Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Martin Heidegger - Misljenje i Pevanje

Martin Heidegger - Misljenje i Pevanje

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by Jelena Jovanović

More info:

Published by: Jelena Jovanović on Jul 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2010

pdf

text

original

 
BIBLIOTEKA 
SAZVEŽĐA 
79
UREDNIK 
MILOŠ STAMBOLIĆ
MARTIN HAJDEGER 
MIŠLJENJE
I PEVANJE
IZABRAO I PREVEO
BOŽIDAR ZEC
NOLIT • BEOGRAD
1982
from Dario to filozofija.net forum
 
PREVLADAVANJE METAFIZIKE
I
Šta znači »prevladavanje metafizike«? Mišljenje,okrenuto istoriji bića, koristi taj naslov samo kaopomoćno sredstvo, da bi postalo razumljivo. U stvari, taj naslov daje povoda za silne nesporazume, jer ne dopušta iskustvu da dosegne osnov kojim istorija bića obelodanjuje svoju suštinu. Ova suština je događaj u kojem se prevazilazi i samo biće. Prevlada vanje, pre svega, ne znači potiskivanje neke disciplineiz oblasti filozofske »kulture«. »Metafizika« je većzamišljena kao usud istine bivstvujućeg, odnosno bivstvenosti shvaćene
kao
još skriveno, ali osobitoprisvajanje — prisvajanje, naime, zaborava bića.Pošto se prevladavanje zamišlja kao proizvod filozofije, pogodniji naslov bi bio: prošlost metafizike.Dabome, ovaj naslov stvara nove nesporazume. Prošlost znači tu: nestati i ući u ono što je bilo. Time štonestaje, metafizika jeste nešto prošlo. Prošlost neisključuje već uključuje to da tek sada metafizika započinje svoju bezuslovnu vladavinu u samom bivstvu-
 
8
MARTIN HAJDEGER 
 jućem i da, kao ovo bivstvujuće, vlada u istine liše-noj formi onog što je stvarno i predmeta. Međutim,posmatrana sa stanovišta njenih početaka, metafizika je u isti mah i nešto prošlo u smislu da je započelasvoje okončavanje. Okončavanje
traje
duže nego dosadašnja istorija metafizike.
II
Metafizika se ne može ukinuti kao kakvo mišljenje. Čovek ni u kom slučaju nije kadar da nju ostaviiza sebe kao učenje u koje niko više ne veruje i kojeniko ne priznaje.To da čovek kao
animal rationale
— a što sada znači : kao stvorenje koje radi — mora da bludi po pustinjama opustošene zemlje moglo bi biti znak da semetafizika događa zahvaljujući samom biću, a da seprevladavanje metafizike zbiva kao prevazilaženje bića. Jer, rad (upor. Ernst Jiinger,
Der Arbeiter,
1932)sada stiče metafizički rang bezuslovnog popredmeći- vanja svega što je prisutno u volji za volju. Ako tako stoje stvari, mi ne smemo uobražavatida stojimo van metafizike zato što slutimo njen kraj.Jer, prevladana metafizika ne iščezava. Ona se vraćapreobražena i nastavlja da vlada kao kontinuiranarazlika koja biće deli od bivstvujućeg.Propadanje istine bivstvujućeg znači: očiglednost bivstvujućeg, i
samo
bivstvujućeg, gubi raniju jedinstvenost svog merodavnog zahteva.
PREVLADAVANJE METAFIZIKE
9
III
Propadanje istine bivstvujućeg događa se neminovno, i to kao dovršenje metafizike.Propadanje se zbiva istovremeno i zbog slomametafizikom prožetog sveta i zbog pustošenja zemljekoje svoje korene ima u metafizici.Slom i pustošenje nalaze svoje primereno ispunjenje u tome da čovek metafizike,
animal rationale,
bivačvrsto po-stavljen kao radna životinja.Takvo po-stavljanje potvrđuje krajnju zasleplje-nost prema zaboravu bića. Čovek, međutim, hoće
 sebe
kao dobrovoljca volje za volju, kome svaka istinapostaje ona zabluda koja mu je potrebna da bi sebiobezbedio iluziju kako volja za volju ne može htetiništa drugo nego ništavno ništavilo, spram kojegsamu sebe potvrđuje, ne bivajući kadra da spoznasvoju potpunu ništavnost.Pre nego što bude moglo da se u svojoj početnojistini dogodi, biće mora da se skrši kao volja; svetmora da se dovede do sloma, zemlja — opustoši, ačovek — prisili na puki rad. Tek posle takve propastidogađa se, kroz dugi period, nagli trenutak početka.U propasti okončava se sve, to jest bivstvujuće u ce-lini istine metafizike.Propast se već dogodila. Posledice tog događajasu datosti u svetskoj istoriji našeg veka. One daju jošsamo tok onog što se već okončalo. Njegov tok seistoriografski i tehnički sređuje u smislu poslednjegstadijuma metafizike. Takvo sređivanje slaže, posled-nji put, ono što se već okončalo, dajući mu prividstvarnosti, stvarnosti čije je dejstvo neodoljivo zatošto sugeriše da se može proći bez razotkrivanja
suštine

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->