Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doracaku Etika Ligjore Kosove 2008 Shqip

Doracaku Etika Ligjore Kosove 2008 Shqip

Ratings: (0)|Views: 647 |Likes:
Published by Shefqet Aruqi

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Shefqet Aruqi on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
 
 
 ABA Iniciativa për Sundimin e LigjitDoracaku i Etikës Ligjore
2
Profesorët dhe Asistentët e JuridikutFakulteti JuridikUniversiteti i PrishtinësPrishtinë, KosovëPrill 2008Re:
Doracaku i Etikës Ligjore & Përgjegjësisë Profesionale
 
I nderuari Rektor, Dekan dhe Profesorë,Në emer të Odës së Avokatëve Amerikan, Iniciativës të Sundimit të Ligjit (ABA) në Kosovë, jam i kënaqur t’ua prezentojë Doracakun e Etikës Ligjore dhe Përgjegjësisë Profesionale tëzhvilluar nga grupi punues i ekspertëve ligjorë në Kosovë.
Doracaku 
i bashkangjitur dhe puna jonë e vazhdueshme me fakultetin juridik për të zhvilluar një planprogram bashkëkohorë, është pjesë e përpjekjeve tona të vazhdueshme për tëpërmirsuar arsimin ligjor në Kosovë, duke përfshirë prezentimin e Klinikave Penale dheCivile, kurset e Metodologjisë Ligjore dhe Avokaturës Gjyqësore dhe klinikës ligjore meklient të vërtetë.Ne besojmë që përfshirja e kursit të etikës ligjore dhe përgjegjësisë profesionale do takompletojë ndihmën gjithëpërfshirëse në teorin ligjore, kurset thelbësore dhe kurset eklinikës ligjore. Duke e furnizuar fakultetin me nivel të lartë të etikës dhe vetëdijësimit nëpërputhshmëri me kodet e etikës dhe nderit, ju do të jeni më mirë të përgatitur për tandihmuar universitetin të bëjë tranzicionin për tu përshtatur me Procesin e Bolonjës nëFushën e Arsimit të Lartë Evropian. Studentët e Juridikut do të jenë më mirë të përgatitur për të sjellë shkallë të lartë të integritetit të etikës dhe për t’iu përshtatur dhe promovuar kodetrelevante të sjelljes profesionale dhe etikës.
Doracaku 
ka për qëllim të përdoret fillimisht nga profesorët e fakultetit juridik, nga studentetdhe ekspertët e angazhuar në Klinikat Ligjore. Gjatë kohës, ne presim ti përdorim këtomateriale për të zhvilluar një kurs plotësisht të kredituar dhe obligativ për Etikën Ligjore dhePërgjegjësinë Profesionale.
 
Ne shpresojmë që Kodi i Sjelljes do të zgjërohet për të përfshirëtë gjithë studentët e fakultetit juridik si dhe profesorët.
Doracaku 
përmban: Një Shqyrtim të Etikës në Profesionet Ligjore
; Dilemat Etike HipotetikeLigjore
; dhe një Rast të Gjykimit Simulues që Përshinë Etikën Ligjore dhe Dilemat Etike.Doracaku gjithashtu përmban kodet më të reja të sjelljes që janë në efekt nga Oda eAvokatëve të Kosovës; Kodet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Gjykatësit dhe Prokurorët;dhe draft Kodin e Sjelljes dhe të Etikës të Komisionit Kosovar për Ndihmë Ligjore.Përfundimisht, Doracaku përfshin draftin punues të Kodit të Sjelljes për Klinikat Ligjore tëUniversitetit të Prishtinës për tu përdorur nga studentët, profesorët dhe ekspertët eangazhuar në kurset klinike.Jemi të kënaqur të bashkëpunojme me ju, dhe mirëpresim punën e përbashkët në tëardhmën. Nëse mund të përgjigjemi në ndonjë pyetje apo koment, ju lutem mos hezitoni tëna kontaktoni.Sinqerisht,David Sip, Drejtor,ABA Iniciativa e Sundimit të Ligjit – Kosovë
 
 ABA Iniciativa për Sundimin e LigjitDoracaku i Etikës Ligjore
3
MIRËNJOHJE
Grupit Punues të përfaqësuesve të Universitetit të Prishtinës dhe Shoqatës sëAvokatëve Amerikane Iniciativa për Sundimin e Ligjit (ABA/ ROLI), të cilët e zhvilluankëtë udhëzues për të krijuar një baze trajnimi dhe leximi për Fakultetin Juridik tëUniversitetit të Prishtinës. Udhëzuesi është i paraparë për pjesemarrësit në mësiminklinik, stafin, mbikqyrësit dhe eskperët e mësimit klinik.Falenderim të veqantë për Eric Sutton, Fakulteti Juridik i Universiteti të Pitsburgututpër hulumtimin dhe përmbliedhjen e materialit.
  ABA/ROLI Kosovë 2007 
 
Legal Ethics & Professional Responsibility Handbook for Legal Clinics,Courses and Seminars (Albanian version)
10 Digit ISBN Number:
1-60442-081-2
13 Digit ISBN Number:
978-1-60442-081-4
Copytight © 2008 by the American Bar Association Rule of Law IniciativePashko Vasa 7, Prishtina 10000, Kosova

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cuku111 liked this
Nick Ventura liked this
Nick Ventura liked this
Anthraksi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->