Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Tessa Eliott Lockhart - Final Thesis

Tessa Eliott Lockhart - Final Thesis

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by EudaimonGuardian

More info:

Published by: EudaimonGuardian on Jun 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

 
 
Is the proliferation of genetically engineered crops a viable developmentpolicy in developing countries? An analysis of Bt cotton and its economic,social and environmental impact in India.
Genetik mühendisli 
ğ 
i yoluyla geli 
ş
tirilen ürünlerin yaygınla
ş
ması,geli 
ş
mekte olan ülkeler açısından yürütülebilir bir kalkınma politikasıolabilir mi? Bt pamuk ve Hindistan’daki ekonomik, toplumsal ve çevresel etkisi üzerine bir çözümleme.
Tessa Eliott Lockhart108674011Tez Danı
ş
manının: Ahmet Tonak :Jüri Üyelerinin: Oktar Türel :Jüri Üyelerinin: Hakan Arslan :Tezin Onaylandı
ğ
ı Tarih : 18/05/2010Toplam Sayfa Sayısı : 62,498Anahtar Kelimeler: Key Words:1) Genetik mühendisli
ğ
i yoluyla 1) Genetically engineeredgeli
ş
tirilen urünler (GM) crops (GE)2) Bt pamuk 2) Bt cotton3) Kalkınma 3) Development4) Çevre 4) Environment5) Hindistan 5) India
 
 
ABSTRACT
Genetically engineered crops were commercialized in 1996 and have since spreadacross the largest agricultural producing countries in the world. They are heralded asthe solution to economic underdevelopment, poverty, hunger and environmentaldegradation in developing countries; insect resistant and herbicide tolerant traits willallow farmers to grow more, at less risk and at less cost. This paper analyzes theeffect of insect resistant Bt cotton in India and finds that the impacts on the economy,its farmers and their environment do not correlate with the promises made by theagricultural biotech companies that produce the seeds and the governments thatapprove them. This paper argues that whilst agricultural biotechnology works in atechnical sense, there are many critical issues that need to be overcome to ensurethat long-term social and environmental security are not sacrificed for short-sightedeconomic gain. Underdevelopment will not be solved by biotechnology alone; theright combination of national and international social, economic and political policiesare at the heart of any viable development policy.
ÖZET
Genetik mühendisli 
ğ 
i yoluyla geli 
ş
tirilen ürünler, 1996’da ticarile
ş
tirilmi 
ş
olup, ogünden bu yana, dünyanın en büyük tarım üreticisi ülkelerinde yaygınla
ş
ş
tır. Söz konusu ürünler, geli 
ş
mekte olan ülkelerdeki ekonomik az geli 
ş
mi 
ş
lik, yoksulluk, açlık ve çevre bozulmasına kar 
ş
ı bir çözüm olarak sunulmaktadır. Böceklere kar 
ş
ı dirençli ve ayrık otları için kullanılan ilaçlara kar 
ş
ı toleranslı ürünler, çiftçilere, daha az risk vedaha az maliyetle daha çok üretecekleri vaadinde bulunmaktadır. Bu çalı
ş
ma,böce
ğ 
e kar 
ş
ı dirençli Bt pamu 
ğ 
un Hindistan’daki sonuçlarını incelemekte ve ekonomi,çiftçiler ve çevreleri üzerindeki etkilerin, tohumları üreten tarımsal biyoteknoloji 
ş
irketleriyle bunları onaylayan hükümetler tarafından öne sürülen vaatlerle orantısız oldu 
ğ 
unu tespit etmektedir. Çalı
ş
ma, tarımsal biyoteknolojinin, teknik anlamda
ş
leyen bir teknoloji olmakla birlikte, uzun vadeli toplumsal ve çevresel güvenli 
ğ 
i kısavadeli ekonomik kazanca feda etmemek bakımından a
ş
ılması gereken pekçok kritik sorun bulundu 
ğ 
unu savunmaktadır. Az geli 
ş
mi 
ş
lik sorunu yalnızca biyoteknoloji marifetiyle çözülemez; yürütülebilir bir kalkınma politikasının oda
ğ 
ında, ulusal veuluslararası ölçekte, do
ğ 
ru bir toplumsal, ekonomik, ve siyasal politikalar bile
ş
imininyer alması gerekmektedir.
 
 
i
TABLE OF CONTENTS
List of Tables & Figures………………………………………………………………… iiTerminology & Abbreviations…………………………………………………….……. iii
A)
 
Introduction
1)
 
Introduction…………………………………………………………………….... 1a.
 
A new solution to an old problem?
1
  b.
 
Methodology
4
 2)
 
What is agricultural biotechnology? ……………………………………………… 83)
 
The Green Revolution……………………………………………………………. 18
B)
 
Bt cotton in India
 4)
 
Short term: impact on economic growth ………………………………………… 31a.
 
Agricultural production, exports & GDP
32
  b.
 
Knock-on effects on other domestic industries
37 
 c.
 
Employment
41
 5)
 
Medium term: socio-economic effects …………………………………………… 45a.
 
Yield increases and yield sustainability
46 
  b.
 
Income effect and profitability
56 
 c.
 
The local community and services
72
 6)
 
Medium term: development impact ………………………………………………. 79a.
 
Poverty
79
  b.
 
Inequality
84
 c.
 
Food security & hunger 
89
 7)
 
Long term: environmental effects ………………………………………………… 95a.
 
Chemical inputs
97 
  b.
 
Energy & water consumption
103
 c.
 
Ecological threats & biodiversity
108
 
C) The Global Context
8)
 
The international political economy of agricultural biotechnology …………….. 117a.
 
Multinational biotech corporations
118
  b.
 
Public versus private research and development
129
 c.
 
Intellectual property rights and the international trade system
131
 d.
 
Bio-safety regulations
137 
 
D) Conclusion
9)
 
Are genetically engineered crops a viable development policy? ……………..…. 142Bibliography ………………………………………………………………………….….. 151
 
Appendices ……………………………………………………………………….……… 161
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->