Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
68Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Societatea pe actiuni

Societatea pe actiuni

Ratings:
(0)
|Views: 6,106|Likes:
Published by Gabriel Gheorghe
Atestat
Atestat

More info:

Published by: Gabriel Gheorghe on Jun 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL ISOCIETATEA PE ACTIUNI
1.1 Societatea pe actiuni – notiune, caracteristici
Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa si, totodata, cea mai evoluata a societatiicomerciale.In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile asociatiilor decat calitatileacestora. Datorita importantei aporturilor la formarea capitalului social si a estompariicalitatilor personale ale asociatiilor, societatea pe actiuni mai este cunoscuta si sub denumireade
 societate anonima
.Societatea pe actiuni este organizata si functioneaza pe principiul separatiei puterilor;organe de deliberare si decizie; organe de administrare si reprezentare;organe de supravegheresi control.Datorita rolului important pe care societatea pe actiuni il are in viata economica, Legeanr.31/1990 asigura o reglementare cuprinzatoare acestei forme de societate.
 
Potrivit art. 3 din lege, societatea pe actiuni este societatea ale carei obligatii sunt garantatecu patrimonial social; actionarii sunt obligati numai pana la concurenta capitalului subscris.
Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor legalementionate, societatea pe actiuni poate fi definita ca acea societatea constituita prinasocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prinanumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentrudesfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si careraspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.
Caracteristicile societatii pe actiuni sunt urmatoarele :
a)societatea se constituie dint-un numar minim de asociati, denumiti si actionari; b)capitalul social este divizat in actiuni, care sunt titluri negociabile si transmisibile;c)raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata;ei raspund numai panala concurenta capitalului social subscris.
1.2 Constituirea societatii pe actiuni
Constituirea societatii pe actiuni este reglementata de dispozitiile Legii nr.31/1990, care privesc constituirea oricarei societati comerciale, precum si anumite dispozitii speciale privind aceasta forma de societate.Societatea pe actiuni se constituie prin vointa asociatiilor exprimata in actul constitutiv.Indiferent de modalitatea folosita, pentru constituirea societatii pe actiuni trebuie indepliniteformalitatile prevazute de lege.
1.2.1Actele constitutive ale societatii
Potrivit art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea pe actiuni se constituie prin contract desocietate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate si sub forma unui inscrisunic, denumit act constitutiv.Actul constitutiv se semneaza de catre toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, decatre fondatori.
Contractul de societate
Contractul de societate trebuie sa se incheie in forma autentica si sa cuprinda elementele prevazute de art. 8 din Legea nr. 31/1990.
1
 
Asociatii societatii pe actiuni, denumiti actionari, pot fi persoane fizice sau juridice,numarul minim al actionarilor nu poate fi mai mic de cinci .Orice societate trebuie sa aiba o firma.Firma unei societati se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firmaaltor societati si va fi insotita de mentiunea, scrisa in intregime “societate pe actiuni” sau S.A.In contracul de societate trebuie sa se prevada capitalul social subscris si cel varsat.Capitalul societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 2500 lei. La constituirea societatii,capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din celsubscris, daca prin lege nu se prevede altfel.In contractul de societate trebuie aratat aportul fiecarui asociat. Aportul poate fi in numerar,in natura sau in creante.Contractul de societate trebuie sa arate numarul si valoarea nominala a actiunilor, cuspecificarea daca sunt nominative sau la purtator.Valoarea nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0.10 lei (art.93 din Legea nr.31/1990).In contractul de societate, asociatii trebuie sa mentioneze numarul, numele, prenumele sicetatenia administratorilor(persoane fizice); denumirea, sediul si nationalitateaadministratorilor, persone juridice;garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna.In contractul de societate trebuie sa se prevada numele, prenumele, domiciliul si cetateniacenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationlitatea cenzorilor, persoane juridice.In contractul de societate se pot prevedea clauze speciale privind luarea hotararilor inadunarea generala si modul de lucru al administratorilor.Contractul de societate trebuie sa prevada eventualele avantaje conferite fondatorilor pentruactivitatea lor legata de constituirea societatii.Constituirea societatii pe actiuni implica anumite operatiuni si cheltuieli.Statutul societatii pe actiuni se incheie in forma autentica, si dezvolta elemente care privescorganizarea si functionarea societatii.
1.2.2Modalitati de constituire a societatii
Art. 9 din Legea 31/1990 prevede ca societatea pe actiuni se constituie prin subscriereintegrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului consitutiv sau prinsubscriptie publicaAsociatii sunt liberi sa aleaga modalitatea de constituire a societatii, in functie de interesele si posibilitaile lor.
A. Constituirea simultana
Constituirea simultana consta intr-o procedura simpla de constituire a societatii pe actiunisi este cea mai folosita si in cazul constituirii societatilor in nume colectiv, in comanditasimpla si cu raspundere limitata.Constituirea societatii este simultana sau concomitenta, deoarece formarea capitalului socialare loc in acelasi timp cu incheierea actelor constitutive ale societatii.
B. Constituirea continuata sau prin subscriptie publica
Constituirea societatii prin subscriptie publica implica urmatoarele operatiuni:intocmirea silansarea prospectului de emisiune a actiunilor;subscrieirea actiunilor; validarea subscriptiei siaprobarea actelor constitutive ale societatii de catre adunarea constitutiv a subscriitorilor.
2
 
Prospectul de emisiune a actiunilora)Intocmirea prospectului de emisiune
Prospectul de emisiune este intocmit de fondatorii societatii care se constituie (art. 17 dinLegea nr. 31/1990), si trebuie sa cuprinda elementele prevazute de art. 8 din Legeanr.31/1990, care sunt elementele actului constitutiv.Potrivit legii prospectul de emisiune trebuie sa imbrace forma autentca [art.17 alin. (2) dinLegea nr. 31/1990]
b)Autorizarea publicarii prospectului de emisiune.
Pentru a putea fi publicat, prospecul de emisiune trebuie autorizat de organul competent.
c)Publicarea prospectului de emisiune.
 Nu este necesara o publicarea a prospectului de emisiune in Monitorul Oficial, fiind suficienta publicarea in presa.
Subscrierea actiunilor.a) Notiunea subscrierii.
Subscrierea este manifestarea de vointa a unei persoane prin care se obliga sa devina actionar al societatii, prin efectuarea unui aport la capitalul social al acesteia, in schimbul caruia va primi actiuni de o valoare nominala egala.
b) Modul de subscriere
Subscrierea de actiuni se face pe unul sau mai multe exemplare ale prospectului deemisiune, care trebuie sa poarte viza judecatorului delegat (art. 18 din Legea nr.31/1990), siva cuprinde numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului,numarul in litere al actiunilor subscrise, data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorulcunoaste si accepta prospectul de emisiune.
c) Conditiile subscrierii.
Pentru a avea ca efect formarea capitalului social si implicit, constituirea societatii,subscrierea actiunilor trebuie sa indeplineasca cerintele legii.
Validarea subscriptiei si aprobarea actelor constitutive ale societatii de catre adunareaconstitutiv.a) Adunarea constitutiva
Convocarea se face printr-o instiintare care trebuie sa cuprinda locul si data adunarii siaratarea amanuntita a problemelor care vor face obiectul discutiilor.Adunarea nu poate trece peste doua luni de la data inchiderii subscrierii (art. 19 din Legea nr.31/1990)Lista subscriitorilor va fi atasata la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zileinainte de data adunarii.
b) Atributiile adunarii constitutive.
Adunarea constitutiv verifica respectarea cerintelor legale privind capitalul social;subscrierea intregului capital social;raportul dintre capitalul subscris si cel varsat, precum siexistenta varsamintelor. Decide daca este cazul, asupra maririi sau micsorarii capitaluluisocial, in functie de rezultatele subscriptiei.Adunarea constitutiv examineaza si valideaza raportul de evaluare intocmit de experti.,discuta si aproba operatiunile incheiate de fondatori in contul societatii.O alta atributie a adunarii constitutive este numirea administratorilor si cenzorilor societatii.
3

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Misa Russu liked this
Alina Gîrbea liked this
Alina Gîrbea liked this
Ioan Cuncev liked this
Claudia Nicoleta Oprea liked this
Ursachi Lenutza liked this
Viviana Supuran liked this
Oana O Oana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->