a stabilit diferenţiat nivelurile impozitului pemijloacele de transport având masa totală maximă autorizată peste 12 tone în funcţie de tipul detransport efectuat, respectiv pe rute interne sau internaţionale.Plata impozitului şi taxei pe clădiri, a impozitului şi taxei pe teren şi a impozitului pemijloacele de transport se face anual în două rate egale pâna la data de 31 martie si 30septembrie inclusiv, conform art.255 alin.(1), art.260 alin.(1) si art.265, alin. (1) din Legea nr.343/2006, iar pentru plata cu anticipatie pâna la 31 martie 2011 a impozitului datorat pentru întregul an de catre contribuabili persoane fizice şi persoane juridice se acordă o bonificaţie de10% stabilită prin hotărâre a consiliului local.Impozitul anual pe clădiri, pe teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget localde către contribuabilii persoane fizice şi juridice, cumulat pentru cei care deţin în proprietate
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->