Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nursing - Studiu Caz Clinic

Nursing - Studiu Caz Clinic

Ratings: (0)|Views: 173 |Likes:
Published by carmen

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: carmen on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
NURSING – STUDIU CAZ CLINIC„Nursingul este diagnosticul si tratamentul raspunsului uman la problemele actuale saupotentiale de sanatate”CAPITOLUL I.PROCESUL DE NURSINGNotiuni introductive.Procesul de nursing
este rezolvarea problemei pe baza unui plan – cadru de acordare aingrijirilor atat pacientului, cat si familiilor, grupurilor sau comunitatii. Este un proces organizat si planificat, o metoda rationala de planificare si promovare a interventiilor individualizate in scopulobtinerii unei mai bune stari de sanatate.Procesul de nursing este:
Un mod de a gandi ca nursa
Modalitate dea corela activitatile ce conduc la ingrijiri competente de nursing
Un ciclu dinamic
Orientare stiintifica de abordare a problemei de ingrijire
Etapele procesului de nursing:
1.Culegerea datelor – Aprecierea. Cuprinde:
colectarea datelor 
validarea datelor 
organizarea datelor 
stabilirea profilului de sanatate2.Stabilirea problemei pentru formularea diagnosticului de nursing
analiza si interpretarea datelor 
identificarea problemelor 
enuntul diagnosticului de nursing3.Planificarea ingrijirilor 
stabilirea prioritatilor 
stabilirea obiectivelor 
alegerea strategiilor 4.Implementarea.Cuprinde:
culegerea de date noi
efectuarea interventiilor 5.Evaluarea
stabilirea criteriilor de evaluare
evaluarea atingerilor obiectivelor 1
 
identificarea factorilor care afecteaza atingerea obiectivelor 
Procesul de nursing are următoarele avantaje , beneficii pentru:
- cel care ofera asistenta medicala (asistentul medical):
 permite luarea deciziilor 
evidentiaza legalitatea actiunilor 
creste profesionalismul
creste responsabilitatea, competenta
 posibilitatea de a cistiga incredere
da satisfactie muncii- cel care primeste ingrijiri (pacientul):
 participarea pacientului la propria ingrijire si sa se preocupe de obtinerea uneimai bune stari de sanatate
 beneficiaza de ingrijiri de calitate in functie de nevoi
continuitate in ingrijiri2
 
CAPITOLUL II.CALITATILE VIETI IN MEDICINA
Calitatea vieţii este dată de percepţiile indivizilor asupra situaţilor lor sociale, în contextulsistemelor de valori culturale în care trăiesc şi în dependenţă de propriile trebuinţe, standarde şiaspiraţii (OMS, 1998). Mai specific, prin calitatea vieţii în medicina se înţelege bunăstarea fizică, psihică şi socială, precum şi capacitatea pacienţilor de a-şi îndeplini sarcinile obişnuite, în existenţalor cotidiană. O definiţie utilitaristă este propusă de Revicki & Kaplan (1993): calitatea vieţii reflectă preferinţele pentru anumite stări ale sănătăţii ce permit ameliorări ale morbidităţii şi mortalităţii. Estevorba de următoarele dimensiuni ale calităţii vieţii:
Bunăstarea emoţionala
 
sau psihică, ilustrată prin indicatori precum: fericirea, mulţumirea desine, sentimentul identităţii personale, evitarea stresului excesiv, stima de sine (
 self-esteem
), bogăţiavieţii spirituale, sentimentul de siguranţă.
Relaţiile interpersonale
, ilustrate prin indicatori precum: a te bucura de intimitate, afecţiune, prieteni şi prietenii, contacte sociale, suport social.
Bunăstarea materiala
, ilustrată prin indicatori precum: proprietate, siguranţa locului demuncă, venituri adecvate, hrană potrivită, loc de muncă, posesie de bunuri (mobile – imobile),locuinţe, status social.
Afirmarea personala
, care însemnă: competenţă profesională, promovare profesională,activităţi intelectuale captivante, abilităţi/deprinderi profesionale solide, împlinire profesională,niveluri de educaţie adecvat profesiei.
Bunăstarea fizica
, concretizaîn tate, mobilitate fizică, alimentaţie adecva,disponibilitatea timpului liber, asigurarea asistenţei medicale de bună calitate, asigurări de sănătate,activităţi preferate interesante în timpul liber, formă fizică optimă sau fitness, concretizată în cei patru S, Strenght – forţă fizică, Stamina – vigoare sau rezistenţă fizică, Suppleness – supleţe fizică şiSkills – îndemânare sau abilitate fizica.
Independenta
, care însemnă autonomie în viaţă, posibilitatea de a face alegeri personale,capacitatea de a lua decizii, autocontrolul personal, prezenţa unor valori şi scopuri clar definite, auto-conducerea în viaţă.
Integrarea sociala
, care se referă la prezenţa unui status şi rol social, acceptarea în diferitegrupuri sociale, accesibilitatea suportului social, climat de muncă stimulativ, participarea la activităţicomunitare, activitatea în organizaţii ne guvernamentale, apartenenţa la o comunitatea spiritual-religioasă.
Asigurarea drepturilor fundamentale ale omului
, cum sunt: dreptul la vot, dreptul la proprietate, la intimitate, accesul la învăţătură şi cultură, dreptul la un proces rapid şi echitabil etc. Încontextul activităţii din domeniul medical, se impune găsirea unor criterii operaţionale pentrumăsurarea calităţii vieţii pacienţilor.Printre modelele existente, se pot aminti: modulul celor 14 nevoi fundamentale ale pacientului, sistematizate de Virginia Henderson (Henderson, 1996, 1977) şi cele12 activităţicotidiene Roper Nancy (1990) esenţiale pentru un pacient (menţinerea unui mediu de viaţă sigur şisănătos, comunicarea cu semenii, respiraţia, hrana şi băutura / satisfacerea minimului de hrană şi apă,eliminarea excreţiilor, imbrăcarea şi curăţenia corporală, controlul temperaturii corporale,mobilitatea corporală, munca şi jocul, exprimarea sexualităţii, somnul, moartea/decesul).3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Oana Enica liked this
myalaura liked this
krauszlajos liked this
yogy yogy liked this
gaguta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->