Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BG Кръстника - Истинската история на Маджо

BG Кръстника - Истинската история на Маджо

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:

More info:

Published by: Дмитрий Байчевич on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

 
 
ПРОЛОГ
Ноември
2006
г
.
Мотаех се у нас
,
когато Иван Йорданов ототдел
Престъпления към личността
"
в СДВР ми сеобади задъхан
:-
Кажи откъде да мина да те взема
?
Много еважно
!-
Пак от същото място
.-
Тогава тръгвам натам
.
Ти кога ще дойдеш
?-
И аз тръгвам
-
затворих му аз
.
Пристигнах пръв пред зала
Универсиада
".
Видях как Иван паркира бялата
Нива
"
с тъмнистъкла и се запъти към входа на сладкарницата
.
Подсвирнах му леко
.
Той се обърна рязко
,
завихзад блока и го изчаках
.
Беше запъхтян и пре
-
напрегнат и едва успя да изрече
:-
Снощи е пристигнал
.
Тука е
...
Сутринтавидях в компютъра информацията
,
че е преминалграницата
.-
Кой
?
-
Младен
,
как кой
!
Значи утре със сигурностще се яви на делото
.-
Ти сигурен ли си
,
че наистина е пристигнал
?-
Да бе
,
ако трябва да идем в управлението
,
ще ти покажа в компютъра
.
Шефът ни чака там
,
а ипрокурорът е готов
.
Само кажи и действаме
!-
Знаеш
,
че съм обещал и ще действаме
.
Неме е страх
.
Искам само да се уверя
,
че не мевъртите
.-
Добре
,
какво да направя
? -
разпери ръце
Иван
.
-
Обади се на Ивайло Спиридонов
.
Искам даго чуя лично от неговите уста
.
Иван веднага го набра
:-
Шефе
,
Жоро иска да те пита нещо
-
подадеми телефона си
.-
Кво бе
,
Жоро
-
попита изнервен
. -
Налидействаме
?-
Да
,
само че искам да го чуя от теб
,
даличовекът наистина е тук 
.-
Е
,
как да не е
...
Ако искаш
,
Иван ще те вкарав Управлението и ще ти покаже в нашия компютър
.-
Не е нужно
!
Вие може да вкарате всякакваинформация
.
Искам само думата ти
.-
Имаш я
.
Каква сметка имам да те лъжа
?-
Добре
.
Тръгвам с Иван да вършим работа
.-
Не се притеснявай
-
успокои ме Спиридонов
.-
Няма да те подведем
!
-
Обаждай се на прокурора
-
казах на Иван
.
-
Той се беше притеснил толкова
,
че не можада извади номера от указателя на телефона
.
Ръцете му трепереха
.
Накрая измъкнавизитката му от колата и набра номера
.-
Чавдаре
,
аз съм с човека
.
Откъде да тевземем
?
Ти докладва ли на Кокинов
?...
Добре
,
идваме
!
Жоре
-
обърна се към мен
, -
това есъщият този Чавдар
,
с когото те срещнахме вчера
.
Ще ходим да го вземем и няма да влизаме вПрокуратурата
.
Никой не трябва да ни вижда
.
Качихме се в служебната
Нива
"
и потеглихмекъм Прокуратурата
.* * *
С Иван Йорданов се запознах преди окологодина
.
Бях станал шеф на охраната на ЖороПехливанов
.
Смятахме да правим общ бизнес и да
 
използваме обща охрана
,
за по-малко разходи
.
Затова и по цял ден се возехме заедно
.
Но заохраната се бяхме разбрали
,
че отговарям аз
.
Един ден Пехливанов ми каза
,
че имал среща въвфитнеса на Японския
,
и ме помоли да дойда с него
.
Не искаше да вкарва охранители вътре
.
Седнах наедна от масите в кафенето
,
а той влезе в залата
.
Появи се след минути
,
говорейки с млад мъж
,
остриган нула номер
.
Пехливанов бе с гръб към мен
,
а другиятпостоянно ме наблюдаваше
.
Сетих се
,
че това естарият ми познайник Кирил Димов
.
Пехливановговори с него не повече от десетина минути
,
следкоето тръгнахме
.-
Това не беше ли онзи
,
дето навремето меразпитва за Велизар
? -
подхвърлих вяло
,
качвайкисе в джипа
.-
И той те разпозна
-
усмихна се напрегнатоПехливанов и зави наляво в една глуха уличка
. -
Даслезем да си кажем няколко приказки
.
Ще бъдаоткровен
-
започна той
. -
Този Димов ми е доказал
,
че ми мисли доброто
.
Още като ми се обади вчера
,
каза да те взема с мен
.
Сега ми обясни
,
чеминалата седмица при тях дошъл някакъв човек 
,
който преди време си наел да ме убие
.
Казвал сеРадослав
.
Утре ме викат в Управлението
,
За да микажат повече подробности
-
замълча За миг
. -
Познаваш ли такъв човек 
? -
не изчака да отговоря
.-
И да си го мислил преди време
,
няма да ти серазсърдя
.
Знаеш какви метаморфози претърпяхаотношенията ни
.
Човек в един момент си мислиедно
,
в друг друго
.
Така е в нашия свят
-
въздъхнатой
. -
Така че
,
каквото и да е
,
ще те разбера
,
просто искам да знам истината
.
-
Познавам го
,
разбира се
.
Докато беше живБай Миле
,
ме помоли да го взема като охрана
.
Каза
,
че при него нямало място
,
а бил верен човек 
.
Можел да потрябва
.
И без това се нуждаех от хора
.
Нали бях започнал да правя верига от аптеки
.
Тозисъщият Радослав е от Разград
.
Каза ми
,
че сепознава с дилърите
,
които вземат лекарства на по
-
тънки цени от завода в града
.
Дадох му десетинахиляди лева и списък 
,
за да направим еднопървоначално зареждане
.
Той изчезна
,
а по товавреме умря и Бай Миле
.
Нямах идея как да гонамеря
,
в крайна сметка открих адреса на жена мув Поморие
.
Оказа се
,
че била бивша проститутка
,
регистрирана за грабеж на влак 
.
И родителите на жена му не знаеха къде са
.
Няколко дни по-късносе свърза с мен
,
видяхме се и ми разказа
,
чеполицията го задържала някъде при Богров скалашник в багажника
.
Разрева се и ме молеше замилост
.
Обясни ми
,
че Бай Миле го пратил при менс поръчката
,
да те застреля теб
...-
Аха
-
въздъхна Пехливанов
. -
Значи
,
Милчое знаел
,
че по онова време се срещахме често
?-
Радослав ми разказа
,
че не е имал никаквонамерение да стреля по теб
.
Запознал се с БайМиле покрай някакъв колега
.
Самият той бешебивш полицай
.
Бай Миле просто му дал калашника
,
без никакво капаро
.
Радослав го беше закъсал якои затова призна
,
че като е взел десетте хиляди отмен
,
не издържал
.
Купил един
Опел Вектра
",
изнесли се с жена си към морето
,
но случайно гизаловили
.
Твърдеше
,
че е изхарчил остатъка отпарите по адвокати
.
Получил условна тригодишнаприсъда с петгодишен изпитателен срок 
.
Подписами записна заповед за парите
,
но така и не можада ми ги върне в уговорения срок 
.
Не мога дапроумея защо ме топи в момента
.
Цялата история
 
е смешна
,
защото съм го осъдил по тази записназаповед
.
Имам решение от съда
.
Единственото миобяснение е
,
че Маджо отнякъде го е набарал и муе платил
.
Явно иска да направи интрига между нас
,
за да се избием
.-
Има голяма логика в това
потри брадата сиПехливанов
.-
Ние сме големи хора
продължих аз
.
Преживяхме заедно какво ли не
.
Но сега типредлагам да се разделим веднага
 
и всеки даобмисли нещата сам за себе си
.
Ясно е
,
че вмомента каквото и да се убеждаваме
,
червеят насъмнението се е загнездил и у двама ни
.-
Прав си
! –
стисна ми ръката Пехливанов
.-
Това е най
разумният вариант
.
Разделихме се и се замислих
.
Бях почти сигурен
,
че това е инсценировка на Маджо
.
С него не себяхме виждали близо пет месеца
,
след повече отчетиригодишното му настояване да убиеПехливанов
.
Накрая разказах на Жоро
.
Не зарадиприятелството
,
просто в нашите среди имаше самоинтереси
.
Понякога заради тях се налагаше даработиш години наред с някого
,
който те бепоръчал
.
А поръчки се даваха и отменяха
.
Затова сПехливанов изградихме следния план
.
Той щешеда се скрие за две седмици в имението си наЩъркелово гнездо
.
След което аз щях да кажа наМаджо
,
че на тайна среща съм го застрелял и съмзахвърлили тялото в дълбок язовир
.
Офертата наМаджо за Пехливанов беше стигнала
300 000
хиляди евро
.
Беше обещал да я плати до няколкочаса след смъртта му
.
Задействахме плана раносутринта
.
Пехливанов излезе от дома си безохрана
,
но въоръжен
.
Киро малкия от Благоевградго чакаше в съседна пряка с бронирания си джип
.
Знаехме
,
че Маджо има достъп до разпечатките нателефоните и бяхме сигурни
,
че ги проверявавнимателно
.
Затова го набрах и го попитах далиидва
.-
Идвам
кратко ми отговори
.
С Киро Малкиябяхме карали по посока Монтана
,
къдетоПехливанов бе откачил батерията на телефона си
.
Искахме
,
ако се засича телефона
,
да отчитаМонтана като последната клетка
.
Имахме новиапарати с ваучери
,
по които щяхме да си говорим
.
След това Киро закарал Пехливанов в имениетому
.
Изчаках Пехливанов да ми звънне
,
че всичко енаред
.
И набрах Сашо Стуканьов
.-
Обади се на човека много спешно
.
Кажи му
,
чесъм приключил сделката
!
Стуканьов не закъсня и след малко звънна
.-
Защо още нищо не се е случило
,
пита човекът
?-
Няма и да се чуе
.
Нещата са като при МетоИлиянски
по същия начин предишния път беизчезнал Мето Илиянски
.
Кажи му
,
че си искампарите спешно
.
Започна се едно взаимно звънене
.-
Каква ни е гаранцията
,
че е мъртъв и няма да севърне след една година
? –
питаше Маджо
.
Разсмях се
,
защото ако Маджо платеше
,
ощесъщата вечер Жоро щеше да се върне и данаправим голям купон
.
В плана бе посветен иДимата
(
Руснака
),
който имаше за задача да огласикак е бил изигран Маджо
.
От доста време насамДимата се забавляваше с Маджо
.
Беше монтирал вдвора на къщата си метален прът с камера
,
коятоследеше какво става в двора на Маджо
.
На третияден Младен не издържал и му звъннал
.
Поканил
го
да си поговорят
.-
Идвам сам
-
разперил ръце
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->