Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
21 Punkter Om Barnuppfostran - Svenska

21 Punkter Om Barnuppfostran - Svenska

Ratings: (0)|Views: 2,422|Likes:
Published by Azizah Galvez
Från revertit.se , Råd angående hur du uppfostrar dina barn islamiskt insh'Allah
Från revertit.se , Råd angående hur du uppfostrar dina barn islamiskt insh'Allah

More info:

Published by: Azizah Galvez on Jun 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2014

pdf

text

original

 
 Från
”My Advice to the Women”
av Umm Abdillâh al-Waadi'yyah
 
 
www.revertit.blogg.se
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Att uppfostra barn är komplicerat; därför att de är i behov av tålamod och vägledning. Följaktligen,vissa barn har ett behov av mildhet, vänlighet, att inte höja sin röst mot dem och de skall intebehandlas med envishet.Andra barn är i behov av stränghet, men denna stränghet bör inte överskrida gränsen. Om dettaöverskrids, då kommer barnet att bli envist och motvillig emot hans föräldrars vägledning. Vi berAllâh att förse oss med bra skydd och omtanke eftersom det är ett enormt ansvar runt föräldrarnasnacke.Allâh, den Högste, säger,
TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle.
 
[Surah at-Tahreem 66:6]
Och i Saheehayn [Bukhari och
Muslim] från hadithen av ‟Abdullâh bin ‟Umar [radiyAllâhu ‟anhu] att
han sade,
Allâhs Sändebud [Sallallahu ‟aleihi wa Sallam] sade,
Var och en av er är en herde och är ansvarig [för sin flock]. Ledaren är en herde och han är ansvarig för sin flock. Mannen är herden i sin familj och han är ansvarig för sin flock. Kvinnan är herde över sin mans hem ochhon är ansvarig för sin flock. Tjänaren är herde över sin husbondes egendom och han är ansvarig för sin flock. Var och en av er är en herde och är ansvarig [för sin flock].
 
Det är absolut nödvändigt att föräldrarna samarbetar med att uppfostra deras barn. Om en förälderär slarvig med dens ansvar då kommer en sida att bli bristfällig, förutom i det som Allâh vill.***1. Barnet bör bli undervisat i enlighet med hans nivå och förståelse. Låt oss ta ett exempel pådetta. Till exempel i de första stadierna så lär du barnet om Allâh genom att peka uppåt mot himlenmed ditt finger.2. När du ger barnet mat, om det är lite bröd eller någonting liknande; dirigera honom att äta medhans högra hand.3. Om maten är för
varm, blås inte på det då. Profeten [Sallallahu ‟aleihi wa Sallam] förbjöd
oss attblåsa i behållare. Om barnet ser någon göra detta, då kommer du se att han är snabb på att antadet [uppförandet].
Likaså är det med allting. Och detta är bekräftat av Profetens [Sallallahu ‟aleihi wa Sallam]
uttalande,
”Alla är födda i tillståndet av Fitrah, men räldrarna gör honom [barnet]
till en Jude, Kristen, eller Magiker.
 
Och i Saheeh Muslim i hadithen från ‟
I
yaad bin Hummaar som sade, ”Allâhs Sändebud [Sallallahu‟aleihi wa Sallam]
sade,
”Allâh, den Högste, sade, ”Jag skapade mina tjänare Hunafaa‟ [på ren
Tawhîd], men djävulen upptog deras uppmärksamhet.
 
 
 
www.revertit.blogg.se
4. När barnet är ungefär 1 ½ år och om barnet vill äta eller dricka, lär honom då att säga,
”Bismillâh
.
Efter det så kommer det att bli normalt och barnet kommer själv att säga,
”Bismillâh
.
 5. När du ser att barnet är redo och kan förstå pelarna av Islam, Eemaan [tro] och pelarna av Ihsaan[perfektion i dyrkan] så kan du börja lära honom dem.Börja inte blint att lära honom vid en bestämd ålder, därför att skickligheten och intellektet hosbarn är olika.Pelarna av Islam är:
Ibn ‟Abbas [radiyAllâhu ‟anhu] sade, ”Allâhs Sändebud [Sallallahu ‟aleihi wa Sallam] sade,
”Islam är 
grundat på 5 [pelare]: Vittna om Laa ilâha ill-Allâh och Muhammed är Allâhs Sändebud, att förrätta bönen, att betala Zakaat, att fasta Ramadan, och att göra pilgrimsresan [Hajj] till
Huset [Ka‟bah i Makkah]
.
Återberättad av Bukhari och MuslimOch pelarna av Eeman [tro] är:
Abû Hurayrah [radiyAllâhu ‟anhu] sade att Allâhs Sändebud [Sallallahu ‟aleihi wa Sallam] sade,
”Eemaan [tro] är att tro på Allâh, ängl
arna, Böckerna, Sändebuden, och Domedagen.
Återberättad av Bukhari och Muslim. Muslim är unik med orden från hadith
en av ‟Umar bin al
-Khattab
[radiyAllâhu ‟anhu]. Och pelaren av Ihsaan [
perfektion i dyrkan] är,
 
”Det är att dyrka
 Allâh som om du ser Honom och om du inte är kapabel att [dyrka Allâh som om du] ser Allâh,så ser Han dig.
Återberättad i Bukhari och Muslim.6.
Lär honom reglerna för Wudoo‟ [tvagningen].
 7. När han äter från en behållare eller tallrik, säg då till honom att äta det som är närmast honom. I
Saheehayn [Bukhari och Muslim] från hadithen av ‟Umar bin Abee Salamah som sade,
”Jag åt och
mina händer rörde sig svepande
runt tallriken, så att Profeten [Sallallahu ‟aleihi wa Sallam]sade till mig, ”O unga pojke, säg i Allâhs namn [Bismillâh], ät med din högra han
d och ät detsom är närmast dig
.”
 
8. Gör honom van vid goda och bra [handlingar]. Börja träna honom att göra Salaah [bönen] när hannår sjuårsåldern.
Abû Daawood har sagt, “Det har blivit återberättat för oss av Mu‟mil bin Hishaam [al
-Yushkaree],att det har blivit
återberättat av Ismaa‟eel av Siwaar bin Abee
Hamzah och Abû Daawood sade atthan var Siwaar bin Daawood Abû Hamzah al-Miznee as-
Sayrafee, av ‟Amr bin Suhaib, av hans far, av
hans farfar som sade,
Allâhs Sändebud [Sallallahu ‟aleihi wa Sallam] sade,
”Beordra era barn att göra Salaah [bönen]
när de når sjuårsåldern. Slå dem gällandes det när de når tioårsåldern och separera derassängar 
.”
Hadithens kedja är hasan.
Mu‟mil bin Hishaam är pålitlig. Ismaa‟eel är ibn ‟Aliyyah och han är välkänd. Siwaar är trovärdig
men han har svagheter som det är uttryckt i at-Taqreeb. Hans hadither är Saalih för bevisen sålänge som de inte är ifrån hans misstag och resten utav männen [i kedjan] är välkända. Hadithen haren annan kedja från hadithen av Sabrah i Abû Daawood # 494.9. Separera barnens sängar när de når tioårsåldern, och hadithen som stödjer detta har nämntstidigare.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hadith Hadither liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->