Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
247Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
topografie

topografie

Ratings:
(0)
|Views: 15,671|Likes:
Published by Camikaz Chdr

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Camikaz Chdr on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DE
Ş
TIIN
Ţ
E AGRICOLE
Ş
IMEDICIN
Ă
VETERINAR 
Ă
 
ION IONESCU DE LA BRAD
IA
Ş
IFACULTATEA DE AGRICULTUR 
Ă
 SPECIALIZAREA M. D. R. I. E. A.
VALERIU MOCA
TOPOGRAFIE
Ş
I CADASTRU
ÎNV
ĂŢĂ
MÂNT LA DISTAN
ŢĂ
 
2002
 
 2
 FACULTATEA DE AGRICULTUR 
Ă
 SPECIALIZAREA M. D. R. I. E. A.
Prof. univ. dr. ing.
VALERIU MOCA
TOPOGRAFIE
Ş
I CADASTRU
ÎNV
ĂŢĂ
MÂNT LA DISTAN
ŢĂ
 
2002
PREFA
Ţ
Ã
 
 3 În vederea introducerii lucrãrilor de cadastru
ş
i de publicitate imobiliarã, se pune atât problema utilizãrii
fondului geodezic
ş
i cartografic existent
, cât
ş
i arealizãrii
unei re
ţ
ele geodezice na
ţ
ionale
, pe care sã se sprijine noile mãsurãtoritopo-cadastrale necesare unei cartografieri exacte
ş
i precise a fondului funciar.În acest context, autorul,
ş
i-a propus, sã ofere prin structura
ş
i con
ţ
inutulcursului de
TOPOGRAFIE
Ş
I CADASTRU
, o serie de no
ţ
iuni teoretice
ş
i practice asupra metodelor 
ş
i tehnologiilor folosite în procesul de mãsurare, prelucrare
ş
i realizare a bazei de date topo-cadastrale.
În
prima parte a manualului
, care include primele patru capitole setrateazã urmãtoarele aspecte:
În capitolul
NO
Ţ
IUNI FUNDAMENTALE
, se prezintã: obiectul
ş
iscopul mãsurãtorilor terestre; rolul
ş
i importan
ţ
a lucrãrilor topografice; unitã
ţ
i demãsurã; elemente topografice ale terenului; calcule topografice de bazã; hãr 
ţ
i
ş
i planuri; scãri topografice numerice
ş
i grafice; no
ţ
iuni generale asupramãsurãtorilor 
ş
i erorilor în topografie.
În capitolul
PLANIMETRIE
, se trateazã: studiul aparatelor,instrumentelor 
ş
i metodelor folosite pentru determinarea pozi
ţ
iei în plan a
 punctelor caracteristice ale detaliilor topografice de pe suprafa
ţ
a terestrã. Se expun principalele mijloace de marcare
ş
i semnalizare a punctelor, instrumente
ş
i metodede mãsurare a unghiurilor {i a distan]elor, re]ele planimetrice de sprijin, re]ele desprijin {i de ridicare a detaliilor planimetrice, întocmirea {i redactarea planurilor topografice {i calculul suprafe]elor prin metode numerice.
În capitolul de
NIVELMENT
sau de
ALTIMETRIE
, se eviden]iazã:no]iunile de bazã ale nivelmentului; tipuri de nivelment; re]ele de sprijin pentrunivelment {i metoda nivelmentului geometric. Se definesc metodele dedeterminare ale diferen]elor de nivel {i, respectiv, a cotelor absolute ale punctelor caracteristice de pe suprafa]a topograficã, fa]ã de o suprafa]ã de referin]ã, învederea reprezentãrii reliefului terenului pe hãr]i {i planuri topografice.
În capitolul
TAHIMETRIE
, care se ocupã cu studiul instrumentelor {imetodelor de determinare simultanã a pozi]iei planimetrice {i nivelitice a punctelor caracteristice ale suprafe]ei topografice, se face o scurtã prezentare atahimetrelor clasice cu fire stadimetrice, a tahimetrelor autoreductoare {i atahimetrelor electronice denumite {i sta]ii totale de mãsurare.
În
partea a doua a manualului
, care cuprinde douã capitole s-a realizat osintezã a cerin]elor actuale referitoare la efectuarea lucrãrilor de cadastru înRomânia, ce decurg din Legea nr. 7 / 1996 a Cadastrului general {i a publicitã]iiimobiliare.
În capitolul
NO[IUNI GENERALE DE CADASTRU
, se trateazã într-osuccesiune logicã: resursele funciare actuale ale României; scopul {i obiectulcadastrului general; evolu]ia lucrãrilor de cadastru pe teritoriul României; func]iilecadastrului general
ş
i de specialitate; clasificarea fondului funciar; categoriiile defolosin]ã ale terenurilor {i principalele sisteme de cadastru de specialitate.
În capitolul de
CADASTRU TEHNIC GENERAL
, se prezintã etapelede introducere a lucrãrilor de cadastru general, pe teritorii administrative,

Activity (247)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Spafiu Lucian liked this
Gaspar Petru liked this
pixel_crede_ca liked this
Jbanca Valentin liked this
Culidiuc Adi liked this
Anne Thompson liked this
Ovidiu Cîmpan liked this
Ovidiu Cîmpan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->