Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid de Mediu Carte

Ghid de Mediu Carte

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,097|Likes:
Published by gabrian1954

More info:

Published by: gabrian1954 on Jul 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
Dr.ing.Cornel FLOREA GABRIAN
MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎNSOCIETĂ
Ţ
ILE COMERCIALE OPROVOCARE ÎN PROCESUL DEINTEGRARE EUROPEANĂ
BUCUREȘTI-2008
 
Prefata
România ca ară membră a Uniunii Europene are obliga
ț ț
ia de a implementa prevederileacquis-ului comunitar în scopul protejarii mediului în întregul său. Prin transpunereaacestor prevederi în legislaia naională se asigură condiiile necesare uniformizării
ț ț ț
 legislaiei din domeniul proteciei mediului la nivel european, singura particularitate
ț ț
 pentru statul membru rămânând modul de implementare a acesteia, i atingerea
ș
 ţintelor din programele elaborate la acest nivel.De asemenea, transpunerea în legislaia naţională a acquis-ului comunitar de mediu
ț
 asigură i implementarea lui la nivelul fiecărui stat membru conferindu-le acestora
ș
 şanse egale de dezvoltare durabilă .Scopul acestei i este de a fi un instrument pentru cunoterea prevederilor legislaţiei de mediu , la ea fiind ataşat un CD cu prevederile legislaţiei naţionale demediu la nivelul lunii mai 2007, şi astfel să se poata acţiona pentru implementarea şirespectarea acesteia.Cartea are drept grup ţintă societăile comerciale , dar nu înseamnă că ea nu poate fi
ț
 folosită şi de alţi utilizatori precum: administraia publică centrală şi locală, agricultura şi
ț
 societatea civilă.Cartea a fost concepută ca un ghid de protecţia mediului pentru societăţile comercialeşi este structurată pe 11capitole, a căror succesiune este următoarea:Capitolul 1.Introducere - în care se face o prezentare a conceptului nou privindrelevanţă proiectării pentru dezvoltarea durabilă. În Capitolul 2.- Principalele tendinţe şi perspective ale evoluţiei la nivel comunitar apoliticii de mediu – în care se face o scurtă prezentare a instituţiilor europene şi apoliticii şi strategiilor la nivel de Uniune Europeană, precum şi a planurilor de acţiune înacest domeniu.Capitolul 3. - Calitatea aerului - prezintă modul de abordare a problematicii în domeniuprecum şi cerinţele legale privind protecţia calităţii aerului ambiental.Capitolul 4 . - Calitatea apei - face referiri la sursele de poluare, efectele acestoraasupra mediului şi sănătăţii populaţiei şi mijloacele de protecţie a resursei naturale.Capitolul 5 - Managementului deşeurilor solide cuprinde principiile utilizate în acestdomeniu, referiri la deşeurile periculoase şi modul de identificare a acestora, precum şimijloace de eliminare a acestora. În Capitolul 7.- Controlul poluării în care se face o prezentare a cerinelor privind
ț
 implementarea şi a sistemului de raportare conform prevederilor Directivei privindprevenirea şi controlul integrat al poluării.Capitolul 8. - Sistemul de Management de Mediu- face o prezentare a paşilor necesariimplementării acestuia.Capitolul 9. Evaluarea impactului de mediu -prezintă pe scurt procedura în acestdomeniu.Capitolul 10.- Managementul Riscului de Mediu -se face o prezentare a sistemului şi amodului de implementare.
 
CAPITOLUL 11. -Programul de Monitorizare a factorilor de mediu - prezintă metodelede măsurare, sistemul de control al calităţii şi raportarea în domeniu.CD-ul ataşat cărţii este structurat în două volume şi anume: În Volumul 1 este prezentată legislaţia aferentă capitolelor: legislaţie orizontală şireglemenri; protecţia atmosferei; controlul poluării şi managementul riscului;conservarea naturii, biosecuritate şi managementul deşeurilor.Volumul 2 cuprinde legislia pentru capitolele privind: substaele chimice şimanagementul apelor.Fiecare capitol al celor două volume este structurat în acelaşi fel şi anume prezintălegile şi Convenţiile internaţionale la care România este parte şi care reglementeazădomeniul. Apoi sunt prezentate actele subsecvente acestora şi anume Hotărârile deGuvern şi Ordine de ministru.Acest Ghid ar trebui să fie pe masa tuturor celor implicaţi în activitatea de mediu, fiindun instrument util şi necesar pentru desfăurarea activităţii de zi cu zi în domeniu atât
ș
 de complex al protecţie mediului în întregul său.
Dr.ing. Cornel FLOREA GABRIAN

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andra Matei liked this
Violeta Mihalache liked this
Stan Luisiana liked this
Miclaus Delia liked this
Guzun Laura-Francesca liked this
d280299 liked this
Iulian liked this
dormicro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->