Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raimond Queneau, Suntem Mereu Prea Buni Cu Femeile

Raimond Queneau, Suntem Mereu Prea Buni Cu Femeile

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by ionuionu100

More info:

Published by: ionuionu100 on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2010

pdf

text

original

 
 Raymond Queneau
 
Sîntem mereu prea bunicu femeile
 
Un roman irlandezde Sally Maraîn versiune francez
ă 
de Michel Presle
 
Traducere
ş
i prefa
ţă
 de Laszlo Alexandru
 
 QUENEAU, IMPREVIZIBILUL
 
“Le plus savant des mystificateurs,le plus gai des érudits.”
 (Jean d’Ormesson)Cartea pe care v
ă
preg
ă
ti
ţ
i s-o r 
ă
sfoi
ţ
i e un tipic roman de vacan
ţă
: aventuri,împu
ş
c
ă
turi, r 
ă
sturn
ă
ri de situa
ţ
ie, comic debordant, inconformism, sex. Dar nu numaiatît. Cu un fir epic concentrat, cu un ritm narativ alert, scriitura face slalom pe grani
ţ
adintre intertextualitate, frivolitate
ş
i vulgaritate – f 
ă
ă
a e
ş
ua definitiv în nici una dinrespectivele metehne.Publicat întîia dat
ă
în 1947,
On est toujours trop bon avec les femmes
o anun
ţ
a caautoare pe tîn
ă
ra irlandez
ă
Sally Mara, care primise o mîn
ă
de ajutor în “traducerea”francez
ă
de la un oarecare Michel Presle. Inutil de precizat c
ă
în spatele amîndurora seascundea Raymond Queneau. P
ă
c
ă
leala a fost gustat
ă
de cititori, a
ş
a c
ă
în 1950 ap
ă
rea adoua produc
ţ
ie din aceea
ş
i serie,
 Journal intime de Sally Mara
, iar în 1962 li se ad
ă
uga
Sally plus intime
, în forma
ţ
ie complet
ă
pentru a contura
Œuvres complètes de SallyMara
. Filmul turnat în 1971 dup
ă
 
Sîntem mereu prea buni cu femeile
venea s
ă
consacre
ă
ă
echivoc aceast
ă
masc
ă
vesel
ă
a lui Queneau.Literatura francez
ă
contemporan
ă
nu se confrunta aici cu unicul caz de mistificarea identit
ăţ
ii literare. Un alt scriitor care a excelat în domeniu a fost Romain Gary: cadiplomat recursese la pseudonimul Fosco Sinibaldi, cînd tip
ă
rise în 1958 romanul
 L’Homme à la colombe
, o satir 
ă
aspr 
ă
la adresa incapacit
ăţ
ii de ac
ţ
iune a O.N.U. Acela
ş
iGary preg
ă
tise o nou
ă
fars
ă
cu romanul “tradus” de Françoise Lovat,
Les Têtes deStéphanie
, semnat Shatan Bogat, ipotetic scriitor turc n
ă
scut în Statele Unite. În
ş
el
ă
toriava fi dus
ă
apoi la apogeu prin inventarea unei identit
ăţ
i paralele, Émile Ajar, care va scrieo serie întreag
ă
de c
ă
ţ
i:
Gros-Câlin, La vie devant soi, Pseudo, L’angoisse du roiSalomon
. “Al doilea” se r 
ă
fuie
ş
te cu “primul”: Ajar îl insult
ă
 
ş
i îl calomniaz
ă
îngrozitor  pe Gary. Miza nu e deloc neglijabil
ă
, întrucît
 La vie devant soi
, admirabil scris
ă
, prime
ş
teîn 1975 chiar Premiul Goncourt, cea mai important
ă
distinc
ţ
ie literar 
ă
francez
ă
,
ş
i se
 
vinde într-un milion de exemplare
*
. Adev
ă
rul se descoper 
ă
abia în 1980, o dat
ă
cusinuciderea lui Romain Gary.În schimb la Raymond Queneau (1903-1976) nu ne afl
ă
m cu adev
ă
rat, ca încel
ă
lalt caz de pseudonimie, în fa
ţ
a unei crize de identitate a scriitorului, pentru c
ă
tot cee tragic îi e str 
ă
in. Autorul lui
 Zazie în metrou
ridic
ă
la rang de regul
ă
joaca, persiflarea,ironia dezabuzat
ă
. Nu exist
ă
sector sau ungher al existen
ţ
ei umane care s
ă
nu poat
ă
fi luat peste picior. Realitatea e relativ
ă
, depinde doar din ce punct de vedere o examin
ă
m.Angajarea patetic
ă
în adev
ă
ruri absolute e de prost gust. Moralizarea publicului e plicticoas
ă
. Confruntat cu tragedia condi
ţ
iei umane, un scriitor ca Albert Camus serevolt
ă
. Un autor ca Raymond Queneau ia universul în zeflemea. Exist
ă
cai de ras
ă
ce sar  peste obstacole înalte, tot a
ş
a cum exist
ă
 
ş
i jochei ce ocolesc obstacolele, pentru a leexamina
ş
i a le descrie.Cu acest principiu la temelie, opera quenian
ă
e extrem de bogat
ă
 
ş
i surprinz
ă
toare,exprimîndu-se în poezie (
Si tu t’imagines
;
Courir les rues
;
 Battre la campagne
;
 Fendreles flots
), în proz
ă
(
 Le Chiendent 
;
Gueule de pierre
;
 Pierrot mon ami
;
 Les Enfants dulimon
;
 Les Fleurs bleues
;
 Le Vol d’Icare
), în eseistic
ă
 
ş
i publicistic
ă
(
 Bâtons, chiffres et lettres
;
Voyage en Grèce
), precum
ş
i în diverse scrieri experimentale: un… romanautobiografic-psihanalitic în versuri (
Chêne et chien
), o… poezie inter 
ş
anjabil
ă
la infinit(
Cent mille milliards de poèmes
), o… povestire din autobuz, redat
ă
în 99 de moduridiferite (
 Exercises de style
) etc. Autorul î
ş
i cî
ş
tig
ă
deplina consacrare în ochii publiculuio dat
ă
cu apari
ţ
ia romanului
 Zazie dans le métro
(1959), în care urm
ă
re
ş
te deambula
ţ
iaimpertinent
ă
a unei feti
ş
cane curioase prin Parisul turnului Eiffel, al precupe
ţ
elor 
ş
i papugiilor de periferie, al bombelor de noapte pentru homosexuali etc. Astfel are pu
ş
toaica prilejul s
ă
vad
ă
multe
ş
i de toate, cu excep
ţ
ia rîvnitului metrou care r 
ă
mînevisul ei neîmplinit (posibil
ă
alegorie despre cît pot fi de banale lucrurile extraordinare
ş
iviceversa).Dar Queneau r 
ă
mîne, înainte de toate, scriitorul care dispre
ţ
uie
ş
te orice form
ă
detotalitarism
ş
i autoritate, de îngr 
ă
dire a liberei op
ţ
iuni privind existen
ţ
a proprie. De aceeascrierile lui au ajuns doar întîmpl
ă
tor sub ochii cititorului român înainte de 1989. Abia
*
În limba român
ă
vezi Romain Gary,
 Ai toat 
ă 
via
 ţ 
a înainte
, traducere, cuvînt înainte
ş
i note de LaszloAlexandru, Buc., Ed. Univers, Col. Corso, 1993.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->