Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PCI Express magistrala

PCI Express magistrala

Ratings: (0)|Views: 973|Likes:
Published by Zeljko PEkic

More info:

Published by: Zeljko PEkic on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/14/2010

pdf

text

original

 
PCI Express magistrala
PCI Express koristi brzu diferencijalnu vezu za prenos podataka, pri čemu sekomunikacija vrši po principu tačka-ka-tački. U nastavku ćemo sa nešto više detalja razmotritiosobine PCI Express magistrale.
Link - komunikacija po principu tačka-ka-tački
Fizička veza između dva PCI Express uređaja zove se
Link 
. Svaki link 
 
sastoji se od 1, 2,4, 8, 12, 16 ili 32 para provodnika za svaki smjer prenosa podataka (slika 2.14). Kao što je većrečeno, ovi signalni parovi zovu se trake (engl.
Lanes
). U zavisnosti od broja traka linkovi mogu biti tipa: x1, x2, x4, x8, x12, x16 i x32. Svaka traka za prenos podataka sastoji se od dvadiferencijalna para provodnika - po jedan par za svaki smjer. Drugim riječima, svaka traka sadrži4 provodne linije. Tako se, na primjer, link 
 
tipa x1 sastoji od jedne trake za podatke, tj. sadrži po jedan diferencijalni par za svaki smjer, što ukupno čini 4 signala. Link 
 
tipa x32 sadrži 32 trake za podatke, odnosno 32x4=128 signalnih linija. Broj linija za podatke isti je u oba smjera.
Slika 1: PCI Express
 Link 
 
Diferencijalni prenos
PCI Express magistrale koriste diferencijalni način prenosa podataka. Na slici 15 prikazan je primjer električnog signala na PCI Express magistrali. Logička 1 predstavlja se pozitivnom razlikom napona između D+ i D-. Logička 0 predstavlja se negativnom razlikomnapona između D+ i D-. Maksimalna vrijednost razlike napona između D+ i D- zove se vršnidiferencijalni napon (engl.
Differential Peak Voltage
 
-V
Diffp
na slici 15) i on se, na predajnojstrani, kreće u opsegu od 400 do 600 mV. To praktično znači da se maksimalna razlika napona pri slanju logičke jedinice nalazi u opsegu od 400 do 600 mV, dok se maksimalna (tačnijeminimalna) negativna razlika napona, pri slanju logičke nule, kreće u opsegu -400 do -600 mV.Diferencijalni napon od vrha-do-vrha (engl.
Differential Peak-to-Peak 
) predstavlja razlikulogičkih nivoa kojima se predstavlja logička jedinica i logička nula i on se, na osnovu prethodnog, kreće u intervalu od 800 mV do 1200 mV. Kao što se može uočiti, radi se o malimnaponima što omogućava veću brzinu prenosa. Kada se drajver nalazi u stanju visoke impedanse,nema razlike između napona na D+ i D-. Mogućnost predstavljanja trećeg stanja jeste još jedna prednost diferencijalnog načina prenosa.
Slika 2: Diferencijalni signal u PCI Express sistemima
Diferencijalna impedansa prijemnika je prilagođena karakterističnoj impedansi prenosnihlinija na ploči da bi se izbjegle refleksije.
Za međusobno povezivanje većeg broja uređaja koriste se komutatori
Sa obzirom da PCI Express koristi komunikaciju tipa tačka-ka-tački, povezivanje većeg broja uređaja ostvaruje se pomoću logičkog elementa koji se zove komutator (engl.
switch
).Komutator može biti zaseban element ili može biti integrisan u
Root Complex
 
uređaj(ekvivalent mostu
host-a
ili
North bridge-u
), čime se dobija višeportni
 Root Complex 
.
 
Paketni protokol
PCI Express umjesto ciklusa magistrale koji su tipični za PCI i PCI-X magistrale koristi pakete. Princip slanja i prijema paketa je sličan onom koji se koristi u računarskim mrežama.Postoje različiti tipovi paketa kao što su: zahtjevi za upis i čitanje memorije, upis i čitanjeulazno/izlaznih uređaja, zahtjevi za upis i čitanje konfiguracionog prostora, poruke i odgovori(engl.
completions
).
Propusnost i taktovanje
Kao što se može videti iz Tabele 3 agregatna propusnost koja se može postići sa PCIExpress magistralom je mnogo veća od propusnosti bilo koje druge PCI magistrale. PCI Express1.0 podržava brzinu prenosa od 2,5 Gbit/s u svakom smjeru. Pri tome se, ovaj takt ne prenosi kaozaseban signal, već se informacija o taktu prenosi zajedno sa podacima. Na prijemnoj strani taktse izdvaja iz primljenih podataka pomoću PLL petlje.
Adresni prostor
PCI Express podržava iste adresne prostore kao i PCI: memorijski, ulazno/izlazni ikonfiguracioni adresni prostor. Maksimalni konfiguracioni prostor za svaku funkciju proširen je16 puta, sa 256 B na 4 kB. Međutim, da bi ovaj, dodatni konfiguracioni prostor mogao da sekoristi potrebni su novi operativni sistemi, drajveri i korisnički programi. Postoji i novi adresni prostor koji je rezervisan za poruke. Porukama se u PCI Express arhitekturi prenose različitekomande za koje su se ranije koristile zasebne signalne linije, kao što su prekidi, informacije ogreškama, i informacije vezane za upravljanje potrošnjom. Porukama se prenose i neke drugeinformacije koje definišu sami proizvođači.
PCI Express transakcije
PCI Express podržava iste transakcije kao i PCI i PCI-X. To su:1.čitanje memorije,
2.
upis u memoriju,3.čitanje iz ulazno/izlaznih uređaja,
4.
upis u ulazno/izlazni uređaj,
5.
čitanje konfiguracionog prostora i
6.
upis u konfiguracioni prostor.Pored ovih, PCI Express podržava i novi tip transakcija, a to su
transakcije porukama
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->